“อาลักษณ์จิ๋ว” คณะกรรมการตรวจให้คะแนน รอบที่ 1 คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพ

“อาลักษณ์จิ๋ว” คณะกรรมการตรวจให้คะแนน รอบที่ 1 คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพ

11 กรกฎาคม 2020 ณ คริสตจักรแสงสว่าง สมาคมฯได้เรียนเชิญคริสตจักรแสงสว่าง เป็นคณะกรรมการตรวจให้คะแนนรอบที่​ 1​ ในหลักเกณฑ์เรื่อง “ความถูกต้อง” สมุดคัดลอกพระคัมภีร์ของผู้เข้าแข่งขัน พระธรรมเอเสเคียล ซึ่งมีทั้งหมด 7 บท 120 ข้อ 5,300 คำ

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคริสตจักรแสงสว่าง และ ผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วทุกๆ คน

อาลักษณ์จิ๋ว คลิก