อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปี 2022

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 2 ท่าน

  1. ..ธนธัช ณ ลำพูน โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
  2. .. ธนิดา ตระกูลมีสุข คริสตจักรมหาพร

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 1 ท่าน

  1. ..ญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแด และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 3 ท่าน

  1. .. ธิติมา ดาเชียงทิพย์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
  2. .. ดากานดา สุขผลานันท์ คริสตจักรเทียนสั่งอ้อมใหญ่
  3. .. กันติชา อุษณพงศ์ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง

มายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2022
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพจะจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022