อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 6 ท่าน

 1. ด.ช.ธนธัช ฟองตระกูล (แทนคุณ) โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 2. ด.ช.ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน (ธี) โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
 3. ด.ญ.ธนิดา ตระกูลมีสุข (ต้นน้ำ) คริสตจักรมหาพร กรุงเทพฯ
 4. ด.ญ.ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ กรุงเทพฯ
 5. ด.ช.กันตพัฒน์ ทองมะโน (อเล็กซ์) คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ จ.สงขลา
 6. ด.ญ.ธีชัญญา บุญพุทธธรรม (เบต้า)คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ กรุงเทพฯ


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ งินรางวัล 700 บาท จำนวน 5 ท่าน

 1. ด.ญ.หฤทชนัน รัตนวัน (แก้ม) คริสตจักรร่มเย็น กรุงเทพฯ
 2. ด.ช.ญาณวรรธน์ สมบูรณ์ผล (ชาโลม) คริสตจักรใจสมาน รามคำแหง กรุงเทพฯ
 3. ด.ญ.เทเรซา พิริยากร ดอนจันทร์ (หลิว) โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ
 4. ด.ญ.กานต์สินี ปัญญาดา โรงเรียนรังษีวิทยา จ.เชียงใหม่
 5. ด.ช.ธนธรณ์ ลิ้ว (หมิงหมิง) คริสตจักรแบ๊บติสต์หาดใหญ่ จ.สงขลา


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 9 ท่าน

 1. ด.ญ.อธิษฐณี กลิ่นชื่น (เปตอง) คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 2. ด.ช. จตนิพัทธ์ ปัดสี (บุ๊ค) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 3. ด.ญ.ปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ (โจวฮุ่ย) คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่
 4. ด.ช.วชิรญาณ์ แก้วพาดี (ฮีโร่) คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 5. ด.ญ.แอน บ้านฟ้าใหม่ มูลนิธิบ้านฟ้าใหม่ จ.เชียงใหม่
 6. ด.ญ.ณัฐธิญาน์ ชาเหลา (โฟกัส) คริสตจักรเมธอดิสท์หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
 7. ด.ญ.วรนิตย์ กลิ่นชื่น (โบว์ลิ่ง) คริสตจักรตรัง จ.ตรัง
 8. ด.ญ.พรทิวา ศรีสวัสดิ์ (ลูกน้ำ) โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 9. ด.ญ.จิรภัทร รัตนโชตินันท์ (พัชชี่) คริสตจักรนิมิตใหม่ กรุงเทพฯ


รวมเป็นเงินรางวัล 13,400 บาท


ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จำนวน 11 ท่าน

 1. ด.ญ.จิรัชญา สีปัชชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี
 2. ด.ช.นิติเชษฐ โชคสุวรรณลาภ (ฮักกัย) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี
 3. ด.ญ.ณัฐณิชา นิลฉายรัตน์  โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา จ.อุดรธานี
 4. ด.ญ.นัฟทาลี ศรีสถิต (เบลสซี่) คริสตจักรมหาพรรังสิต กรุงเทพฯ
 5. ด.ญ.วรัชญา ตั้งสิริเมธากุล คริสตจักรแสงสว่าง กรุงเทพฯ
 6. ด.ญ.พัชรภรณ์ พุ่มทอง (ไอซ์) คริสตจักรชลบุรี จ.ชลบุรี
 7. ด.ช.สุภาษิต ธรรมเภตรารักษ์ (ดีน) คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ กรุงเทพฯ
 8. ด.ญ.ปวีณ์พร ปรปักษ์ขาม (แองจี้) คริสตจักรจีนเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส กรุงเทพฯ
 9. ด.ญ.นภิศวรรณ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
 10. ด.ช.ธณกร เจนพิริประยูร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี
 11. ด.ญ.ไอย์รีน จันทรรัตน์ (อ้ายหนิง) คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ 

 1. ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 16-30 มิถุนายน 2021
 2. ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ จะจัดส่งให้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 3. ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2021