อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2022

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 1 ท่าน

  1. ..นภิศวรรณ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ งินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน

  1. ..สุภาษิต ธรรมเภตรารักษ์ คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ
  2. ..นภิศกรณ์ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน

  1. ..ธีชัญญา บุญพุทธธรรม  คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2022
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพจะจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022