อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 3 ท่าน

  • เด็กหญิงศรัณยา พงษ์มา โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
  • เด็กหญิงสุดากาญจน์ ตีทอง โรงเรียนรังษีวิทยา
  • เด็กหญิงภูมิรัตน์ ตันพฤทธิอนันต์ โรงเรียนรังษีวิทยา

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน

  • เด็กหญิงนารดา ประวาลปัทม์กุล คริสตจักรพระสิริ
  • เด็กหญิงนภิศกรณ์ วงศ์วรรณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • เด็กหญิงหฤทชนัน รัตนวัน คริสตจักรร่มเย็น

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023