อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2024

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
• ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • เด็กหญิงนภิศกรณ์  วงศ์วรรณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • เด็กหญิงพัชรวีร์  ปันธิยะ  โรงเรียนรังษีวิทยา

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • เด็กชายนัธทวัฒน์  กวงแหวน  โรงเรียนดาราวิทยาลัย


• ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • เด็กหญิงนารดา  ประวาลปัทม์กุล  คริสตจักรพระสิริ


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อมรรัตน์ธนเดช  โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2024
  • ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ สมาคมฯ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2024