อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2022

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 1 ท่าน

  1. ..จุฑามาศ แสนเมือง คริสตจักรใต้ร่มพระคุณสุรินทร์


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 1 ท่าน

  1. ..บัณฑิตา เกตุชม โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 4 ท่าน

  1. ..กนกวรรณ เจนสุนทรระวี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
  2. ..กนกวรรณ ไชยประเสริฐ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย
  3. ..จิรายุ ศรีสุคนธ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ จ.เชียงราย
  4. ..ภัทรสิริ เพียรมงคล นามบุคคล .เชียงใหม่

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2022
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพจะจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022