อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 2 ท่าน

  • นางสาวจิรายุ ศรีสุคนธ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ
  • นางสาวสุพรรณนภา พลอยงาม โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 2 ท่าน

  • นายพฤกษ์ภูผา จันทร์ตะมะ โรงเรียนรังษีวิทยา
  • นางสาววันวิสา ถินประสาท คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • นางสาวหนึ่งพระพร หมื่นกันฑ์ คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023