อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับประเทศ ปี 2024

อาลักษณ์จิ๋ว รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
• ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • นางสาวณัฐณิชา  เพชรไชย  คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ เงินรางวัล 700 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • นายสิรภพ  ชูช่วย  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์


ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • นางสาวภัทรินทร์  ภัทรธรรมจริยา  คริสตจักรเมืองทองพัฒนาการ


• ประเภทความคิดสร้างสรรค์

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ เงินรางวัล 900 บาท จำนวน 1 ท่าน

  • นางสาวจิรายุ  ศรีสุคนธ์  คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ


หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2024
  • ผู้ได้รับรางวัลพระคัมภีร์ สมาคมฯ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2024