“อาลักษณ์จิ๋ว” คณะกรรมการตรวจให้คะแนน รอบที่ 1 คริสตจักรเทียนสั่ง กรุงเทพ

“อาลักษณ์จิ๋ว” คณะกรรมการตรวจให้คะแนน รอบที่ 1 คริสตจักรเทียนสั่ง กรุงเทพ

4 กรกฎาคม 2020 ณ คริสตจักรเทียนสั่ง สมาคมฯได้เรียนเชิญคณะพี่เลี้ยงจำนวน 16 ท่าน จากคริสตจักรเทียนสั่งตรวจให้คะแนนในหลักเกณฑ์เรื่อง ความถูกต้องสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ของผู้เข้าแข่งขัน พระธรรมเอเสเคียล ซึ่งมีทั้งหมด 7 บท  120 ข้อ  5,300 คำ  อธิษฐานเปิดและกล่าวขอบคุณ แบบ Phone in โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

คณะกรรมการฯ ต่างชื่นชมและเห็นความตั้งใจในผลงานเด็กๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่คิดว่าเด็กๆจะทำได้ดีขนาดนี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคริสตจักรเทียนสั่ง และ ผู้เข้าแข่งขันอาลักษณ์จิ๋วทุกๆคน

ร่วมถวายโครงการอาลักษณ์จิ๋ว