อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี ปี 2022

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นกลาง อายุ 41-60 ปี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 1 ท่าน

  1. .บุญญากร แก่นสาร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญเงิน และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 3 ท่าน

  1. คุณ ธิดา กองเรืองกิจ ศาลาธรรมแสงสัจธรรม
  2. คุณ เมทินี สุพรรณพยัคฆ์ โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์​ (เเผนกชาย)
  3. คุณ ชัยเขตต์ ภูดวงดอก คริสตจักรชลบุรี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และ หนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพ 1 เล่ม จำนวน 3 ท่าน

  1. .สมรรถพลตันคณิตเลิศ คริสตจักรนิมิตใหม่
  2. คุณ จารุวรรณ ชยาวนิช คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ
  3. คุณ กุศล รัตน์สุวรรณ คริสตจักรจีนเชียงใหม่

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 15-30 มิถุนายน 2022
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ประกอบภาพจะจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร และ สมุดคืน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022