อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี ระดับประเทศ ปี 2023

อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นเล็ก อายุ 20-40 ปี

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทอง และพระคัมภีร์ จำนวน 3 ท่าน

  • คุณเบญจพร สุริยะ คริสตจักรสามพราน
  • คุณวิชา เทพฝั้น คริสตจักเทียนสั่งอ้อมใหญ่
  • คุณเมธาวี ขัดวงศ์ คริสตจักรกิจการของพระคริสแจ้งวัฒนะ

ใบประกาศนียบัตรประทับตราเหรียญทองแดง และพระคัมภีร์ จำนวน 2 ท่าน

  • คุณศุภพร เสรีประชาคม โรงเรียนรังษีวิทยา
  • คุณณัฐเสกข์ นาคสิทธิ์ คริสตจักรวัฒนา

หมายเหตุ 

  • ผู้ได้รับรางวัลเงินสด จะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับไป ภายในวันที่ 6-9 มิถุนายน 2023
  • ผู้ได้รับรางวัลหนังสือพระคัมภีร์ จะทำการจัดส่งให้
  • ผู้ส่งสมุดคัดลอกพระคัมภีร์ทุกท่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตร ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2023