อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย

วันที่ 9 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เดินทางไปดูงานสมาคมฯ ที่ จ.เชียงใหม่ และเยี่ยมหลุมฝังศพคุณแม่แฝงจันทร์ สมหวัง ผู้ถวายที่ดินสมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่
หลุมฝังศพพ่อครูหลวง-แม่ครูหลวงแมคกิลวารี มิชชันนารีท่านแรกที่ประกาศในเชียงใหม่