เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมได้พบพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2/14

 เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมได้พบพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

เกษตรกร ท่านหนึ่งมีชีวิตธรรมดาอันแสนเรียบง่ายใช้ชีวิตอยู่จังหวัดประทุมธานีได้รับ เลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ท่านคว้ารางวัลมากมาย อาทิเช่น “ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น” “คนดีแห่งแผ่นดิน” “ชนะเลิศหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข” “รางวัลประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”ท่ามกลางชีวิตที่เป็นนักพัฒนาชุมชนอย่าง ไม่หยุดยั้ง และได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในปี 2011 เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่แถมจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี ผู้คนมากมายได้รับความทุกข์จากอุทกภัยครั้งนี้ ทำให้มีพันธกิจหลากหลายหน่วย งานหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้คน รวมทั้งคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีม (Living Streams Bangkok ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้เข้าไปแจกอาหาร แจกของใช้ในชีวิตประจำวันพาแพทย์ไปรักษาผู้เจ็บป่วยรวมทั้งการอธิษฐานให้พระ เจ้ารักษาโรคด้วย ท่ามกลางผู้รับการรักษาโรคด้วยการอธิษฐาน ท่านผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการรักษาโรคปวดเมื่อยตามร่างกายพระ เจ้าทรงรักษาท่านจนหายดี ทำให้ท่านได้รู้จักและสัมผัสกับพระองค์และท่านได้มอบชีวิตของท่านให้กับ พระองค์ ท่านได้เปิดบ้านของท่านเป็นที่นมัสการพระเจ้าโดยตั้งกลุ่มภายใต้ชื่อ ว่า“กลุ่มนมัสการของตำบลคลองควาย” ขอแนะนำให้รู้จักกับ 

ผู้ใหญ่บ้านเดชาเครือโชติ 
ผู้ใหญ่ บ้านเดชา เครือโชติ อายุ 64 ปี สมรสกับคุณสุดใจ เครือโชติ มีบุตรสาว ด้วยกัน 4 คน ลูกสาวทั้งสี่คนอยู่ในวัยทำงานแล้วทั้งหมด แต่งงานมีครอบครัวแล้ว 2 คน ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี 2547 หมดวาระปี 2553 กฎหมายให้เป็นได้ 5 ปี  และอายุต้องไม่เกิน 60 ปี ท่านหมดวาระมา 3 ปีแล้ว ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร มีโรงสีข้าว เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู จำหน่ายปุ๋ย ผัก ข้าวสาร และไข่ไก่

เชื่อพระเจ้า
ผม เคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นานมาแล้วในใจของผมเชื่อว่ามี พระเจ้าแตไม่ได้ลึกซึ้งอะไรผมรู้จักกับคนที่นับถือศาสนาคริสต์คนหนึ่งชื่อ อาจารย์ยอห์น ประมวล อยุ่คริสตจักร ปทุมานีเมื่อมีงานที่โรงเรียนหรือ ที่วัด หรืองานประเพณีต่างๆ จะมีการจัดเวที ทำเครื่อง ขยายเสียง ผมกับอาจารย์ยอห์นจะมาช่วยกัน ทำงาน โดยไม่คิดว่าใคร นับถือพุทธหรือนับถือคริสต์ ไม่ได้คิดตรงนี้เลย คริสตจักรลิฟวิ่งสตรีมที่มาแจกของผู้ประสบภัยก็โดยการ แนะนำของอาจารย์ ยอห์น ท่านนี้ ตอนน้ำท่วมคนที่อยู่ที่นี่เหมือน ติดเกาะหาอะไรกินไม่ได้เลยเดินทางโดยเรือการเดินทางเข้ามา ในหมู่บ้านก็ลำบากมากต้องใช้รถสิบล้อขับเข้ามาวิ่งมาบนถนนใหญ่ผมจะเอาเรือ ออกไปรับเข้ามาอีกที ทางคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีม จะเชิญหมอมาด้วยเพื่อช่วยรักษาโรคให้ชาวบ้านผู้เจ็บป่วยชาวบ้านมากันเป็น ร้อย ๆ คน รับแจกอาหาร ของใช้ มีการวางมือให้พระเจ้ารักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วย ชาวบ้านหลายคนได้รับการรักษาจนหายดี ตัวผมเองก็ป่วยมีอาการปวดตามร่างกายมากตอนกลางคืนต้องให้ภรรยา ต้มน้ำร้อนมาประคบ ให้มีใครมาบอกว่ามีหมอหรือ ยาดีที่ไหนผมจะไปรักษาแต่ก็ไม่หาย จนเกิดน้ำท่วมครั้งนี้ให้อาจารย์มาวางมือรักษาโรค โดยคุณหมอได้ให้ยามากิน ประมาณ 5 เม็ด ตอนวางมือให้ผม ผมรู้สึกได้ว่าจิตทุกดวงของทุกคนมาจากพระเจ้าเพ่งมาที่ผม ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ผมไม่ปวดไม่เมื่อยแข็งแรงมาตลอด ผมจึงได้เชื่อพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจของผมหลังจากนั้นผมได้พากลุ่มของคริสต จักรฯ ไปตามบ้านเพื่อรักษาคนป่วย มีคนป่วยหายโรคมากมาย มีคนรับเชื่อและรับพิธีบัพติศมาหลายคน การวางมือรักษาคนป่วยมีคนหนึ่งห้อยพระมาด้วยป่วยนอนดิ้นอยู่กับพื้นแต่พอวาง มือรักษาพระเจ้าก็ทรงรักษาเขาจนหายปัจจุบัน เขาก็แข็งแรงและขับรถไปไหนต่อไหนได้ พระเจ้าทรงทำกิจอย่างมาก

หลังจากเชื่อพระเจ้า ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัญหายังมากเหมือนเดิม ซึ่งเดิมผมมองปัญหาทุกอย่างดำมืดมากเลย ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรแต่พอเชื่อพระเจ้า พระเจ้าทรงให้ความช่วยเหลือปัญหาก็ถูกแก้ไขง่ายๆ อย่างไม่น่าเชื่อ อย่างเรื่องที่ผมเป็นหนี้อยู่เป็นล้านบาทผมอยากใช้หนี้มาก อธิษฐานขอพระเจ้านำทางให้ใช้หนี้ได้ พระองค์ก็ทรงนำให้ใช้หนี้สำเร็จ อธิษฐานขอเรื่องลูกสาวคนเล็กเข้าทำงานที่บริษัทเวิร์คพอยท์ ของคุณปัญญา นิรันดร์กุล ผมอยากให้ทำที่นี่เพราะบริษัทอยู่ใกล้บ้าน ผมรู้จักกับ รัฐมนตรีท่านหนึ่งขอให้ท่านช่วยฝากให้เข้าทำงานได้แต่ท่านบอกว่า คุณปัญญา นิรันดร์กุล ไม่ชอบเรื่องเส้นสาย ชอบคนทำงานจริงๆ สรุปคือเข้าไม่ได้ ผมจึงอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยลูกสาวให้ได้ทำงานด้วยพระเจ้าตอบคำอธิษฐานผม ปรากฏว่าบริษัทเวิร์คพ้อยเรียกตัวให้ลูกสาวผมไปทำงาน  ลูกสาวได้ทำงานที่นี่พระเจ้ายังช่วยผมในเรื่องการประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้ผมมองได้ทะลุหมด ว่าควรทำอะไร ลงมือทำอะไรก็ได้ผล ผมปลูกข้าวก็ได้ผล น้องๆ ที่เคยทำนาไม่ได้ข้าวตอนนี้ก็ได้ข้าวได้ข้าวมากขึ้นถึงสามสิบตัน

รางวัลจากการพัฒนาชุมชน
รางวัล ที่ได้รับที“คนดีแห่งแผ่นดิน” “ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ” “ชนะเลิศหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข” “สุภาพบุรุษต้นแบบ” “รางวัลประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”และ“ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน” กับรางวัลที่ผมได้รับมากมายนั้นได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพัรตนราชสุดาฯ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯหรือจากที่อื่นๆนั้นเนื่องจากผมเป็นคนที่ไม่ใช้ ความรุนแรงในครอบครัวและในชุมชนไม่เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่เผด็จการ เมื่อจะจัดกิจกรรมอะไรจะหารือกับลูกบ้านถ้าความเห็นส่วนใหญ่เป็นอย่างไรก็ทำ ตามนั้นเมื่อมีการทะเลาะกันหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกันจะไม่แก้ปัญหาโดยการ ไปแจ้งความจะไกล่เกล่ยีท้งัสองฝ่ายปัญหาการติดยาเสพติดในชุมชนจะฝึกเด็กให้ มีกิจกรรมจะได้ไม่ไปติดยาเสพติดจัดสอนรำกลองยาวดนตรีไทยให้เล่นกีฬาส่งเสริม เด็กให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์รวมทั้งหาเวทีให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงอย่าง เช่นมีงานที่วัดจะให้เด็กไปรำกลองยาวไปรำไทยเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยม ก็ให้เด็กๆไปรำต้อนรับทำให้ชุมชนไม่มีการติดยาเสพติดชุมชนเรียบร้อยไม่ ทะเลาะเป็นหมู่บ้านแรกที่พึ่งพาตัวเองได้  โดยการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรแปรปรูสินค้าทางการเกษตรเช่นทำข้าวให้เป็น ข้าวกล้องข้าวมอลต์  เพื่อจำหน่ายต่อไป

รางวัลต่างๆที่ได้มาเพราะเราได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน พัฒนาบคุคลากร  พัฒนาที่ทำกิน เป็นความภาคภูมิใจของผมเป็นอย่างมาก

ตั้งกลุ่มนมัสการของตำบลคลองควาย
ผม เคยเป็นมัคคทายก มาก่อนเป็นคนที่คอยเชิญให้คนมาถวายเงินให้วัด ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้ว ผมออกมาไม่ได้ไปทำอีกเลย เมื่อออกมาคนเริ่มจะมองผม เริ่มพูดถึงผม พวกเห็นว่าผมมาเชื่อพระเจ้าทุกอย่างดีขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จ มีคนคอยช่วยเหลือ ภรรยาผมก็มาเป็นคริสเตียน อธิษฐาน อ่านและท่องพระคัมภีร์เป็นประจำผมและภรรยาทำตามที่ พระคัมภีร์ได้บอกไว้ คือให้ความช่วยเหลือพี่น้อง พอผมเป็นผู้ให้ พระเจ้าก็อวยพรผม  อย่างเช่นผมเอาหนังสือพิมพ์และไข่ไก่ไปให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนอาทิตย์ละ สามสิบฟอง ดูแล้วไม่มากมายอะไรแต่ผลสะท้อนกลับมาดีทำให้เด็กมีความรู้มากขึ้น การให้ทำให้เรามีความสุข อย่างวันเด็กผมก็เอาหนังสือคริสเตียนไปแจกเด็กที่โรงเรียนเป็นหนังสือเรื่อง ราวของพระเยซูคริสต์เจ้า ผมพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ผู้คนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าได้นมัสการพระ เจ้า ผมจึงได้เริ่มต้นนมัสการพระเจ้าโดยใชข้บ้านของผมเป็นที่นมัสการพระองค์ การนมัสการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบันนี้ในกลุ่มจะพบกัน วันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ เวลาประมาณ 10.00 -12.00 น. มีกลุ่มคนที่มาเป็นประจำ และจะมีสมาชิกจากคริสตจักรลิฟวิ่งสตรีม (Living Streams Bangkok) มาช่วยนำการนมัสการและแบ่งปันพระวจนะพระเจ้า

พระเจ้าทรงรักษาโรค
สมาชิก ในกลุ่มที่เจ็บป่วย เราอธิษฐานวางมือขอพระเจ้าทรงรักษา พระองค์ทรง ตอบคำอธิษฐานให้กับสมาชิกในกลุ่มหลายคนหายจากความเจ็บป่วยมีบาง คนป่วย จนเดินไม่ได้บางคนมีหนี้สินเยอะบางคนติดบุหรี่พระเจ้าทรงตอบคำ อธิษฐานพวก เขาเหล่านั้นขอยกตัวอย่าง3 ท่าน

  • คุณซ่อนกลิ่น ชมเพลินใจ อายุ57 ปีเชื่อพระเจ้าและรับบัพติศมาแล้ว เมื่อ ก่อนเป็นโรคเบาหวาน เลือดออกปากจมูก หมดสติ ตาพล่ามัวมองไม่เห็น ขาชาเดินไม่ได้ มาขอให้อธิษฐานวางมือรักษา พระเจ้าทรงรักษาให้มองเห็น ให้เดินได้สามารถขี่รถจักรยานไปทำงานที่อนามัยทุกวัน งานที่ทำที่อนามัยพระเจ้าก็ประทานให้ ทำให้ครอบครัวมีรายได้ เมื่อก่อนสามีเอาแต่กินเหล้าเมา เงินทองไม่มีใช้ แต่ตอนนี้ครอบครัวอบอุ่นขึ้น ไม่มีหนี้สิน ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้มีงานทำและทรง ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นด้วย
  • ลุงเลื่อน อ่างบัว เมื่อก่อนติดบุหรี่ต้องสูบบุหรี่วันละ 2 ซอง พระเจ้าช่วยให้วันนี้ สามารถเลิกบุหรี่ได้แล้วไม่สูบอีกต่อไป ตอนน้ำท่วมมีต้นมะม่วงโดนน้ำท่วม ลุงไม่อยากให้มันตายอธิษฐานวางมือขอพระเจ้าให้มะม่วงฟื้นขึ้นด้วย มันก็รอด ไม่ตายแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พระเจ้าก็ทรงดูแล ขอบคุณพระเจ้า
  • คุณวินัย สมานพร้อม ป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดี เป็นฝีในตับ ตับอักเสบ เป็นเบาหวาน มีหนองไหลออกมา ต้องดูดเอาหนองออกมาถงึ 4 ครั้ง ได้รับการผ่าตัดจนนับไม่ถ้วน ดูอาการย่ำแย่ ไม่น่ารอด อธิษฐานขอพระเจ้า พระเจ้าทรงรักษาให้อาการดีขึ้น ตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยดี ปัจจุบันทั้งภรรยาและลูกเป็นคริสเตียนทั้งครอบครัว

พระเจ้าเปิดทางในการชดใช้หนี้ได้อย่างอัศจรรย์
ผม ต้องลงทุนทำโรงสีข้าว ทำการเกษตร การเลี้ยงไก่ ฯลฯ ทำให้ผมเป็นหนี้อยู่ประมาณหนึ่งล้านบาท ผมปรึกษากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ ขอกู้เงินเพื่อไปชดใช้หนี้แต่กู้ไม่ได้เพราะยังใช้หนี้เก่าไม่หมดจะกู้อีก ไม่ได้ ผมอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยหาหนทางให้ผมด้วย ผมไปหาเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยปากพูดเรื่องเงินกับเขา เขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินมีแต่ทองคำจะเอาทองคำไปจำนำและเอาเงินมาให้ เพื่อนได้เอาทองไปจำนำจริงๆ และเอาเงินมาให้ห้าแสนบาท โดยไม่ได้ทำสัญญาและเอาหลักประกันอะไรเลย ผมเอาเงิน ห้าแสนไปคนื ให้ธนาคารฯ และกู้มาใหม่คืนหนี้ได้ทั้งหมด ยังเหลือเงินส่วนหนึ่งไปทำการเกษตร ทำสวน ปลูกพืชผัก ตอนนี้ผลผลิต ดีขึ้นเรื่อยๆ การเงินดีขึ้น มีความ สุขในครอบครัวมากขึ้น ปัจจุบันลูกๆ ถึงจะไม่ได้อยู่กับผม แต่ก็ห่วงใยดูแลพ่อแม่ดีขึ้น พวกเขาโทรศัพท์มาถามทุกข์สุข ห่วงใยสุขภาพ ถามไถ่กินยาหรือยัง เป็นห่วงเรามาก เรื่องหนี้สินพวกเขาก็ช่วยกันรวมเงิน เพื่อปลดหนี้สินของพ่อแม่ ซึ่งเมื่อก่อนพวกเค้าจะเฉยๆ ไม่สนใจใยดีอะไร ทุกวันนี้ผมสบายใจขึ้น มีความสุขมากขึ้น พระเจ้าดูแลผมผ่านทางลูกให้ลูกๆ ผมสนใจดูแลผมอีกทีหนึ่ง ผมไปไหนมีคนนับหน้าถือตา ผมเลี้ยงวัวที่กลางทุ่งนาเป็นร้อยตัวถ้าเป็นของคนอื่นคงโดนไล่ตีขโมยเอาวัว ไปหมดแล้ว แต่ผมฝากวัวของผมไว้กับพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลวัวให้ผม ผมจะขอพระเจ้าในสิ่งที่สมควรและเหมาะสม พระเจ้าก็จะทรงตอบคำอธิษฐานผมเสมอ

พระธรรมที่ประทับใจ
มัทธิว14: 15-21 “เมื่อเวลาเย็นแล้วบรรดาสาวกมาทูลพระองค์ว่า“ที่นี่เป็น ถิ่น ทุรกันดารและบัดนี้ก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์โปรดให้ฝูงชนไปเสียเถิดเพื่อพวก เขาจะไปซื้อ อาหารรับประทานตามหมู่บ้าน” พระเยซูตรัสกับพวกสาวกว่า “พวกเขาไม่จำเป็น ต้องไปจากที่นี่พวกท่านจงเลี้ยงพวกเขาเถิด” พวกสาวกจึงทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์มีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวอยู่ที่นี่ ” พระองค์จึงตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เอาอาหารนั้นมาให้เราเถิด” แล้วพระ องค์มีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนหญ้า เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อน กับปลาสองตัวนั้นแล้วก็แหงานพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์และขอพระพร แล้วทรงหักขนมปังส่งให้พวกสาวก พวกสาวกก็แจกให้คนทั้ง ปวง พวกเขาได้กินอิ่มกันทุกคน  ส่วนเศษอาหารที่ยังเหลือนั้น  เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองตระกร้าเต็มคนทั้งหลายที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชาย ประมาณห้าพันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็ก”

ผมชอบพระธรรมตอนที่ พระเจ้าทรงเลี้ยงคนห้าพันคนเป็นภาพที่เหมือนกับว่า เราได้ให้เพียงเล็กน้อย แต่ได้กลับมามากกว่า ปลาและขนมปังเพียงเล็กน้อย แต่สามารถเลี้ยงคนได้หลายพันคน ตาสายตามนุษย์แล้วอาหารไม่พอกินแน่นอน แต่เป็นความมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมได้นำเอาพระธรรมตอนนี้มาใช้ใน ชีวิตประจำวัน โดยเราให้ของเพียงเล็กน้อย แต่ได้กลับมาเยอะมาก อย่างเช่นมีคนบางคนไม่เคยพูดกันเลยแต่เราแสดงน้ำใจกับเขาเพียงเล็กน้อย เขาก็กลับมาอุดหนุนสินค้าของเรา มาซื้อของเรา เช่น ปุ๋ย ข้าวสาร ไข่ไก่ ฯลฯ มีนักโทษคนหนึ่งจากลพบุรีพ้นโทษออกมาไม่มีอาชีพ ผมก็เสนอเขาว่าอยากเลี้ยงหมูไหม? เค้าตอบรับเราก็ให้หมูเค้าไปฟรีๆ โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน เป็นความสุขที่เราได้ให้กับผู้อื่น

เป้าหมายของชีวิต
อยาก ทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ไม่ได้ทำเพื่อหวังจะได้รับเลือกให้เป็นอะไรต่อไป แต่อยากทำให้คนที่ไม่มีรายได้ มีรายได้ขึ้นมา อยากสร้างรายได้ให้พวกเขาบางวันมีนักศึกษามาดูงานที่บ้านผม มาขอข้อมูลทำโครงงานในการเรียนเพื่อจบการศึกษา  ผมก็ให้ข้อมูลเขาไป เพราะรู้ดีว่าข้อมูลที่เขาได้ไปจะเกิดประโยชน์  แก่ตัวนักศึกษาต่อไป เรารู้สึกภูมิใจ ที่ได้ทำให้นักศึกษาได้มีความรู้ดีใจที่ได้ทำตรงนี้และผมอยากพัฒนาชุมชนให้ คนมีความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน เมื่อผมมาเชื่อพระเจ้าและมีชีวิตที่ดีขึ้น ผมก็อยากให้คนเห็นและมาเชื่อพระเจ้าด้วยกับผม อยากเผยแพร่พระวจนะ ของพระเจ้าให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างที่บ้านผมใช้เป็นที่นมัสการพระเจ้าผม เองอยากพัฒนาให้เป็นคริสตจักรเต็มรูปแบบมากขึ้นถึงแม้ยังขาดทุนทรัพย์อยู่ เราก็จะอธิษฐานต่อไปคนที่เข้ามาหาพระเจ้าส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยผมจะเป็นผู้วาง มือรักษาให้เลยหรือบางทีถ้าตรงกับวันพฤหัสบดีหรือศุกร์ซึ่งเป็นวันที่พบกัน ในกลุ่มก็จะวางมือรักษาโรคกันวันนั้นเลยพระเจ้าก็ทรงรักษาไม่ว่าจะเป็นใคร วางมือก็ตามเมื่อผมเจ็บป่วยหรือไม่สบายผมจะอธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระองค์ทรง รักษาผมผมอยากให้ตัวผมเองเป็นประโยชน์กับพันธกิจของพระองค์ให้มากที่สุด

คำหนุนใจพี่น้องคริสตชน
ผม อยากบอกกับพี่น้องคริสตชนและคนที่ได้อ่านคำพยานของผมถ้าเราเชื่อในพระเจ้า และดำเนินชีวิตติดสนิทอยู่กับพระองค์แล้วเราจะมีความสุขในทุกๆด้านของชีวิต เพราะพระเจ้าสอนเราไม่ให้โกรธไม่ให้โลภให้รู้จักแบ่งปันความโลภทำให้มีความ ทุกข์มากมายขอให้เชื่อในพระเจ้าและฝากชีวิตของเราไว้กับพระองค์คุณจะมีความ สุข… ขอพระเจ้าอวยพรครับ

  • ผู้ใหญ่บ้านเดชา เครือโชติ