เบลชัสซาร์

เบลชัสซาร์

ตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรายชื่อของกษัตริย์บาบิโลนนั้นเราไม่พบว่ามีชื่อเบลชัสซาร์อยู่ด้วย กษัตริย์องค์สุดท้ายของบาบิโลนเป็นชาวเคลเดียชื่อว่า เนโบนิดัส ผู้ขึ้นปกครองบาบิโลนในปี 556 ก่อน ค.ศ. หลังจากที่เนบูคัดเนสซาร์สิ้นพระชนม์ไปแล้วหลายปี นอกจากนี้ยังมีบันทึกว่า กษัตริย์บาบิโลนที่พ่ายแพ้แก่เปอร์เซียคือเนโบนิดัส

อย่างไรก็ดี เป็นไปได้ว่าเบลชัสซาร์ผู้นี้คือโอรสของเนโบนิดัส และเนโบนิดัสได้มอบหมายให้เบลชัสซาร์ว่าราชการดูแลกรุงบาบิโลนช่วงที่เนโบนิดัสไม่ได้อยู่ที่กรุงนั้นนานถึง 10 ปีจนกระทั่งปี 539 ก่อน ค.ศ. ดังนั้นเบลชัสซาร์แม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ แต่ก็ได้ทำหน้าที่กษัตริย์ตามที่เนโบนิดัสมอบหมาย มีหลักฐานทางโบราณคดีของดินแดนตะวันออกใกล้สมัยโบราณบ่งว่าอาจมีการเรียกผู้สำเร็จราชการว่ากษัตริย์

ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเบลชัสซาร์คือ เราไม่มีหลักฐานว่าเบลชัสซาร์สืบเชื้อสายมาจากเนบูคัดเนสซาร์ การที่เบลชัสซาร์เรียกเนบูคัดเนสซาร์ว่า “พระราชบิดา” จึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุนี้จึงมีนักวิชาการพระคัมภีร์บางคนเสนอว่า เบลชัสซาร์อาจสืบเชื้อสายจากเนบูคัดเนสซาร์ทางพระมารดา หรือมิฉะนั้นเบลชัสซาร์ก็เรียก “พระราชบิดา”
ในความหมายว่าเป็นกษัตริย์ที่ปกครองมาก่อน