เปิดมุมมองของการเงินเดินเกมใหม่หลังโควิด l CGN Thai News

เปิดมุมมองของการเงินเดินเกมใหม่หลังโควิด l CGN Thai News

บรรยากาศงานสัมมนา TBS Talk 2023 ในหัวข้อ “เปิดมุมมองการเงิน เดินเกมใหม่หลังโควิด” งานสัมมนาเกี่ยวกับเรียนรู้และค้นพบแนวทางการจัดการการเงิน สำหรับชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์ เพื่อสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคหลังโควิด ที่จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยวิทยากรมากประสบการณ์ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กก.ผจก.สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, อุปนายกสมาคมนักวางแผนการเงิน และ ศจ.รศ.ดร.ชาตรี โสภณบรรณารักษ์ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา ไทย-จีน-อาเซียน