เมื่อเราเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้ 4/13

เมื่อเราเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้

เมื่อ เราเชื่อ…ทุกสิ่งก็เป็นไปได้  “The Word” เป็นโปรแกรมช่วยศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลก แต่คนไทยจะใช้โปรแกรมนี้เป็นภาษาไทยได้อย่างไร? คงต้องมีใครสักคนที่อยู่เบื้องหลังที่ทุ่มเทพัฒนาโปรแกรมนี้เพื่อให้คริสตชน ไทยได้ใช้ศึกษาพระคัมภีร์กันง่ายขึ้น ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายของผู้ใช้งาน….เรากำลังกล่าวถึงคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ เคยเรียนด้านคอมพิวเตอร์มาก่อน เขาได้รู้จักกับโปรแกรมเดอะเวิร์ด แต่ไม่ได้เพียงรู้จักเท่านั้น เขาหลงรัก เขาศึกษาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข จนโปรแกรมนี้สามารถใช้ค้นหาพระคัมภีร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเยี่ยมยอด ซึ่งกล่าวได้ว่า “โปรแกรม The Word เป็นโปรแกรมช่วยศึกษาพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ในเวลานี้” ชีวิตของเขาไม่เคยได้อะไรง่ายๆ ล้มลุกคลุกคลานกับพระเจ้า และท้ายที่สุดพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเขายอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเขา ในพันธกิจของพระองค์ และชีวิตของเขาต่อจากนี้ไปเป็นของพระองค์ ขอแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์บุญยโชติ บุณยเกียรติ

ผมบุณยโชติ บุณยเกียรติ ปีนี้ก็เข้าสู่คลับเลขสี่พอดี ผมอายุ 40ปี ผมเป็นคนปัตตานีโดยกำเนิด เป็นบุตรชายคนโตในจำนวนพี่น้อง 2คนปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรปัตตานีเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมพระคัมภีร์บน อุปกรณ์ ต่าง ๆ ร่วมกับสมาคมพระคริสตธรรมไทย เป็นนายกสมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีเป็นกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดปัตตานี (คณะทำงานด้านศาสนา) ผมสมรสแล้วกับอัชนา บุณยเกียรติ ซึ่งทำงานเป็นพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบันมีบุตรธิดารวม 3คน คนโต เด็กหญิง ชนากานต์ บุณยเกียรติ กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1คนรอง เด็กหญิงหยาดนภา บุณยเกียรติกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คนเล็กเด็กชายก่อกล้าบุณยเกียรติ กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

มรสุมชีวิตมาเยือน ได้พบพระเจ้า
เมื่อปี 1996ผมเจอมรสุมชีวิตในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน ญาติสนิท มิตรสหาย ผมมีความสับสน ไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไร จึงพยายามหาหนทางต่าง ๆ เพื่อที่ตัวเองจะได้พบกับคำตอบชีวิตอีกทั้งทุก ๆ คนที่ทราบข่าวก็พยายามช่วยกันหาหนทางต่าง ๆ นานาแต่ในใจผมไม่ได้ศรัทธาในสิ่งเหล่านั้นเลย จนกระทั่งมีคนได้ชวนไปคริสตจักรแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี คริสตจักรแห่งนั้นกำลังจัดงานเฉลิมฉลอง ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสผมสัมผัสถึงมิตรภาพ มีเสียงเพลงแห่งความหวัง ความสุขความชื่นชมยินดี ความรัก ผมมีความสุขมากที่ได้ฟังเพลงเหล่านั้น คำบรรยายแตะใจผมมากเมื่อกิจกรรมในโปรแกรมเสร็จสิ้นลง มีคนเข้ามาคุยกับผมเป็นการส่วนตัวสองท่าน เป็นระยะเวลายาวนานร่วมสองชั่วโมง ในที่สุดผมได้ตัดสินใจบอกเขาว่าผมขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์ เหตุผลไม่ใช่เพราะที่ท่านเล่า แต่เพราะผมสัมผัสถึงการมีอยู่จริงของพระเจ้า

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิต
หลังจากนั้นผมก็มาโบสถ์ทุกสัปดาห์ ผมเริ่มต้นมีส่วนจากงานเล็ก ๆ น้อย ๆ ผมมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า ผมมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐ อีกทั้งได้ร่วมทำพันธกิจตามพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี และในเวลานั้นผมมีโอกาสเปิดสอนกวดวิชากับนักเรียนหลาย ๆ กลุ่ม มีรายได้เลี้ยงตัวเอง ทั้งยังสามารถสนับสนุนตัวเองในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ผมเริ่มเปลี่ยนจากคนที่ติดเหล้าบุหรี่ ไร้เป้าหมายชีวิต ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เข้าสังคมไม่เก่ง ไม่สามารถพูดในที่สาธารณะได้ กลายเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น และสามารถพูดในที่สาธารณะได้หลังจากที่ผมเชื่อพระเจ้าได้หกเดือน ผมได้ตัดสินใจไปศึกษาเรื่องราวในพระคริสตธรรมคัมภีร์ในหลักสูตรหนึ่งที่ กรุงเทพฯ จำได้ว่าผมทำคะแนนได้สูงมากในหลักสูตรนั้น ผมได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ผมจำไม่ได้ว่าเรียกหลักสูตรอะไร) ซึ่งรู้จริงๆ ว่าพระเจ้าได้ใส่ความสนใจเช่นนี้ให้กับผม ผมรักถ้อยคำของพระเจ้า ผมรักพระเจ้า ผมรักพันธกิจงานรับใช้ที่มาจากพระองค์ ในระหว่างที่เรียนพระคัมภีร์นั้น ผมได้รับใช้พระเจ้าที่กรุงเทพฯ ไปด้วย ทำให้เข้าใจในอีกมิติหนึ่งในชีวิตการเดินกับพระเจ้าเมื่อผมกลับมาคริสตจักร ที่ผมเชื่ออีกครั้ง ผมก็เจริญเติบโตในทางพระเจ้ามากขึ้น ผมเองก็ได้มีส่วนในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าในหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอนการเทศนาพระวจนะของพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งงานทางด้านอื่น ซึ่งผมเองก็ทำอย่างเต็มกำลังจนพระเจ้าได้เรียกผมให้เป็นศิษยาภิบาลดูแลคริสต จักรที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส ในปี 1998ได้มีส่วนเริ่มงานของพระเจ้าที่นั้นและขยายไปอย่างมากมาย รวมทั้งอำเภอรอบข้างด้วย และพระเจ้าก็ได้เรียกผมอีกครั้งในปี 1999ให้ไปมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยที่จังหวัด สงขลา

หันไปพึ่งพาตัวเอง พระเจ้าเรียกกลับมา
จน กระทั่งชีวิตของผมในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าก็ได้ผกผันอีกครั้งหนึ่ง ผมได้ตัดสินใจด้วยตัวเองในเวลานั้น โดยขาดการพึ่งพาพระเจ้าผมกลับมาอยู่ปัตตานีผมเริ่มทำธุรกิจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายต้นไม้ร้านอาหาร ค้าไม้สำหรับก่อสร้าง และโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งผมก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ในช่วงนั้นเองผมมีโอกาสแต่งงาน และมีธิดาสองคนในปี 2004เกิดสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ธุรกิจต่างๆ ย่ำแย่มาก ผมเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถพยุงตัวเองไว้ได้ ในปี 2005พระเจ้าได้เรียกผมกลับมาหาพระองค์อีกครั้ง ผ่านบุคคลที่ผมเคยได้หนุนน้ำใจเขา ในช่วงที่เขาประสบกับวิกฤตในชีวิต ผมกลับมารับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง แต่ในเวลานี้แตกต่างจากครั้งก่อน ผมมีครอบครัวภรรยาและลูกสองคน ผม “ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง กางเขนเด่นอยู่หน้า”ผมเต็มที่กับพระเจ้าอีกครั้งด้วยไฟพระวิญญาณของพระองค์ พระเจ้ารับรองชีวิตของผมครับแต่ครั้งนี้มันไม่ง่ายเลย ผมกับอีกสามชีวิต (ภรรยาและลูกสาวสองคน) ในเวลานั้น พระพรคนที่สามเป็นลูกชายก็กำเนิดขึ้นผมยังสอนเทศนาประกาศข่าวประเสริฐทำพันธ กิจของพระเจ้าอย่างเต็มกำลังในปี 2008มีผู้ถวายเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้แก่คริสตจักรเพื่อมาให้เป็นศูนย์กลาง เรียน รู้เยาวชนในจังหวัดปัตตานี พระเจ้าทรงเร้าใจผมในเวลานั้นในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมพระคัมภีร์บน เครื่องคอมพิวเตอร์ ผมจึงเริ่มมีแนวคิดตั้งแต่เวลานั้นว่า ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้คนสามารถได้ศึกษาพระคัมภีร์ผ่านสิ่งที่พระเจ้าทรง ประทานปัญญาเหล่านี้ให้แก่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นในขณะเดียวกัน ปัญหาของสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ผมได้สิทธิพิเศษในการไปเป็นตัวแทนคริสตชนจังหวัดปัตตานี ในการพูดคุยให้ความรู้ การเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่น วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และการร่วมทำงานต่าง ๆ กับภาครัฐ

ก่อตั้งคริสตจักร
ปลาย ปี 2008พระเจ้าได้เรียกผมให้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในการก่อตั้งคริสตจักรอีก ครั้งหนึ่ง ในขณะที่พวกเรากำลังเริ่ม เรามีพี่น้องทีมงานรับใช้พระเจ้าร่วมกันประมาณยี่สิบคน แล้วยังมีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนงานของพระเจ้าในจังหวัดยะลา ในอำเภอเบตง อำาเภอธารโต พวกเรารับใช้พระเจ้าเหมือนไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น พระเจ้าทรงนำพวกเราเป็นอย่างมาก พี่น้องตื่นเต้นในการรับใช้พระเจ้า ในช่วงเวลานั้นมีคนมาเชื่อพระเจ้าทุกสัปดาห์ในขณะที่การรับใช้ก็ไม่สะดวกเลย หลายครั้งต้องเดินทางด้วยมอเตอร์ไซต์ บางครั้งต้องกลับในเวลากลางคืน ต้องเจอฝนตก ทั้งยังไม่ง่ายเลยต้องเจอที่ต้องเจอวิกฤตอีกหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจ ด้านองค์กรที่จะร่วมผูกพันในการรับใช้ ด้านการทำงานร่วมกับภาครัฐ ด้านการทำงานกับชุมชนและสังคม ด้านการทำงานกับคริสตจักรต่าง ๆ แต่โดยพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทำให้พวกเราสามารถสถาปนาคริสตจักรที่ใช้ชื่อว่า “คริสตจักรปัตตานี (Pattani Church)” สำเร็จในเดือนพฤศจิกายน2011โดยมีผมเป็นผู้ก่อตั้งและศิษยาภิบาล เราได้จดทะเบียนในสังกัดสหกิจฯ ภายใต้องค์กรรักประชาชาติ ในกลุ่มคริสตจักร H.I.M. THAILAND (Hope International Ministries, Thailand) โดยมีอาจารย์ชูชาติ ไชยสมบัติ เป็นประธานและในช่วงเวลาเดียวกันนี้เอง ผมและพี่น้องคริสตชนในจังหวัดปัตตานีที่ได้ทำงานร่วมกันกับภาครัฐกันมาเป็น เวลานานร่วม 7ปี ได้ร่วมกันจัดตั้ง สมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานีสำเร็จในเดือนมีนาคมปี 2013เพื่อทำงานร่วมกันในกลุ่มคริสตชนในปัตตานีทั้งหกองค์กร โดยมีผมนายกสมาคมคริสตชนจังหวัดปัตตานี ในช่วงนี้เอง ผมก็ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปเป็นคณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
สิ่ง หนึ่งที่ผมอดขอบพระคุณพระเจ้าไม่ได้คือในช่วงเวลาที่พระเจ้าเรียกผมมีส่วนใน การเริ่มต้นคริสตจักรนี้เมื่อปลายปี 2008ผมได้รู้จักกับโปรแกรมและผู้คิดค้นโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์เดอะเวิร์ด (The Word) โดยการอัศจรรย์ของพระเจ้า จนผมมีโอกาสได้พูดคุยกับ ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย จนเกิดโปรแกรมเพื่อคนไทยขึ้นมา รวมทั้งการพัฒนาบนแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ด้วย ในขณะที่งานของพระเจ้าในด้านต่าง ๆ ยังคงดำเนินต่อไป พระเจ้าได้สนับสนุนน้ำมือของผมและครอบครัว พี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นทุกวัน พระเจ้าได้เปลี่ยนความคิด จิตใจ อารมณ์ บุคลิกภาพของผมโดยพระคุณความรักเพื่อให้รองรับพระราชกิจต่าง ๆ ของพระเจ้าที่มากขึ้น ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะความสามารถของผมเองเลย แต่โดยพระคุณที่ไม่เคยหมดของพระเจ้า พระเจ้ากำลังทำกิจในชีวิตของผม พระหัตถ์ของพระองค์ไม่เคยสั้น พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ พระองค์สมควรได้รับคำสรรเสริญ พระนามของพระเจ้าจะได้เป็นที่ยกชู พระพรของพระองค์ดำรงอยู่กับพวกเราเสมอขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงดูแลผมผ่าน ทางองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรถยนต์พี่น้องในกลุ่ม H.I.M. THAI- LAND ร่วมกันถวายมา ขอบคุณน้ำมันรถที่พี่น้องบางท่านดูแลอย่างสม่ำเสมอ ขอบคุณพระเจ้าที่ดูแลผมผ่านภาครัฐ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารที่แสนอร่อยผ่านพี่น้องในทุกมื้อ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานเผื่อจากพี่น้องที่ไม่เคยขาด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการดูแลในเรื่องที่พัก ค่าเดินทาง ขอบคุณพระเจ้าที่ให้พี่น้องหลาย ๆ ท่านช่วยกันดูแลครอบครัวและลูก ๆ ของผม ขอบคุณพี่น้องที่ร่วมกันปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า บางคนช่วงเวลาสั้น ๆ บางคนอยู่ร่วมกันตลอด

ทีม งานที่ดี เพื่อนที่ดี คริสตจักรที่ดีแต่ในทุกวันเราคงยังต้องการคำอธิษฐานเผื่อ เรายังต้องการขอให้พระเจ้าส่งคนงานมาร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกัน ร่วมทำงานกับพี่น้องศาสนิกชนอื่นๆ ร่วมทำงานข้ามวัฒนธรรม ทำงานร่วมกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ขอให้พระเจ้าดูแลการเงิน สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร และกลุ่มคริสตชน เราต้องการคำอธิฐานเผื่อ ขอให้พระเมตตาคุณของพระเจ้าหลั่งลงมา เพื่อช่วยให้เหตุการณ์ที่ไม่ปกติสงบโดยเร็ว ขอพระเจ้าทรงปกป้องชีวิตทรัพย์สินพี่น้องทุกท่านเราตั้งใจที่จะร่วมแรงร่วม ใจกับพี่น้องทุกคน ทุกคริสตจักรที่เอ่ยพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ มิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรา เราอยากให้ความรักของพระเจ้านั้นหลั่งไหลไปสู่หัวใจคนอีกมากมายที่รอคอย นิมิตจะเข้มข้นขึ้น เราจะไม่ทอดทิ้งนิมิต เรารู้ว่าพระเจ้ากำลังทอดพระเนตรเราอยู่ สำหรับพระเจ้านั้นทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ ขอพระเจ้าอยู่กับเรา

ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้า
ผม…จาก คนที่หุนหันพันแล่น กลายเป็นคนรอบคอบขึ้น มีเป้าหมายชัดเจน คนที่ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไม ก็ทำให้รู้ว่าอยู่เพื่อพระเจ้า คนที่ถือตัวเองเป็นหลัก เห็นแก่ตัว กลายเป็นอยู่เพื่อคนอื่น คนควบคุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นคนที่สามารถยับยั้งชั่งใจ รอคอยในพระเจ้าด้วยความอดทน คนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ เครื่องดองของเมา ก็ได้ละทิ้งเหล่านั้นเพราะความรักของพระเจ้าเพราะสัมผัสพระคุณความรักอัน ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ผมรู้ว่าเป็นคนบาปและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อรู้จักพระเยซูคริสต์และรู้ว่าพระองค์ทรงพระคุณยกโทษบาปทั้งสิ้นโดย พระคุณ ความรัก สันติสุขจากพระเจ้าที่หลั่งไหลเข้าสู่หัวใจผม ทำให้ผมมีพลังในการทำสิ่งต่างๆ เพื่อถวายเกียรติพระนามพระองค์เพียงผู้เดียว

 พัฒนาโปรแกรม The Word ได้อย่างอัศจรรย์
อยาก ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสติปัญญาที่ให้ผม ความอัศจรรย์ของพระเจ้าในด้านการคิดค้นพัฒนาโปรแกรมศึกษาพระคัมภีร์ภาษาไทย (The Word) ผมไม่เคยเรียนด้านภาษาคอมพิวเตอร์มาก่อน แต่พระเจ้าให้สิทธิแก่ผม พร้อมทั้งประทานสติปัญญา รวมทั้งผู้ช่วยที่ดีมาให้อย่างลงตัว จนผมสามารถทำงานต่าง ๆ ทางด้านโปรแกรมพระคัมภีร์ในอุปกรณ์ต่างๆ จนสำเร็จ และพัฒนายิ่งขึ้นๆ ทำให้พระวจนะของพระเจ้าได้กระจายไปถึงพี่น้องคริสตชนไทย รวมไปถึงผู้สนใจอย่างรวดเร็ว และพระเจ้าก็กำลังทำให้เป็นพระพรกับพี่น้องที่ใช้ภาษาอื่น ๆ ด้วยและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ให้นิมิตพระองค์ได้รับการรับรองอย่างเด่น ชัดตามโลกที่กำลังพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว ทำให้พี่น้องผู้ใช้สะดวกคล่องตัวรวดเร็วเป็นอย่างมาก พระเจ้าทรงดูแลในเรื่องการค่าใช้จ่าย การเดินทาง (ยานพาหนะ) ผมได้รับการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายผ่านทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย การเป็นวิทยากรพอสมควร ขอบคุณพระเจ้าสำหรับรถยนต์ เพื่อนผู้รับใช้ การสนับสนุนค่าน้ำมันในการรับใช้ พระเจ้าทรงปกป้องในการปรนบัติรับใช้พระเจ้า การเดินทางให้ปลอดภัย ดูแลสติปัญญาให้มีอย่างเพียงพอในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ด้านการพูดคุยในที่สาธารณะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดูแลลูกๆ ภรรยา ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้น ความไม่เข้าใจ ความขัดแย้ง ความทุกข์ยาก ปัญหาต่าง ๆ หลายครั้งพระเจ้าดูเหมือนพระองค์จะมาช้าแต่ไม่เคยมาสายในชีวิตผม

พระวจนะของพระเจ้า
“ข้าพเจ้า เผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” ฟป.4:13เรารู้ว่าไม่ใช่กำลังของเราแต่เป็นกำลังจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ อยู่ภายในเราพระองค์กำลังทำกิจในชีวิตของเรา เมื่อเรามีความเชื่อในพระคริสต์ ความเชื่อทรงให้เราดำรงชีวิตอยู่ ในความเชื่อทำให้เราเป็นคนชอบธรรมความเชื่อทำให้เราก้าวไปข้างหน้า เมื่อเราเชื่อทุกสิ่งก็จะเป็นไปได้ สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า ถ้าพระเจ้าทรงนำเรา พระองค์ก็จะเดินไปกับเรา และจูงมือเราไปด้วย ทั้งยังประทานรองเท้าคู่ที่เหมาะสมที่สุดให้กับเราอีกต่างหาก

  • อาจารย์บุญยโชติ บุณยเกียรติ