เยี่ยม “ชุมชนคนหูหนวกใต้ทางด่วนพระราม 9”

เยี่ยมชุมชนคนหูหนวกใต้ทางด่วนพระราม 9”

   

   

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2020  สมาคมพระคริสตธรรมไทย โดย ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย และ คุณธิติภัทร์ หัตถโกศล พร้อมกับกลุ่มพี่น้องคริสตชน  และบรรดาซูเปอร์ฮีโร่อาสาสมัคร ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพ และ ใบปลิวโควิด 19 ในชุมชนคนหูหนวกใต้ทางด่วนพระราม 9  ที่มีผู้พิการทางการได้ยินพักอาศัยอยู่รวมกันมากกว่า 100 คน ซึ่งพวกเขาประกอบอาชีพได้ยากกว่าคนปกติ เพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 พวกเขาได้รับผลกระทบ  และเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินได้มีโอกาสรู้เรื่องราวของพระเจ้า ทีมผู้จัดทำพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้แบ่งบันเรื่องพระเจ้าให้พวกเขาได้ฟัง  และแจก “SD card พระธรรมมาระโกเพื่อใส่ในโทรศัพท์มือถือ  และ แจก QR-Code เพื่อผู้พิการทางการได้ยินจะได้  VDO Call คุยกับทีมผู้จัดทำพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ  ได้   การไปครั้งนี้มีผู้พิการทางการได้ยินให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ขอพระเจ้าอวยพระพรพวกเขาทุกคนที่จะได้รู้จักพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด “…ถ้าเธอเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายอห์น 11:40  ร่วมถวายสนับสนุน โครงการ “ตาสว่างด้วยน้ำผึ้ง และพระวจนะ” โควิด 19