เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา

เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน

 • เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคัมภีร์ฉบับศึกษา
 • ช่วงเวลาผผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรบาบิโลน
 • มีคำนำเพื่อให้ผู้อ่าน เพื่อรู้ประวติศาสตร์ของแต่ละพระธรรม
 • มีตารางเพิ่มเติมที่ช่วยให้ใจง่ายยิ่งขึ้น
 • หน้าอธิบายประกอบด้วยเนื่้อหาพระคัมภีร์พร้อมเชิงอรรถ และข้ออ้างโยงครบถ้วนตามพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน
 • ช่องบันทึกส่วนตัว
 • คำอธิบายอยู่พื้นหลังสีฟ้า เป็นการอธิบายบางข้อ บางส่วน หรือทั้งข้อพระธรรม
 • ใช้กระดาษถนอมสายตา
 • ใช้หมึก Soy Ink เป็นมิตรต่อผู้อ่านและสิ่งแวดล้อม
 • กระดาษถนอมสายตา
 • ขนาดเล่ม 16X23X1 ซม.

   

สั่งซื้อหนังสือได้ที่ Lazada สอบถามข้อมูล โทร.02-279-8341