เราควรจะทำอะไรดี?

เราควรจะทำอะไรดี?

คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ มีคำสอนอะไรมากมายที่
ฟังดูหรืออ่านดูแล้วรู้สึกแปลกๆ บ้างไหม?
แต่ก็แปลกที่มีคนชอบและตามกดไลก์กดแชร์กันมากมาย!

บางคำสอนก็หนุนใจดีในตอนแรก มีการอ้างพระคัมภีร์เป็นกระสาย
แต่ต่อมาก็จะเริ่มออกอาการแปลกๆ
มีอะไรที่เพี้ยนๆแทรกเข้ามาเป็นระยะๆ แต่บางคนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ หรือรู้น้อย
เพราะไม่ค่อยได้อ่านก็แยกแยะไม่ออก
นานๆเข้าก็คุ้นเคยกับความแปลกมากกว่าความถูกต้อง
ต่อให้ใครมาบอกว่าคำสอนนั้นผิด สาวกผู้มีใจภักดิ์ก็จะออกมาปกป้อง
และต่อสู้กับทุกคนที่ไปแตะต้องคนที่พวกเขาศรัทธาอย่างหมดใจ

บางคำสอนก็ตรงข้าม อ้างพระคัมภีร์มาก หรืออ้างความรู้ ทางวิชาการเยอะ
จนคนอ่านคนฟังทึ่งในความรอบรู้อันรอบจัด ต้องยกมือไหว้พร้อมเรียกว่าอาจารย์อย่างดุษฎี
แต่อาการยโสโอหัง ชอบทุ่มเถียงโต้แย้งกับผู้มีความคิดเห็นหรือความเชื่อต่างกับเขาอย่างไม่ไว้หน้า กลับทำให้บรรดาผู้อ่านผู้ชื่นชมในความรู้ของเขา ค่อยๆถอยห่าง เพราะทนต่อรังสีสังหารอันรุนแรงไม่ค่อยไหว ทำให้ความรู้ความหวังดีที่มี กลับถูกเพิกเฉยละเลยไป อย่างน่าเสียดาย

บางคำสอนก็ยึดอัตตา และประสบการณ์ของผู้สอน จนเกิดการตีความพระคัมภีร์แบบเอาประสบการณ์ของคนดังหรือคนที่มีผู้ติดตามมาก และประสบความสำเร็จเยอะมาเป็นบรรทัดฐานของความถูกต้อง มีการไฮไลต์ บางคำ บางข้อในพระคัมภีร์ให้โดดเด่นเป็นพิเศษจนไม่สนใจในข้ออื่นๆที่พูดตรงข้ามกับสิ่งที่ชอบ จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงโต้แย้งให้เสียบรรยากาศและขัดแย้งแตกหักกันอย่างไม่จำเป็น
แต่เพราะความทุ่มเท การเกิดผลและความสามารถเฉพาะตัวในการสื่อสารของผู้สอนที่โดนใจคนฟังจึง ทำให้ยังมีกลุ่มผู้ศรัทธาสนับสนุนติดตามจำนวนมาก
แต่ก็ไม่ได้ก่อเกิดเอกภาพขึ้นในพระกายของพระคริสต์อย่างที่พระองค์ทรงปรารถนา

บางคำสอนก็ล้อไปกับสถานการณ์การบ้านการเมืองทั้งในระดับใหญ่และภายในหมู่คณะ มีการนำข้อพระคัมภีร์มาผสมความคิดเห็นและอารมณ์ ให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพในการถล่มทะลุทลวงฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ด้วยท่าที และวิถีแบบที่ขัดกับเจตนารมณ์ของพระวจนะของพระเจ้าแห่งความรัก ความเมตตา ที่ควบคู่ไปกับความถูกต้องยุติธรรม

ปรากฎการณ์ทั้งหมดนี้ ทำให้บรรยากาศในวงการคริสเตียนแทนที่จะอบอวลด้วยความรักแบบที่พรรณนาไว้ใน1โครินธ์13 :47 นั้น
กลับทำให้ความรักดังกล่าวนั้นหายวับไป

  • ความอดทนนาน ลดน้อยลง
  • ใจปรานี (กระทำคุณให้) หายไป
  • ความอิจฉา การอวดตัว ความหยิ่งผยอง ปรากฏชัด
  • ความหยาบคาย ความเห็นแก่ตัว ความฉุนเฉียว พลุ่งพล่าน
  • การช่างจดจำความผิด ความชื่นชมยินดีในความอธรรม เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
  • ความชื่นชมยินดีในความจริง จางหายไป
  • การ ทนได้ทุกอย่าง การเชื่ออยู่เสมอ การมีความหวังและ ความทรหดอดทนอยู่เสมอ นั้นไม่ปรากฏอีกแล้ว!

สิ่งที่ปรากฏขึ้นแทนคือการทุ่มเถียง การโต้แย้งในเรื่องถ้อยคำ ความคิดเห็น และข้อเท็จจริงแค่บางเรื่องด้วยอารมณ์ ที่เข้ามาแทนที่ ก่อให้เกิด การอิจฉา การวิวาท การกล่าวร้ายกัน การไม่ไว้วางใจ การทำลายความน่าเชื่อถือของกันและกัน รวมทั้งการพร้อมที่จะฆ่าหนู 1ตัวในบ้านโดยการเผาบ้านทั้งหลังทิ้งเพื่อกำจัดหนูตัวนั้น!

ขอให้เราได้สติ ขอให้เราเอาพระทัยของพระเจ้ามาใส่ในใจของเรา
ขอให้เราเอาน้ำเย็นแห่งความรักและความเป็นหนึ่งในพระคริสต์เข้าลูบ
ให้เราถามใจของเราจริงๆว่า
เราจะปล่อยให้สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า กลับมาทำให้พระนามของพระเจ้าที่เรารักเสียหายหรือ
เราจะทำให้พระกายของพระคริสต์ต้องเจ็บปวด เพื่อสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นฝ่ายถูกต้องแบบหัวชนฝา เช่นนี้หรือ?

ขอให้เรามาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการนั่งลงใคร่ครวญและปรับเปลี่ยนวิถีคิด วิถีธรรม และวิถีทำของเรา กันใหม่
จะดีไหม?
ขอให้พระคริสต์ต้องใหญ่ขึ้น และเราต้องด้อยลง
จะดีไหม?
ขอให้สังคมไทยได้เห็นพระสิริและพระคุณของพระเจ้าชัดเจน
ในท่ามกลางพวกเราที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ กันดีกว่า
เห็นด้วยกันไหมครับ?

ถ้าใครสอนผิดแปลกไป และไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระวจนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และกับคำสอนที่สมกับทางพระเจ้า เขาก็เป็นคนยโสและไม่เข้าใจอะไรเลย เขามีความผิดปกติที่ชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องถ้อยคำ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉา การวิวาท การกล่าวร้าย การไม่ไว้วางใจ
1
ทิโมธี 6:34 ฉบับมาตรฐาน

  • บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
  • ภาพประกอบจาก freepik

มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก

.
รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล สีแดง
รหัสสินค้า 9786163391558 ปกไวนิล สีเขียว
ราคาเล่มละ 150 บาท