เอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา

เอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน

  • พระธรรมเอเสเคียล
  • พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน
  • พระคัมภีร์ฉบับศึกษษเขียนโดยคนไทย ตรวจโดยผู้เชียวชาญต่างประเทศระดับสากล
  • ด้านในเล่มมีส่วนสำหรับให้บันทึกส่วนตัว
  • มีรูปภาพจำลองพระนเวศเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น
  • ท้ายเล่มมีประมวลศัพท์ แผนที่
  • หน้าพิเศษชนชาติมหาอำนาจสมัยโบราณ เรียงลำดับก่อนหลังตามเวลาของการเป็นมหาอำนาจ
  • ใช้หมึก soy ink
  • กระดาษถนอมสายตา
  • ขนาดเล่ม 16X23X1 ซม.

   

สั่งซื้อหนังสือได้ที่ Lazada สอบถามข้อมูล โทร.02-279-8341