แม่

ในเดือนสิงหาคม มีวันสำคัญคือวันแม่ ถ้าพูดถึง “แม่” ผมมีเรื่องเล่าหลายเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของผม และถ้าถ  ามคุณแม่ของผม ท่านก็คงมีหลายเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับผมเช่นเดียวกัน แม้ผมจะไม่ได้มีโอกาสเขียนเรื่องสนุกๆ ที่แม่ของผมแอบแกล้งผมตั้งแต่เป็นเด็ก แต่ผมก็อยากจะแบ่งปันเรื่องของคุณแม่คนสำคัญในพระคัมภีร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงสุด เป็นแง่มุมที่ยืนยันว่าคุณแม่ท่านนี้สมควรจะได้รับการยกย่องอย่างไม่มีเงื่อนไข

คุณแม่ในพระคัมภีร์ท่านนี้ก็คือ “มารีย์ พระมารดาของพระเยซู” น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักชื่อนี้ ทำไมนางมารีย์จึงมีความสำคัญมาก ทำไมพระเจ้าจึงใช้สตรีท่านนี้ในทางที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ นางมารีย์มีอะไรในตัวเธอที่พระเยซูคริสต์จึงเลือกมาเกิดจากครรภ์ของเธอ ตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผมได้มีโอกาสทำงานพิเศษเป็นพี่เลี้ยงลูกของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่บ้านของเขา ผมสังเกตเห็นว่าลูกตัวเล็กๆ มีความเหมือนหรือละม้ายคล้ายคลึงกับพ่อแม่ไม่เฉพาะหน้าตา แต่รวมถึงกิริยาท่าทาง การกระทำ และคำพูด เราเข้าใจได้ว่าเด็กเล็กๆ สามารถเลียนแบบได้ทุกอย่าง แต่มีบางอย่างในจิตวิญญาณที่ทำให้เด็ก  “เป็นเหมือนผู้ให้กำเนิด” เมื่อเรามาดูชีวิตของนางมารีย์และพระคัมภีร์ตอนที่กล่าวถึงชีวิตของเธอ เราจะเข้าใจได้ว่าพระเจ้าเลือกให้พระเยซูกำเนิดจากครรภ์ของนางมารีย์เพราะอะไร
ในพระธรรมลูกาบทที่ 1:26-28 ใช้คำว่า “หญิงพรหมจารีย์” ซึ่งแปลว่า “หญิงบริสุทธิ์” พระเจ้าเลือกมารีย์ด้วยเหตุผลอันดับแรกคือเธอ “บริสุทธิ์” ถ้าเราดูพระลักษณะของพระเจ้าแล้ว จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระองค์บริสุทธิ์ ทุกอย่างที่พระองค์ทรงทำต้องบริสุทธิ์ ความรักของพระองค์บริสุทธิ์ ความยุติธรรมของพระองค์บริสุทธิ์ ฯลฯ ในพระธรรมเลวีนิติได้บอกเราอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราบริสุทธิ์อย่างที่พระองค์บริสุทธิ์
พระเยซูต้องการแม่ผู้บริสุทธิ์ตามมาตรฐานของพระเจ้า มารีย์ต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ทั้งการกระทำ คำพูด ความคิด และความเชื่อ เพื่อเธอจะเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกน้อยเยซูผู้เป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% ความบริสุทธิ์นี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่พระเจ้าจะเรียกใช้ ชีวิตของมารีย์พระมารดาของพระเยซูจึงเป็นแบบอย่างให้กับเราคือ ชีวิตของเราบริสุทธิ์ตามมาตรฐานของพระเจ้าหรือเปล่า หากเราอยากให้พระเจ้าใช้เราในงานที่ยิ่งใหญ่ เราต้องดูตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่
ที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกคือวิถีชีวิตของมารีย์ กล่าวกันว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงยากจนคนหนึ่งในหมู่บ้านแถบชนบท ไม่มีใครคิดว่าเธอจะกลายเป็นผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่ง ถ้ามาดูกันในรายละเอียดก็จะเห็นได้ดังนี้
      เป็นผู้หญิง – สังคมในสมัยนั้นกดขี่ ข่มเหง เอาเปรียบผู้หญิง ถือว่าผู้หญิงไร้ค่า เกิดมาเพื่อเป็นเครื่องผลิตลูกเท่านั้น ผู้หญิงจึงไม่ได้มีความสลักสำคัญในสายตาของสังคมในยุคนั้น
      เป็นสาว – คนที่เป็น “สาว” ในสมัยนั้นถือว่ายังเป็นเด็ก ยังไม่มีความรับผิดชอบ ยังต้องพึ่งพาคนอื่น สาวอายุ 18 ก็เท่ากับเด็ก 8 ขวบ ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคม สังคมสมัยนั้นจึงไม่เห็นค่าของคนเป็นสาว
      เป็นคนยากจน – เธอไม่ได้มีฐานะร่ำรวย ประวัติศาสตร์บอกว่าเธอทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่มีธุรกิจค้าขาย ความธรรมดานี้เองจึงทำให้เธอไม่ได้อยู่ในสายตาหรือความคิดของเพื่อนบ้านว่าพระเจ้าจะเลือกใช้เธอ
      เป็นคนบ้านนอก – มารีย์ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนาซาเร็ธซึ่งถือว่าเป็นบ้านนอก อยู่ห่างไกลจากกรุงเยรูซาเล็ม ไกลจากความเจริญ ไม่ได้เห็นโลกกว้าง และอาจไม่มีสิ่งที่ “คนกรุง” มีทั้งหมดนี้เป็นลักษณะที่คนในสมัยนั้นถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่พระเจ้าสามารถใช้ได้ ไม่มีความน่าจะเป็นไปได้เลยที่พระเจ้าจะเลือกใช้หญิงสาวที่ยากจนในชนบทให้เป็นแม่ขององค์พระผู้ช่วยมนุษย์ให้รอดจากบาป แต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือ “พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจ” ดังในพระธรรม 1 ซามูเอล 16:7 ที่กล่าวว่า “แต่พระเจ้าตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเจ้าทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ”
คุณและผมอาจไม่ได้จบปริญญาเอกทางศาสนศาสตร์หรือ เป็นนักเทศน์ระดับโลก ไม่มีความสามารถด้านการวิเคราะห์พระคำ ไม่ร่ำรวย หรืออาจไม่มีอะไรเลย สังคมอาจไม่เห็นคุณค่าของเรา แต่ขอให้เรามองดูพระมารดาของพระเยซูผู้เป็นคุณแม่ตัวอย่างซึ่งภายนอกอาจไม่ มีอะไรที่พระเจ้าจะใช้ได้ แต่เธอมีความบริสุทธิ์ ความถ่อมใจ และความเชื่อ พระคัมภีร์จึงขอให้เรา “เพ่งดูในสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพราะสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืน” (2 โครินธ์ 4:18) โปรดสังเกตดูให้ดี ผมไม่ได้เขียนคำว่า “บริสุทธิ์” ในวงกลมของพระเยซู เพราะพระองค์จะบริสุทธิ์เมื่อเราบริสุทธิ์ ความหมายของผมก็คือตัวเราจะเป็นผู้สำแดงชีวิตของพระเยซูให้คนอื่นเห็น ดังนั้น มารีย์เป็นอย่างไร พระเยซูก็เป็นอย่างนั้น ถ้าพระเจ้าบริสุทธิ์ มารีย์บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ์ คนทั่วไปก็จะเห็นว่าพระเยซูบริสุทธิ์และพระเจ้าที่อยู่ในตัวมารีย์และตัวเราบริสุทธิ์ แต่ถ้าเราทำตามใจตนเอง เอามาตรฐานของโลกมาเป็นของเราและอยู่ฝ่าย “เนื้อหนัง” ตัว “คุณ” ก็จะทำให้พระเยซูไม่บริสุทธิ์ในสายตาของคนทั่วไป
เมื่อผมมองตัวเองในกระจก บางครั้งผมสงสัยว่าผมมีส่วนไหนที่เหมือนแม่ ส่วนไหนที่เหมือนพ่อ หรือเวลาเราไปเยี่ยมคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตร เราก็จะทักทารกน้อยว่าเหมือนพ่อแม่ตรงไหน นางมารีย์มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับคุณพ่อในสวรรค์มากจนได้รับการเจิมและเต็มใจให้พระเจ้าใช้ ดังเราจะเห็นจากคำพูดของเธอที่ว่า “ดูเถิดข้าพเจ้าเป็นทาสีของพระเป็นเจ้า ข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่าน” คุณและผมต้องพูดประโยคนี้ได้อย่างนางมารีย์ และพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำจึงจะเป็นคริสเตียนแท้จริง

อ.วาระ มีชูธน