กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

 1. ควรได้รับการทดสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้ว
 2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น มีแบ๊ตเตอรี่เพียงพอ
 3. จะแสดง Link ใน www.thai.bible และ ในกลุ่มไลน์ซูเปอร์จิ๋ว โปรดเข้ามาดูตั้งแต่เวลา 10.00 . ทำข้อสอบจริง เวลา 10.30 .
 4. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2020  ผู้สมัครจะได้รับ รหัสยืนยันตัวตน 5 หลักของตน ทาง Email ซึ่งจะนำไปใช้ได้เพียงครั้งเดียว
  • หากใส่รหัสไปแล้ว แม้กดถอยออกแล้วเข้าใหม่จะสามารถทำข้อสอบต่อจากข้อล่าสุดได้เลย
  • หากใส่รหัสนี้แล้วและต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่จะต้องโทรมาขอรหัสใหม่รอเวลา 10.30 . ถึงจะเปิดห้องให้ทำห้องสอบได้
 5. รอเวลา 10.30 . ถึงจะเปิดห้องให้ทำห้องสอบได้ โปรดเข้าห้องตรงเวลา ถ้าล่าช้าจะไม่สามารถสอบได้
 6. จำนวนข้อ และ เวลา ตามรุ่น ดังนี้
  • รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 70 ข้อ ข้อละ 51 วินาที  รวมเวลา 60 นาที
  • รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 85 ข้อ ข้อละ 42 วินาที  รวมเวลา 60 นาที
  • รุ่นโต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 100 ข้อ ข้อละ 36 วินาที  รวมเวลา 60 นาที
 7. ข้อสอบแบบเดินหน้าอย่างเดียว ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขคำตอบได้
 8. สามารถปิดเสียงเพลงหรือลดเสียงเพลงได้โดยลดระดับเสียงในระบบโทรศัพท์มือถือ
 9. ลำดับคำถามและคำตอบ ของแต่ละเครื่องจะถูกสลับกันโดยอัตโนมัติ
 10. อ่านคำถามและตอบแล้วถ้าลืมกดปุ่มยืนยันคำตอบ หรือปล่อยเวลาให้หมดโดยไม่ได้กดปุ่มยืนยันคำตอบ จะได้ 0 คะแนน
 11. เมื่อกดปุ่มยืนยันคำตอบ คำถามข้อต่อไปจะปรากฏขึ้นทันที
 12. หากทำข้อสอบยังไม่เสร็จ แต่หมดเวลา60นาที โปรแกรมจะปิดการรับคำตอบและประมวญผลคะแนนทันที
 13. หากทำข้อสอบครบทุกข้อแล้ว = เสร็จสิ้นการทดสอบ จะทราบคะแนนของตนเองทันที โปรด Clickเข้าไลฟ์สดทันทีเพื่อรอเวลาไลฟ์สด
  • 11.30 น. เริ่มไลฟ์สด การแสดง เกมส์ สินค้า 
  • 13.30 น. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล สัมภาษณ์
 14. หากพบปัญหาโปรดพิมพ์ชื่อ และเบอร์โทร. ใน Line กลุ่มซูเปอร์จิ๋ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

หมายเหตุ ระบบการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ เป็นระบบการสอบ ที่มีระบบการยืนยันตัวตน การจัดการการสอบ และการจัดการข้อสอบ พัฒนาขึ้นเพื่อการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วโดยเฉพาะ โดยใช้ Framework ยอดนิยมอย่าง React และ Firebase ในการพัฒนา เขียนโปรแกรมโดย นายภูรี กานุสนธิ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมงาน