โครงการประกวดภาพวาดระบายสี พระธรรมเอเสเคียล

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี พระธรรมเอเสเคียล

ภาพบรรยากาศ การให้คะแนนรูปที่น้องๆ ส่งเข้าประกวด ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสีจากพระธรรมเอเสเคียล ใครจะได้รางวัล

ประกาศผล ผู้ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาทจากโครงการประกวดวาดภาพระบายสีพระธรรมเอเสเคียล

ระดับประถม 4-6
ด.ญ.ธารพระพร วจนะไพโรจน์
โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป
ระดัมมัธยมต้น
ด.ช.อัครวินท์ เจริญประทีปกิจ
คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ
ระดับมัธยมปลาย
น.ส.ณัฐณีชา มหาวรรณ์
โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป
สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 3 ด้วยนะครับ