โครงการ “คริสตจักรเทียนสั่งปันอิ่ม” แจกข้าวกล่องและชุดยาเวชภัณฑ์

โครงการ “คริสตจักรเทียนสั่งปันอิ่ม” แจกข้าวกล่องและชุดยาเวชภัณฑ์

คจ.เทียนสั่ง ทำโครงการ “คริสตจักรเทียนสั่งปันอิ่ม” แจกข้าวกล่องและชุดยาเวชภัณฑ์ ให้กับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรอกหน้านาย, ชุมชนมหาพฤฒาราม, ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า และ ชุมชนหมอเพชรหมอพลอย


ในการนี้สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบหนังสือชีวิตที่เป็นไท จำนวน 2,000 เล่ม ร่วมโครงการเพื่อเป็นสื่อช่วยประกาศข่าวประเสริฐอีกทาง