ทดลองสอบ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

ทดลองสอบ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

 1. ใช้มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่คาดว่าจะนำมาใช้ในวันสอบจริง
 2. เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นมีแบ๊ตเตอรี่เพียงพอ
 3. คลิกทดลองสอบ สามารถทดลองสอบได้ทุกวัน และ ทุกเวลา
 4. รหัสยืนยันตัวตน “00000”
 5. กดเข้าห้องสอบได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา
 6. ข้อสอบทั้งหมดมี 30 ข้อ(ข้อสอบเก่า เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์) ข้อละ 60 วินาที  รวมเวลา 30 นาที
 7. ข้อสอบแบบเดินหน้าอย่างเดียว ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขคำตอบได้
 8. สามารถปิดเสียงเพลงหรือลดเสียงเพลงได้โดยลดระดับเสียงในระบบโทรศัพท์มือถือ
 9. ลำดับคำถามและคำตอบ ของแต่ละเครื่องจะถูกสลับกันโดยอัตโนมัติ
 10. อ่านคำถามและตอบแล้วถ้าลืมกดปุ่มยืนยันคำตอบ หรือปล่อยเวลาให้หมดโดยไม่ได้กดปุ่มยืนยันคำตอบ จะได้ 0 คะแนน
 11. เมื่อกดปุ่มยืนยันคำตอบ คำถามข้อต่อไปจะปรากฏขึ้นทันที
 12. หากทำข้อสอบยังไม่เสร็จ แต่หมดเวลา30นาทีโปรแกรมจะปิดการรับคำตอบและประมวญผลคะแนนทันที
 13. ทำข้อสอบครบทุกข้อแล้ว = เสร็จสิ้นการทดสอบ จะทราบคะแนนของตนเองทันที
 14. หากพบปัญหา โทร 064-137-0235

คลิกทดลองสอบ

หมายเหตุ ระบบการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ เป็นระบบการสอบ ที่มีระบบการยืนยันตัวตน การจัดการการสอบ และการจัดการข้อสอบ พัฒนาขึ้นเพื่อการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วโดยเฉพาะ โดยใช้ Framework ยอดนิยมอย่าง React และ Firebase ในการพัฒนา เขียนโปรแกรมโดย นายภูรี กานุสนธิ์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมงาน