โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

10 ธันวาคม 2021 อ.ประกิจ ตรีทศายุธ ว่าที่เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับตัวแทนผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 และ อาลักษณ์จิ๋วและอาลักษณ์ผู้ใหญ่ ระดับประเทศ ปี 2020-2021 ให้กับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ณ สมาคมพระคริสตธรรมไทยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้


ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2021
1.. ด.ญ. ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา เหรียญเงิน
2. ด.ช. นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง เหรียญเงิน
3. น.ส. บัณฑิตา เกตุชม เหรียญเงิน
4. น.ส. กรียาภรณ์ ต๊ะกาบโพธิ์ เหรียญเงิน
5. ด.ญ. ปุณชรัสมิ์ เพชรประพันธ์
6. ด.ญ. กัญญพัชร ขยายแย้ม
7. ด.ช. จัตุมงคล โดยบุญ
8. ด.ญ. ดวงไพลิน อานนท์
9. ด.ช. ธนธัช ฟองตระกูล
10. ด.ญ. ฟ้าใส ก้าววิทยาคม
11. ด.ญ. ศศิกานต์ เปียงเจริญ
12. ด.ญ. พฤกษพร เสนาะพรไพร
13. ด.ญ. ไม้แก้ว บุตรคำ
14. น.ส. โมริยาห์ ตาแส่ง

อาลักษณ์จิ๋ว ปี 2020
1. ด.ช. ธนธัช ฟองตระกูล เหรียญทอง
2. ด.ญ. พฤกษพร เสนาะพรไพร เหรียญเงิน
3. น.ส. สวลี ศรีวรกุล เหรียญเงิน
4. ด.ญ. พิชญานิน ยอมใบ
5. ด.ญ. ปาณัสม์ ทำเสาร์มูล
6. ด.ญ. เกรสซี่ นิรมลมณฑล
7. ด.ช. พชรพล ปัทมะ
8. ด.ญ. ฟ้าใส ก้าววิทยาคม
9. ด.ช. นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง เหรียญเงิน
10. ด.ญ. ศศิกานต์ เปียงเจริญ
11. ด.ญ. ไม้แก้ว บุตรคำ
12. ด.ญ. นภิศวรรณ วงศ์วรรณ
13. ด.ญ. ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา เหรียญเงิน
14. ด.ช. โยชูวา นิรมลมณฑล
15. ด.ญ. กมลชนก ทิพวรรณ
16. ด.ช. กิตติกวิน กัณทวี
17. น.ส. กวินธิดา หงษ์ทอง
18. นาย ณัฐคุณ ปัญญา
19. นาย ภูริชญ์ ลดาพงษ์พัฒนา


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่
บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3

Bank details for donations
Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3