ใครคือทูตสวรรค์ ในพระธรรมดาเนียล และมีหน้าที่อะไร

ใครคือทูตสวรรค์ ในพระธรรมดาเนียล และมีหน้าที่อะไร

เมื่อเราอ่านพระธรรมดาเนียล ก็จะพบว่ามีความฝันและนิมิตมากมายปรากฏอยู่ในพระธรรมเล่มนี้ และการจะเข้าใจความฝันหรือนิมิตเหล่านี้ก็ไม่ใช่ง่าย หลายครั้งต้องอาศัยการอธิบายจากทูตสวรรค์ อีกทั้งโดยทั่วไปในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม เราจะไม่พบชื่อเฉพาะของทูตสวรรค์ แต่ในพระธรรมดาเนียลมีชื่อเฉพาะของทูตสวรรค์ปรากฏคือ “กาเบรียล” (8:16) กับ “มีคาเอล” (10:13) และโดยทั่วไปทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมมักจะเป็นผู้มาแจ้งข่าว หรือเป็นตัวแทนของพระเจ้ามาพบกับประชากรของพระองค์ แต่ในพระธรรมดาเนียล ทูตสวรรค์ยังมีบทบาทอีกหลายอย่าง

เราจะมาพิจารณาด้วยกันว่า ทูตสวรรค์ที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมเล่มนี้มีใครบ้าง และทำอะไรบ้าง

 • คนที่ดูเหมือนองค์เทพบุตรที่อยู่ ในเตาไฟพร้อมกับเพื่อนทั้งสามคนของดาเนียล (3:24-25) หลังจากที่ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก ไม่ยอมกราบนมัสการปฏิมากรทองคำที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ สร้างขึ้น ทั้งสามคนก็ถูกโยนลงไปในเตาไฟ แต่แทนที่จะมีคนเพียงสามคนอยู่ในเตาไฟ เนบูคัดเนสซาร์กลับเห็นคนสี่คนเดินอยู่ในเตาไฟ พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุว่าเพื่อนทั้งสามของดาเนียลเห็นชายคนที่สี่นี้หรือไม่ เป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจจะไม่เห็น เพราะพวกเขาไม่ได้แสดงความเคารพหรือสนทนากับชายคนที่สี่นี้ และในข้อ 28 เนบูคัดเนสซาร์เข้าใจว่าชายคนที่สี่นี้คือทูตสวรรค์ ซึ่งทำหน้าที่มาช่วยกู้เพื่อนทั้งสามของดาเนียลให้ปลอดภัยจากไฟ จนแม้เปลวไฟที่ร้อนแรงนั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายพวกเขาทั้งสามคนเลย
 • ทูตสวรรค์ที่ปรากฏในความฝัน ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ (4:13-17) โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศคำพิพากษาเนบูคัด-เนสซาร์ เพราะเนบูคัดเนสซาร์เย่อหยิ่งในความสำเร็จของพระองค์เอง ความฝันนี้ทำให้พระองค์ต้องเรียกดาเนียลมาอธิบายแก้ฝัน และเมื่อทราบความหมายของฝันนั้นแล้ว ดาเนียลก็ได้เตือนพระองค์ให้กลับใจใหม่และดำเนินชีวิตให้ดี (ข้อ 27) แสดงให้เห็นว่าก่อนที่พระเจ้าจะทรงลงโทษ พระองค์ก็ทรงเตือนก่อนโดยทางทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่ประกาศคำพิพากษา แต่หลังจากผ่านไปได้ 12 เดือน เนบูคัดเนสซาร์ก็ได้ทำผิดเช่นนั้นจริง พระเจ้าจึงทรงลงโทษพระองค์ (ข้อ 28-33)
 • นิ้วมือที่ปรากฏและเขียนข้อความลงบนผนังพระราชวังในสมัยของกษัตริย์เบล-ชัสซาร์ (5:5) เมื่อพระองค์นำภาชนะจากพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มมาใช้ใส่เหล้าองุ่นดื่มและนมัสการรูปเคารพในงานเลี้ยง ทำให้ภาชนะเหล่านั้นเป็นมลทิน (ข้อ 1-4) นิ้วมือที่พระเจ้าทรงใช้มานี้ (ข้อ 24) จึงได้ปรากฏขึ้นและเขียนข้อความลงบนผนัง แล้วก็ไม่มีใครตีความหมายของข้อความนั้นได้ มีเพียงดาเนียลผู้เดียวที่เป็นผู้ตีความหมายให้เบลชัสซาร์ได้ทราบ และในวันนั้นพระองค์ก็ถูกประหารเพราะไม่ได้ถ่อมพระทัย แต่กลับยกองค์ขึ้นสู้กับพระเจ้า (ข้อ 22-23) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทูตสวรรค์สามารถปรากฏเป็นเพียงนิ้วมือเท่านั้น โดยมีหน้าที่นำข่าวเรื่องการพิพากษาจากพระเจ้ามายังเบลชัสซาร์
 • ทูตสวรรค์ปิดปากสิงโต (6:22) ในเหตุการณ์เมื่อบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเปอร์เซียได้ร่วมกันออกอุบายให้กษัตริย์ดาริอัสออกกฎหมายห้ามผู้ใดทูลขอสิ่งใดจากพระหรือมนุษย์นอกจากทูลขอจากกษัตริย์ (ข้อ 6-9) แต่ดาเนียลยังคงอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละ 3 ครั้ง (ข้อ 10) ทำให้ท่านถูกจับ แม้ดาริอัสจะพยายามหาทางช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้ จึงต้องยอมให้ดาเนียลถูกโยนลงถ้ำสิงโต และเมื่อเสด็จกลับวังก็บรรทมไม่หลับเพราะมีความทุกข์ใจเรื่องดาเนียล พอตื่นบรรทมจึงรีบเสด็จไปที่ถ้ำสิงโต ก็พบว่าดาเนียลไม่ได้ถูกสิงโตกิน (ข้อ 20-22) พระองค์จึงมีพระราชสาสน์ให้คนทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ยำเกรงพระเจ้าของดาเนียล (ข้อ 25-27) ดังนั้นแม้จะไม่มีบันทึกว่าในครั้งนี้ทูตสวรรค์ได้มาปรากฏในรูปลักษณะแบบใด แต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าทูตสวรรค์องค์นี้ได้ทำหน้าที่ช่วยกู้ให้พ้นภัย
 • ท่านผู้หนึ่งซึ่งปรากฏในนิมิตของ ดาเนียลเรื่องสัตว์มหึมาทั้งสี่ (7:16,23) โดยท่านผู้นี้น่าจะเป็นทูตสวรรค์เพราะในนิมิตที่ดาเนียลกำลังเห็นนั้นเป็นภาพของสวรรค์ (7:9-14) ท่านผู้นี้ได้อธิบายนิมิตของดาเนียล ว่าสัตว์มหึมานั้นและเขาบนหัวของมันคืออะไรบ้าง ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทูตสวรรค์องค์นี้ทำหน้าที่อธิบายนิมิตในความฝัน
 • ผู้บริสุทธิ์ที่ปรากฏตัวในนิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้ (8:13-14) ในตอนนี้มีผู้บริสุทธิ์ 2 ท่านที่น่าจะเป็นทูตสวรรค์ด้วย ทั้งสองได้สนทนากันและได้ตอบคำถามของ ดาเนียล จึงเป็นทูตสวรรค์ที่ทำหน้าที่อธิบายและให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนิมิตเช่นกัน
 • “กาเบรียล” เป็นทูตสวรรค์ที่ปรากฏในนิมิตเรื่องแกะผู้และแพะผู้ (8:16) ทำหน้าที่ในการช่วยให้ดาเนียลเข้าใจนิมิต กาเบรียลได้ปรากฎอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ ดาเนียลได้อธิษฐานสารภาพบาปให้กับชนชาติอิสราเอล (9:21-22) โดยท่านได้มาหาดาเนียลเพื่อจะให้ความกระจ่างและความเข้าใจแก่ท่าน
 • ชายสวมเสื้อผ้าป่าน มีทองเมือง อุฟาสคาดเอว (10:5-6) ซึ่งปรากฏตัวในนิมิตที่ฝั่งแม่น้ำไทกริส โดยมาบอกให้ดาเนียลรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของท่าน (ข้อ 12) ทูตสวรรค์ผู้นี้ทำหน้าที่ตอบสนองต่อคำอธิษฐาน และมาเพื่อช่วยให้ดาเนียลเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชนชาติอิสราเอลในอนาคต (ข้อ 14)
 • ท่านผู้หนึ่งที่ดูเหมือนมนุษย์ (10:15-16) มาแตะริมฝีปากของดาเนียลหลังจากชายสวมเสื้อผ้าป่านกล่าวจบเพื่อให้ท่านพูดได้ นอกจากนี้ยังได้แตะต้องดาเนียลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดาเนียลมีกำลัง (ข้อ 18) จึงเป็นทูตสวรรค์ที่มาเพื่อช่วยหนุนกำลังของดา-เนียล
 • “มีคาเอล” เป็นเจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่ง (10:13) ทั้งยังเป็นเจ้าผู้ครอบครองของดาเนียล (10:21) และเป็นเจ้าผู้ครอบครองยิ่งใหญ่ ผู้คุ้มกันชนชาติอิสราเอล (12:1) จึงเห็นได้ว่าทูตสวรรค์องค์นี้ทำหน้า ที่เป็นเจ้าผู้ครอบครองชนชาติและราชอาณาจักร

สรุป

จากข้อมูลที่เราพบในพระธรรมดาเนียล ทูตสวรรค์มักจะปรากฏในลักษณะที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ และโดยทั่วไปมักไม่มีชื่อเฉพาะ แต่ก็มีอยู่ 2 องค์ที่มีชื่อเฉพาะคือ กาเบรียลและมีคาเอล ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการอธิบายนิมิตให้คนของพระเจ้าได้เข้าใจ และปกป้องคุ้มครองช่วยกู้คนของพระเจ้าให้พ้นภัย ในทางกลับกันก็เป็นผู้ที่มาตักเตือนและลงโทษคนที่ไม่ถ่อมใจ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เสริมกำลังให้กับคนของพระเจ้าด้วย

 • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
 • ภาพ www.pinterest.com