ไว้อาลัย ผป.รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ฉบับที่ 1/2020

ไว้อาลัย ผป.รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2020 เวลา 14.00 . ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ไปร่วมพิธีฌาปนกิจ ผป.รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ซึ่งเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ณ คริสตจักรเมธอดิสท์ รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจครอบครัวตรีวิจิตรเกษม