16 พฤศจิกายน 2020

เมนูพระคัมภีร์
16 พฤศจิกายน 2020
พระวจนะแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณที่ให้ชีวิต
สดุดี 122

บท​เพลง​สรร​เสริญ​และ​คำ​อธิษ​ฐาน​เพื่อ​เย​รู​ซา​เล็ม

บท​เพลง​ใช้​แห่​ขึ้น ของ​ดา​วิด
1 ข้าพ​เจ้า​ยินดี เมื่อ​พวก​เขา​กล่าว​แก่​ข้าพ​เจ้า​ว่า “ให้​เรา​ไป​ยัง​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​เถิด”
2 เย​รู​ซา​เล็ม​เอ๋ย เท้า​ของ​เรา​กำ​ลัง​ยืน​อยู่ ภาย​ใน​ประ​ตู​ของ​เธอ
3 เย​รู​ซา​เล็ม​ถูก​สร้าง​ไว้​อย่าง​นคร ซึ่ง​ผูก​พัน​เข้า​ด้วย​กัน​อย่าง​แน่น​แฟ้น
4 เป็น​ที่​ซึ่ง​เผ่า​ต่างๆ ขึ้น​ไป คือ​บรร​ดา​เผ่า​ของ​พระ​ยาห์​เวห์ ดัง​ที่​ได้​กำ​หนด​ไว้​แก่​อิส​รา​เอล ให้​ยก​ย่อง​พระ​นาม​พระ​ยาห์​เวห์
5 พระ​ที่​นั่ง​สำ​หรับ​การ​พิพาก​ษา​ตั้ง​อยู่​ที่​นั่น คือ​พระ​ที่​นั่ง​ของ​ราช​วงศ์​ดา​วิด
6 จง​อธิษ​ฐาน​ขอ​สันติ​ภาพ​ให้​เย​รู​ซา​เล็ม​ว่า “ขอ​บรร​ดา​ผู้​ที่​รัก​เธอ​จง​จำ​เริญ
7 ขอ​สันติ​ภาพ​จง​มี​อยู่​ภาย​ใน​กำ​แพง​ของ​เธอ และ​ขอ​ให้​ความ​ปลอด​ภัย​อยู่​ภาย​ใน​ป้อม​ของ​เธอ”
8 เพื่อ​เห็น​แก่​พี่​น้อง​และ​มิตร​สหาย ข้าพ​เจ้า​จะ​พูด​ว่า “สันติ​ภาพ​จง​มี​อยู่​ภาย​ใน​เธอ”
9 เพื่อ​เห็น​แก่​พระ​นิ​เวศ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เรา ข้าพ​เจ้า​จะ​หา​ความ​ดี​ให้​เธอ