18 ตุลาคม 2020

เมนูพระคัมภีร์
18 ตุลาคม 2020
พระวจนะแห่งความยุติธรรมและสันติสุขที่ให้ชีวิต
เยเรมีย์ 1:1-19

1 ถ้อย​คำ​ของ​เย​เร​มีย์​บุตร​ของ​ฮิล​คี​ยาห์ เย​เร​มีย์​เป็น​หนึ่ง​ใน​หมู่​ปุโร​หิต อยู่​เมือง​อา​นา​โธท​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​เผ่า​เบน​ยา​มิน
2 พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มา​ถึง​เย​เร​มีย์​ใน​รัช​กาล​ของ​โย​สิ​ยาห์ 2พกษ. 22:3-47 2พศด. 34:8-52​โอรส​ของ​อา​โมน กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์​ใน​ปี​ที่ 13 แห่ง​การ​ครอง​ราชย์​ของ​พระ​องค์
3 และ​มี​มา​ใน​รัช​กาล​ของ​เย​โฮ​ยา​คิม 2พกษ. 23:36-44 2พศด. 36:5-8​โอรส​ของ​โย​สิ​ยาห์​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์ จน​ถึง​สิ้น​ปี​ที่ 11 แห่ง​รัช​กาล​เศ​เด​คี​ยาห์ 2พกษ. 24:18-41 2พศด. 36:11-21​โอรส​ของ​โย​สิ​ยาห์​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์ เมื่อ​มี​การ​กวาด​ชาว​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม​ไป​เป็น​เชลย​ใน​เดือน​ที่​ห้า
การ​ทรง​เรียก​และ​พระ​บัญ​ชา​มา​ถึง​เย​เร​มีย์
4 พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มา​ถึง​ข้าพ​เจ้า​ว่า
5 “เรา​ได้​รู้​จัก​เจ้า​ก่อน​ที่​เรา​ได้​ก่อ​ร่าง​ตัว​เจ้า​ขึ้น​ใน​ครรภ์ และ​ก่อน​ที่​เจ้า​คลอด​จาก​ครรภ์ เรา​ก็​ได้​กำ​หนด​ตัว​เจ้า​ไว้ เรา​ได้​แต่ง​ตั้ง​เจ้า​เป็น​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​แก่​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ”
6 แล้ว​ข้าพ​เจ้า​ก็​กราบ​ทูล​ว่า “ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้า​นาย ดู​เถิด ข้า​พระ​องค์​พูด​ไม่​เป็น​เพราะ​ข้า​พระ​องค์​เป็น​เด็ก”
7 แต่​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า “อย่า​พูด​ว่า​เจ้า​เป็น​เด็ก เพราะ​เจ้า​ต้อง​ไป​หา​ทุก​คน​ที่​เรา​ใช้​ให้​เจ้า​ไป และ​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​บัญ​ชา​เจ้า เจ้า​ต้อง​พูด
8 อย่า​กลัว​พวก​เขา​เลย เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า เพื่อ​ช่วย​กู้​เจ้า” พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ
9 แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​เหยียด​พระ​หัตถ์​สัม​ผัส​ปาก​ข้าพ​เจ้า และ​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า “นี่​แน่ะ เรา​เอา​ถ้อย​คำ​ของ​เรา​ใส่​ใน​ปาก​ของ​เจ้า
10 ดู​สิ วัน​นี้​เรา​ได้​ตั้ง​เจ้า​ไว้​เหนือ​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ และ​เหนือ​ราช​อา​ณา​จักร​ทั้ง​หลาย ให้​ถอน​ราก​และ​ให้​รื้อ​ลง ให้​ทำ​ลาย​และ​ให้​ล้ม​ล้าง ให้​สร้าง​และ​ให้​ปลูก”
11 และ​พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มา​ถึง​ข้าพ​เจ้า​ว่า “เย​เร​มีย์​เอ๋ย เจ้า​เห็น​อะไร?” ข้าพ​เจ้า​กราบ​ทูล​ว่า “ข้า​พระ​องค์​เห็น​กิ่ง​ของ​ต้น​อัล​มอนด์”
12 แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า “เจ้า​เห็น​ถูก​ต้อง​แล้ว เพราะ​เรา​เฝ้า​ดู​ถ้อย​คำ​ของ​เรา เพื่อ​จะ​ทำ​ให้​สำ​เร็จ”
13 พระ​วจนะ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มา​ถึง​ข้าพ​เจ้า​ครั้ง​ที่​สอง​ว่า “เจ้า​เห็น​อะไร?” ข้าพ​เจ้า​กราบ​ทูล​ว่า “ข้า​พระ​องค์​เห็น​หม้อ​ใบ​หนึ่ง​กำลัง​เดือด​อยู่ ปาก​หม้อ​เท​มา​จาก​ทาง​ทิศ​เหนือ”
14 แล้ว​พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า “เหตุ​ร้าย​จะ​ปะทุ​จาก​ทิศ​เหนือ​มา​เหนือ​ชาว​แผ่น​ดิน​นี้​ทั้ง​สิ้น
15 เพราะ​นี่​แน่ะ เรา​กำลัง​ร้อง​เรียก​ทุก​ตระ​กูล​แห่ง​บรร​ดา​ราช​อา​ณา​จักร​ทิศ​เหนือ” พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ “พวก​เขา​จะ​มา และ​ต่าง​ก็​จะ​วาง​บัล​ลังก์​ของ​ตน​ไว้​ตรง​ทาง​เข้า​ประตู​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม เพื่อ​สู้​กับ​กำ​แพง​ที่​ล้อม​รอบ และ​สู้​กับ​เมือง​ทั้ง​สิ้น​ของ​ยู​ดาห์
16 และ​เรา​จะ​กล่าว​คำ​พิพาก​ษา​ของ​เรา​ต่อ​คน​ใน​เมือง​เหล่า​นั้น เพราะ​ความ​ชั่ว​ร้าย​ของ​พวก​เขา​ที่​ได้​ทอด​ทิ้ง​เรา และ​ได้​เผา​เครื่อง​หอม​บูชา​พระ​อื่นๆ และ​นมัส​การ​สิ่ง​ที่​มือ​ของ​ตน​ได้​ทำ​ไว้
17 ส่วน​เจ้า​จง​คาด​เอว​ของ​เจ้า แล้ว​ลุก​ขึ้น​ไป​บอก​พวก​เขา​ถึง​ทุก​สิ่ง​ที่​เรา​บัญ​ชา​เจ้า​ไว้​นั้น อย่า​ตก​ใจ​กลัว​พวก​เขา มิ​ฉะนั้น​เรา​จะ​ทำ​ให้​เจ้า​ตก​ใจ​กลัว​ต่อ​หน้า​พวก​เขา
18 ส่วน​เรา นี่​แน่ะ วัน​นี้​เรา​ทำ​ให้​เจ้า​เป็น​เมือง​มี​ป้อม​เป็น​เสา​เหล็ก และ​เป็น​กำ​แพง​ทอง​สัม​ฤทธิ์ เพื่อ​จะ​สู้​กับ​แผ่น​ดิน​ทั้ง​หมด สู้​กับ​บรร​ดา​กษัตริย์​แห่ง​ยู​ดาห์ สู้​กับ​เจ้า​นาย สู้​กับ​ปุโร​หิต และ​สู้​กับ​ราษ​ฎร​ใน​แผ่น​ดิน
19 พวก​เขา​จะ​ต่อ​สู้​กับ​เจ้า แต่​จะ​ไม่​ชนะ​เจ้า เพราะ​เรา​อยู่​กับ​เจ้า เพื่อ​จะ​ช่วย​กู้​เจ้า​ไว้” พระ​ยาห์​เวห์​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ