23 พฤศจิกายน 2020

เมนูพระคัมภีร์
23 พฤศจิกายน 2020
พระวจนะแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณที่ให้ชีวิต
เอสรา 7:11-28

จด​หมาย​จาก​กษัตริย์​อาร​ทา​เซอร์​ซีส​ถึง​เอส​รา
11 ต่อ​ไป​นี้​เป็น​สำเนา​จด​หมาย ซึ่ง​กษัตริย์​อาร​ทา​เซอร์​ซีส​ประ​ทาน​แก่​เอส​รา​ปุ​โร​หิต ผู้​เป็น​ธรร​มา​จารย์ ผู้​เรียน​รู้​ใน​เรื่อง​ราว​ของ​พระ​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​และ​กฎ​เกณฑ์​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​อิส​รา​เอล​ว่า
12 “อาร​ทา​เซอร์​ซีส​กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ทั้ง​หลาย ถึง​เอส​รา​ปุ​โร​หิต ธรร​มา​จารย์​ของ​ธรรม​บัญ​ญัติ​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​ฟ้า​สวรรค์
13 บัด​นี้ เรา​ออก​กฤษ​ฎีกา​ว่า ประ​ชา​ชน​อิส​รา​เอล​คน​หนึ่ง​คน​ใด​หรือ​ปุ​โร​หิต​ของ​พวก​เขา หรือ​คน​เลวี​ใน​ราช​อา​ณา​จักร​ของ​เรา ผู้​ซึ่ง​สมัคร​ใจ​ไป​ยัง​เย​รู​ซา​เล็ม​ก็​ให้​ไป​กับ​เจ้า​ได้
14 เพราะ​กษัตริย์​และ​ที่​ปรึก​ษา​ทั้ง​เจ็ด​คน​ได้​ใช้​เจ้า​ไป ให้​ถาม​ถึง​ยู​ดาห์​และ​เย​รู​ซา​เล็ม ตาม​พระ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ซึ่ง​อยู่​ใน​มือ​เจ้า​นั้น
15 และ​ให้​นำ​เงิน​และ​ทอง​คำ​ซึ่ง​กษัตริย์​และ​ที่​ปรึก​ษา​ของ​พระ​องค์​สมัคร​ใจ​ถวาย​แด่​พระ​เจ้า​แห่ง​อิส​รา​เอล ผู้​ประ​ทับ​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
16 พร้อม​ทั้ง​เงิน​และ​ทอง​คำ​ทั้ง​สิ้น​ซึ่ง​เจ้า​จะ​หา​ได้​ทั่ว​ไป​ใน​มณฑล​ของ​บา​บิ​โลน​พร้อม​กับ​ของ​ถวาย​ด้วย​ใจ​สมัคร​ของ​ประ​ชา​ชน​และ​ปุ​โร​หิต​ที่​สมัคร​ใจ​ถวาย​แด่​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เขา ซึ่ง​อยู่​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
17 แล้ว​ด้วย​เงิน​นี้​เจ้า​จง​ขยัน​ขัน​แข็ง​ซื้อ​วัว​ผู้ แกะ​ผู้ และ​ลูก​แกะ กับ​ธัญ​บูชา​คู่​กัน​และ​เครื่อง​ดื่ม​บูชา​คู่​กัน และ​เจ้า​จง​ถวาย​สิ่ง​เหล่า​นี้​บน​แท่น​บูชา​ของ​พระ​นิเวศ​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ซึ่ง​อยู่​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
18 ส่วน​เงิน​และ​ทอง​คำ​ที่​เหลือ​อยู่​นั้น​เจ้า​และ​พี่​น้อง​ของ​เจ้า​เห็น​ดี​ที่​จะ​ทำ​อย่างไร​ก็​จง​ทำ​เถิด ตาม​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า
19 และ​เครื่อง​ใช้​ซึ่ง​ได้​มอบ​ให้​เจ้า​สำ​หรับ​การ​ปรน​นิบัติ​ใน​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า เจ้า​จง​มอบ​ถวาย​ไว้​ต่อ​พระ​พักตร์​พระ​เจ้า​แห่ง​เย​รู​ซา​เล็ม
20 และ​สิ่ง​ใดๆ ซึ่ง​ยัง​ต้อง​การ​สำ​หรับ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า ซึ่ง​เจ้า​จะ​ต้อง​จัด​หา​นั้น เจ้า​จง​จัด​หา​ให้​จาก​พระ​คลัง​ของ​กษัตริย์
21 “และ​เรา คือ กษัตริย์​อาร​ทา​เซอร์​ซีส ได้​ออก​กฤษ​ฎีกา​ไป​ยัง​นาย​คลัง​ใน​มณฑล​ฟาก​แม่​น้ำ​ข้าง​ตะวัน​ตก​ว่า สิ่ง​ใดๆ ที่​เอส​รา​ปุ​โร​หิต​ธรร​มา​จารย์​ของ​ธรรม​บัญ​ญัติ​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​ฟ้า​สวรรค์​ต้อง​การ​จาก​ท่าน จง​ดำเนิน​การ​ให้​เขา​ด้วย​ความ​ขยัน​ขัน​แข็ง
22 ถึง​เงิน​หนัก 3,400 กิ​โล​กรัม และ​ข้าว​สา​ลี​ถึง 10,000 กิ​โล​กรัม เหล้า​องุ่น 2,000 ลิตร น้ำ​มัน 2,000 ลิตร และ​เกลือ​ไม่​จำกัด​จำนวน
23 สิ่ง​ใด​ที่​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์​ทรง​บัญชา ก็​จง​ทำ​ให้​อย่าง​เต็ม​ขนาด​สำ​หรับ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​แห่ง​ฟ้า​สวรรค์ เกรง​ว่า​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​องค์​จะ​มี​ต่อ​ดิน​แดน​ของ​กษัตริย์ และ​บรรดา​โอรส​ของ​พระ​องค์
24 เรา​ขอ​แจ้ง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ด้วย​ว่า ไม่​เป็น​การ​ถูก​ต้อง​ตาม​กฎ​หมาย​ที่​จะ​เอา​บรร​ณา​การ​ค่า​ธรรม​เนียม หรือ​ภาษี​จาก​คน​หนึ่ง​คน​ใด​ใน​บรรดา​ปุ​โร​หิต คน​เลวี นัก​ร้อง คน​เฝ้า​ประ​ตู บ่าว​ไพร่​ประ​จำ​พระ​วิหาร หรือ​ผู้​รับ​ใช้​อื่นๆ ของ​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​เจ้า​นี้
25 “ส่วน​เจ้า เอส​รา ตาม​พระ​สติ​ปัญ​ญา​แห่ง​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า​ที่​เจ้า​มี​อยู่ จง​แต่ง​ตั้ง​พนัก​งาน​ผู้​ปก​ครอง และ​ผู้​พิ​พาก​ษา​ที่​จะ​พิ​พาก​ษา​ประ​ชา​ชน​ทั้ง​ปวง​ใน​มณฑล​ฟาก​แม่​น้ำ​ข้าง​ตะวัน​ตก คือ​ทุก​คน​ที่​รู้​บรรดา​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า และ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ไม่​รู้ เจ้า​ทั้ง​หลาย​จะ​ต้อง​สอน
26 ใคร​ที่​ไม่​เชื่อ​ฟัง​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​เจ้า​ของ​เจ้า และ​กฎ​หมาย​ของ​กษัตริย์​ก็​ให้​พิ​พาก​ษา​ลง​โทษ​เขา​อย่าง​เคร่ง​ครัด จะ​เป็น​โทษ​ถึง​ตาย หรือ​ถึง​เนร​เทศ หรือ​ถึง​ริบ​ทรัพย์​ของ​เขา หรือ​ถึง​จำ​ขัง​ก็​ได้”
27 สาธุ​การ​แด่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​แห่ง​บรรพ​บุรุษ​ของ​เรา ผู้​ดล​พระ​ทัย​ของ​กษัตริย์​ให้​เสริม​ความ​งาม​แก่​พระ​นิเวศ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ซึ่ง​อยู่​ใน​เย​รู​ซา​เล็ม
28 และ​โดย​ความ​รัก​มั่น​คง​ของ​พระ​องค์​ทรง​บัน​ดาล​ให้​ข้าพ​เจ้า​มี​ความ​ชอบ​ต่อ​พระ​พักตร์​กษัตริย์ และ​ที่​ปรึก​ษา​ของ​พระ​องค์ และ​ต่อ​หน้า​พวก​เจ้า​นาย​ผู้​ทรง​อำ​นาจ​ของ​กษัตริย์ และ​ข้าพ​เจ้า​ก็​มี​ใจ​กล้า​ขึ้น เพราะ​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​กับ​ข้าพ​เจ้า และ​ข้าพ​เจ้า​ได้​รวบ​รวม​บุค​คล​ชั้น​ผู้​นำ​จาก​อิส​รา​เอล​ขึ้น​ไป​กับ​ข้าพ​เจ้า