23 สิงหาคม 2021 ครบรอบ 193 ปี มิชชันโปรเตสแตนต์ประเทศไทย (1828-2021)

23 สิงหาคม 2021 ครบรอบ 193 ปี มิชชันโปรเตสแตนต์ประเทศไทย (1828-2021)

ในวันที่ 23 สิงหาคม 1828 ศาสนาจารย์ นพ.คาร์ล เฟรดเดอริค ออกัสตัส กุ๊ตสลาฟ (Rev. Carl Frederick Augustus Gutzlaff M.D.) แห่งคณะเนเธอร์แลนด์มิชชันนารี (Netherland Missionary Society) เป็นชาวเยอรมัน คนไทยเรียกว่า หมอกิศลับ ผู้มีความรู้เรียนรู้ภาษาจีนอย่างแตกฉานตั้งใจจะทำพันธิจที่ประเทศจีนแต่ได้เดินทางผ่านประเทศไทยพบชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยจำนวนมากจึงตัดสินใจเริ่มต้นทำพันธกิจในประเทศไทย จึงได้นำพระคัมภีร์ภาษาจีนที่เตรียมมาแจกให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ โดยได้เดินทางมาพร้อมกับ ศาสนาจารย์ จาคอบ ทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) แห่งคณะลอนดอนมิชชั่นนารีโซไซตี้ (London Missionary Society) โดยทั้ง 2 ท่าน ร่วมกันแปลพระคัมภีร์ลูกาเป็นภาษาไทย โดยในปี 1829-1830 ศาสนาจารย์ นพ.คาร์ล เฟรดเดอริค ออกัสตัส กุ๊ตสลาฟได้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อสั่งผลิตพระคัมภีร์ และ พิมพ์จริงในปี 1834

เนื่องในโอกาสนี้สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้นำหนังสืออนุสรณ์สำเนาพระธรรมลูกาจัดแสดงไว้ที่สมาคมพระคริสตธรรมไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นในการฉลอง 150 ปี การแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษาไทย โดย ศจ.สมดี ภู่สอดสี  เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย เมื่อวันที่ 19 พ.ย.1988

“พระธรรมเล่มนี้มีเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อปี 1987 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พระคริสตธรรมคัมภีร์แห่งนี้พร้อมกับมีโอกาสได้ชมพระคริสตธรรมคัมภีร์เก่าแก่ที่จัดพิมพ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลกและส่งไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้ซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นเล่ม และเล่มที่ข้าพเจ้าประทับใจมากคือพระธรรมลูกาภาษาไทยเล่มแรกที่พิมที่สิงคโปร์  ข้าพเจ้าได้ขอให้เจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์ถ่ายไมโครฟิล์มให้แล้วส่งมายังสมาคมพระคริสตธรรมไทยเพื่อขยายลงกระดาษจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มดังที่ท่านเห็นนี้ก็เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสกับพระธรรมลูกาซึ่งมีอายุกว่า 150 ปี การทำต้นฉบับพระธรรมเล่มนี้ในสมัยนั้นต้องเขียนด้วยมือแล้วส่งลงพิมพ์เมื่อท่านอาจจะทำเล่มนี้ท่านจะประทับใจในสำนวนภาษาที่ใช้กันเมื่อ 150 ปีที่แล้วฉะนั้นจึงนับได้ว่าพระธรรมลูกาเล่มนี้เป็นวรรณกรรมเก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งซึ่งคริสตชนควรภาคภูมิใจและและอนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังต่อไป..”

  • ศจ.สมดี ภู่สอดสี
  • ภาพจาก สมาคมพระคริสตธรรมไทย