29 มิถุนายน 2020

เมนูพระคัมภีร์

29 มิถุนายน 2020

พระวจนะแห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ให้ชีวิต

เอเสเคียล 39:21-29 ThSV

อิส​รา​เอล​ได้​รับ​การ​ช่วย​เหลือ​ให้​กลับ​แผ่น​ดิน
21 “และ​เรา​จะ​สำ​แดง​พระ​สิริ​ของ​เรา​ท่าม​กลาง​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หลาย และ​ประ​ชา​ชาติ​ทั้ง​หมด​จะ​เห็น​การ​พิพาก​ษา​ของ​เรา​ซึ่ง​เรา​ได้​ทำไป และ​เห็น​มือ​เรา​ที่​เรา​วาง​ไว้​บน​เขา
22 แล้ว​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล​จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย ตั้ง​แต่​วัน​นั้น​เป็น​ต้น​ไป
23 และ​บรรดา​ประ​ชา​ชาติ​จะ​รู้​ว่า​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​เชลย​เพราะ​ความ​ผิด​บาป​ของ​เขา เพราะ​พวก​เขา​ได้​ทำ​ต่อ​เรา​ด้วย​ความ​อสัตย์ เรา​จึง​ซ่อน​หน้า​ของ​เรา​จาก​เขา และ​มอบ​เขา​ไว้​ใน​มือ​ศัตรู​ของ​เขา เขา​ทุก​คน​จึง​ล้ม​ลง​ด้วย​ดาบ
24 เรา​ทำ​กับ​พวก​เขา​ตาม​มลทิน​ของ​เขา และ​ตาม​การ​ละ​เมิด​ของ​เขา และ​เรา​ซ่อน​หน้า​ของ​เรา​เสีย​จาก​เขา
25 “เพราะ​ฉะนั้น พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้า​นาย​ตรัส​ว่า บัด​นี้​เรา​จะ​ให้​ยา​โคบ​กลับ​จาก​การ​เป็น​เชลย และ​เรา​จะ​มี​ความ​กรุณา​ต่อ​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล​ทั้ง​หมด และ​เรา​จะ​หวง​แหน​นาม​บริ​สุทธิ์​ของ​เรา
26 เมื่อ​เขา​ทั้ง​หลาย​มา​อาศัย​อยู่​อย่าง​ปลอด​ภัย​ใน​แผ่น​ดิน โดย​ไม่​มี​ใคร​ทำ​ให้​เขา​หวาด​กลัว เขา​ก็​จะ​ทน​รับ​ความ​อับ​อาย​ขาย​หน้า​ของ​เขา ทั้ง​การ​ทรยศ​ซึ่ง​เขา​ได้​เคย​ประ​พฤติ​ต่อ​เรา
27 เมื่อ​เรา​นำ​พวก​เขา​กลับ​มา​จาก​ชน​ชาติ​ทั้ง​หลาย และ​รวบ​รวม​เขา​มา​จาก​แผ่น​ดิน​ศัตรู​ของ​เขา เรา​จะ​สำ​แดง​ความ​บริ​สุทธิ์​ของ​เรา​ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​ประ​ชา​ชาติ​จำ​นวน​มาก​ผ่าน​เขา
28 แล้ว​พวก​เขา​จะ​รู้​ว่า​เรา​คือ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เขา เพราะ​แม้​เรา​ได้​ส่ง​เขา​ไป​เป็น​เชลย​ยัง​บรร​ดา​ประ​ชา​ชาติ เรา​ก็​จะ​รวบ​รวม​เขา​เข้า​มา​ใน​แผ่น​ดิน​ของ​เขา และ​จะ​ไม่​ปล่อย​ให้​สัก​คน​หนึ่ง​ใน​พวก​เขา​หลง​เหลือ​อยู่​ที่​นั่น​อีก​เลย
29 และ​เรา​จะ​ไม่​ซ่อน​หน้า​ของ​เรา​จาก​เขา​อีก​เลย เนื่อง​จาก​เรา​จะ​เท​วิญ​ญาณ​ของ​เรา​เหนือ​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล” พระ​ยาห์​เวห์​องค์​เจ้า​นาย​ตรัส​ดัง​นี้​แหละ