30 มิถุนายน 2020

เมนูพระคัมภีร์

30 มิถุนายน 2020

พระวจนะแห่งการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ให้ชีวิต

เอเสเคียล 43:1-12 ThSV

พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​กลับ​มา​ยัง​พระ​นิเวศ
1 แล้ว​ท่าน​นำ​ข้าพ​เจ้า​มา​ยัง​ประ​ตู คือ​ประ​ตู​ที่​หัน​หน้า​ไป​ทิศ​ตะวัน​ออก
2 และ ดู​สิ พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้า​แห่ง​อิส​รา​เอล​มา​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก อสค. 10:3-4 อสค. 10:18-19 อสค. 11:22-23 และ​พระ​สุร​เสียง​ของ​พระ​องค์​ก็​เหมือน​เสียง​น้ำ​ไหล​แรง และ​แผ่น​ดิน​ก็​สว่าง​ด้วย​พระ​สิริ​ของ​พระ​องค์
3 และ​นิมิต​ที่​ข้าพ​เจ้า​เห็น​นั้น​มี​ลักษ​ณะ​เหมือน​นิมิต​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​เห็น​เมื่อ​พระ​องค์​เสด็จ​มา​ทำ​ลาย​เมือง​นั้น และ​มี​ลักษ​ณะ​เหมือน​นิมิต​ซึ่ง​ข้าพ​เจ้า​ได้​เห็น​ที่​ริม​แม่​น้ำ​เค​บาร์ แล้ว​ข้าพ​เจ้า​ก็​ซบ​หน้า​ลง​ถึง​ดิน
4 เมื่อ​พระ​สิริ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​เข้า​ไป​ใน​พระ​นิเวศ​ทาง​ประ​ตู​ที่​หัน​ไป​ทาง​ทิศ​ตะวัน​ออก
5 พระ​วิญ​ญาณ​ก็​ยก​ข้าพ​เจ้า​ขึ้น และ​นำ​ข้าพ​เจ้า​มา​ที่​ลาน​ชั้น​ใน และ​ดู​สิ พระ​สิริ​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​เต็ม​พระ​นิเวศ
6 ขณะ​ที่​ชาย​คน​นั้น​ยัง​ยืน​อยู่​ข้าง​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​ได้​ยิน​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ดัง​ออก​มา​จาก​พระ​นิเวศ
7 และ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​ข้าพ​เจ้า​ว่า “บุตร​มนุษย์​เอ๋ย บัล​ลังก์​ของ​เรา​และ​สถาน​ที่​วาง​เท้า​ของ​เรา​อยู่​ที่​นี่ เป็น​ที่​ที่​เรา​จะ​อยู่​ท่าม​กลาง​ชน​ชาติ​อิส​รา​เอล​เป็น​นิตย์ และ​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล​จะ​ไม่​ทำ​ให้​นาม​บริ​สุทธิ์​ของ​เรา​เป็น​ที่​ลบ​หลู่​อีก ไม่​ว่า​โดย​ตัว​เขา​ทั้ง​หลาย​เอง​หรือ​กษัตริย์​ของ​เขา ด้วย​การ​เล่น​ชู้​ของ​เขา​และ​ด้วย​ศพ​ของ​บรร​ดา​กษัตริย์​ของ​เขา​ที่​ตาย​ไป
8 โดย​การ​วาง​ธรณี​ประ​ตู​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​ไว้​ข้าง​ธรณี​ประ​ตู​ของ​เรา และ​โดย​ตั้ง​เสา​ประ​ตู​ของ​เขา​ไว้​ข้าง​เสา​ประ​ตู​ของ​เรา มี​เพียง​ผนัง​กั้น​ไว้​ระ​หว่าง​เรา​กับ​เขา​เท่า​นั้น พวก​เขา​ได้​ทำ​ให้​นาม​บริ​สุทธิ์​ของ​เรา​เป็น​มล​ทิน​ด้วย​สิ่ง​น่า​สะ​อิด​สะ​เอียน​ของ​เขา​ที่​เขา​ได้​ทำ​ไป ดัง​นั้น เรา​จึง​เผา​ผลาญ​เขา​เสีย​ด้วย​ความ​กริ้ว​ของ​เรา
9 บัด​นี้​ให้​พวก​เขา​ทิ้ง​การ​เล่น​ชู้​ทั้ง​หลาย​ของ​เขา และ​ให้ศพ​ของ​บรรดา​กษัตริย์​ของ​เขา​ห่าง​ไกล​จาก​เรา แล้ว​เรา​จะ​อยู่​ท่าม​กลาง​เขา​ทั้ง​หลาย​เป็น​นิตย์
10 “เจ้า บุตร​มนุษย์​เอ๋ย เจ้า​จง​บรร​ยาย​แก่​พงศ์​พันธุ์​อิส​รา​เอล​ให้​รับรู้​ถึง​พระ​นิเวศ และ​ให้เรียน​รู้​แบบ​ของ​พระ​นิเวศ​นั้น เพื่อ​ว่า​พวก​เขา​จะ​ได้​ละ​อาย​ใน​เรื่อง​บาป​ชั่ว​ของ​เขา
11 และ​เมื่อ​เขา​ละ​อาย​ใน​สิ่ง​ทั้ง​หลาย​ที่​เขา​ทำ​มา​แล้ว จง​แสดง​แบบ​แผน​ของ​การ​จัด​วาง​ต่างๆ ทาง​ออก​ทาง​เข้า และ​จง​ให้​พวก​เขา​รู้​แบบ​แผน​ทั้ง​หมด กฎ​เกณฑ์​ทั้ง​หมด และ​ธรรม​บัญ​ญัติ​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​นิเวศ​นั้น จง​เขียน​ลง​ไว้​ต่อ​หน้า​ต่อ​ตา​ของ​เขา เพื่อ​เขา​จะ​ได้​รัก​ษา​และ​ทำ​ตาม​แบบ​แผน​และ​กฎ​เกณฑ์​ทั้ง​หมด​ของ​พระ​นิเวศ
12 นี่​เป็น​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​นิเวศ คือ​บริ​เวณ​โดย​รอบ​ที่​อยู่​บน​ยอด​ภูเขา​จะ​เป็น​ที่​บริ​สุทธิ์​ที่​สุด ดู​สิ นี่​เป็น​ธรรม​บัญ​ญัติ​ของ​พระ​นิเวศ”
แท่น​บูชา