31 ธันวาคม 2020

เมนูพระคัมภีร์
31 ธันวาคม 2020
พระวจนะแห่งความåยินดีที่ให้ชีวิต
ฟีลิปปี 4:1-23

1 เพราะ​ฉะนั้น​พี่​น้อง​ของ​ข้าพ​เจ้า ผู้​เป็น​ที่​รัก เป็น​ที่​ปรารถ​นา​อย่าง​ยิ่ง เป็น​ที่​ยินดี และ​เป็น​มง​กุฎ​ของ​ข้าพ​เจ้า ท่าน​ที่​รัก​ทั้ง​หลาย จง​ยืน​หยัด​มั่น​คง​เช่น​นี้​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​เถิด
การ​ตัก​เตือน
2 ข้าพ​เจ้า​ขอ​เตือน​นาง​ยู​โอ​เดีย และ​ขอ​เตือน​นาง​สิน​ทิ​เค ให้​มี​จิต​ใจ​ปรอง​ดอง​กัน​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า
3 ข้าพ​เจ้า​ขอร้อง​ตัว​ท่าน​ด้วย​ท่าน​ผู้​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน​อย่าง​แท้​จริง จง​ช่วย​ผู้หญิง​ทั้ง​สอง​ที่​สู้​เพื่อ​ข่าว​ประ​เสริฐ​ร่วม​กับ​ข้าพ​เจ้า เคล​เมนท์ และ​คน​อื่นๆ ที่​เป็น​เพื่อน​ร่วม​งาน​ของ​ข้าพ​เจ้า ซึ่ง​ชื่อ​ของ​เขา​ทั้ง​หลาย​มี​อยู่​ใน​หนัง​สือ​แห่ง​ชีวิต​แล้ว
4 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทุก​เวลา ข้าพ​เจ้า​ขอ​ย้ำ​อีก​ครั้ง​ว่า​จง​ชื่น​ชม​ยินดี​เถิด
5 จง​ให้​ความ​อ่อน​สุภาพ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​จักษ์​แก่​ทุก​คน องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ทรง​อยู่​ใกล้​แล้ว
6 อย่า​กระ​วน​กระ​วาย​ใน​สิ่ง​ใดๆ เลย แต่​จง​ทูล​พระ​เจ้า​ให้​ทรง​ทราบ​ทุก​สิ่ง​ที่​พวก​ท่าน​ขอ โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน พร้อม​กับ​การ​ขอบ​พระ​คุณ
7 แล้ว​สันติ​สุข​ของ​พระ​เจ้า​ที่​เกิน​ความ​เข้า​ใจ จะ​คุ้ม​ครอง​จิต​ใจ​และ​ความ​คิด​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
8 สุด​ท้าย​นี้​พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ขอ​จง​ใคร่​ครวญ​ดู​สิ่ง​เหล่า​นี้​คือ สิ่ง​ที่​เป็น​จริง สิ่ง​ที่​น่า​นับ​ถือ สิ่ง​ที่​ยุติ​ธรรม สิ่ง​ที่​บริ​สุทธิ์ สิ่ง​ที่​น่า​รัก สิ่ง​ที่​ควร​แก่​การ​สรร​เสริญ รวม​ทั้ง​ถ้า​มี​สิ่ง​ใด​ที่​ยอด​เยี่ยม สิ่ง​ใด​ที่​น่า​ยก​ย่อง
9 และ​พวก​ท่าน​จง​ปฏิ​บัติ​ตาม​สิ่ง​ที่​ท่าน​เรียน​รู้ รับ​ไว้ ได้​ยิน และ​ได้​เห็น​ใน​ข้าพ​เจ้า แล้ว​พระ​เจ้า​ผู้​ประ​ทาน​สันติ​สุข​จะ​สถิต​กับ​พวก​ท่าน
ตอบ​รับ​เรื่อง​ของ​ฝาก​จาก​ชาว​ฟี​ลิป​ปี
10 ข้าพ​เจ้า​มี​ความ​ชื่นชม​ยินดี​อย่าง​ยิ่ง​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เพราะ​ว่า​ใน​ที่​สุด​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​หวน​กลับ​มา​คิด​ถึง​ข้าพ​เจ้า​อีก ความ​จริง​ท่าน​ยัง​คิด​ถึง​ข้าพ​เจ้า​อยู่ แต่​ยัง​หา​โอ​กาส​ไม่​ได้
11 ข้าพ​เจ้า​ไม่​ได้​พูด​เนื่อง​จาก​ความ​ขัด​สน เพราะ​ข้าพ​เจ้า​เรียน​รู้​ที่​จะ​พอใจ​ใน​สภาพ​ที่​เป็น​อยู่
12 ข้าพ​เจ้า​รู้​จัก​ความ​ขาดแคลน​และ​รู้​จัก​ความ​อุดม​สม​บูรณ์ ไม่​ว่า​ใน​กรณี​ใด​หรือ​ใน​ทุก​กรณี ข้าพ​เจ้า​ได้​เรียน​รู้​เคล็ด​ลับ​ใน​การ​เผชิญ​ความ​อิ่ม​ท้อง​และ​ความ​อด​อยาก ความ​อุดม​สม​บูรณ์และ​ความ​ขัด​สน​แล้ว
13 ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า
14 อย่าง​ไร​ก็​ตาม ก็​ยัง​เป็น​ความ​กรุ​ณา​ของ​ท่าน​ที่​มี​ส่วน​ใน​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ของ​ข้าพ​เจ้า
15 และ​พวก​ท่าน​ชาว​ฟี​ลิป​ปี​ก็​รู้​แล้วว่า เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​ออก​จาก​แคว้น​มาซิ​โด​เนีย​ใน​ช่วง​เริ่ม​แรก​ของ​การ​ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นั้น ไม่​มี​คริสต​จักร​ใด​มี​ส่วน​ร่วม​กับ​ข้าพ​เจ้า​ใน​ราย​รับ​ราย​จ่าย​นอก​จาก​ท่าน​พวก​เดียว
16 แม้​แต่​เมื่อ​ข้าพ​เจ้า​อยู่​ที่​เมือง​เธ​สะ​โล​นิ​กา กจ. 17:1 พวก​ท่าน​ก็​ส่ง​ของ​ไป​ช่วย​ข้าพ​เจ้า​ครั้ง​แล้ว​ครั้ง​เล่า 2คร. 11:9
17 ไม่​ใช่​ว่า​ข้าพ​เจ้า​เสาะ​หา​ของ​กำ​นัล แต่​ข้าพ​เจ้า​เสาะ​หา​ผล​กำ​ไร​ใน​บัญชี​ของ​พวก​ท่าน​ให้​ทวี​มาก​ขึ้น
18 ข้าพ​เจ้า​ได้​รับ​ทุก​อย่าง​ครบ​ถ้วน​และ​มี​เหลือ​เฟือ ข้าพ​เจ้า​มี​เต็ม​บริ​บูรณ์​เพราะ​ได้​รับ​ของ​ฝาก​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จาก​เอ​ปา​โฟร​ดิ​ทัส สิ่ง​เหล่า​นั้น​เป็น​ของ​ถวาย​ที่​หอม​หวาน เป็น​เครื่อง​บูชา อพย. 29:18ที่​พระ​เจ้า​โปรด​รับและ​พอ​พระทัย
19 และ​พระ​เจ้า​ของ​ข้าพ​เจ้า​จะ​ประ​ทาน​ทุก​สิ่ง​ที่​จำเป็น​แก่​พวก​ท่าน​จาก​ทรัพย์​อัน​รุ่ง​โรจน์​ของ​พระ​องค์​ใน​พระ​เยซู​คริสต์
20 ขอ​พระ​สิริ​จง​มี​แด่​พระ​เจ้า​พระ​บิดา​ของ​เรา​สืบๆ ไป​เป็น​นิตย์ อา​เมน
คำ​ทัก​ทาย​สุด​ท้าย
21 ข้าพ​เจ้า​ขอ​ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยัง​ธรร​มิก​ชน​ทุก​คน​ใน​พระ​เยซู​คริสต์ พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย​ที่​อยู่​ด้วย​กับ​ข้าพ​เจ้า​ก็​ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยัง​ท่าน
22 พวก​ธรร​มิก​ชน​ทั้ง​หมด​ฝาก​คำ​ทัก​ทาย​มา​ยัง​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ด้วย โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​บรร​ดา​คน​ที่​อยู่​ใน​ราช​สำ​นัก​ของ​จักร​พรรดิ​ซี​ซาร์
23 ขอ​พระ​คุณ​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า จง​ดำ​รง​อยู่​กับ​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​เถิดา​เห็น​ว่า​จำเป็น​จะ​ต้อง​ส่ง​เอ​ปา​โฟร​ดิ​ทัส​ไป​หา​พวก​ท่าน เขา​เป็น​ทั้ง​พี่​น้อง เพื่อน​ร่วม​งาน และ​เพื่อน​ทหาร​ของ​ข้าพเจ้า และ​ยัง​เป็น​ตัว​แทน​ที่​พวก​ท่าน​ส่ง​มา​ปรน​นิบัติ​ข้าพ​เจ้า​ใน​ยาม​ที่​ข้าพ​เจ้า​ขาด​แคลน
26 เพราะ​เขา​คิด​ถึง​ท่าน​ทุก​คน​และ​เป็น​ทุกข์​เพราะ​ว่า​พวก​ท่าน​ได้​ยิน​ว่า​เขา​ป่วย
27 เขา​ป่วย​จริงๆ จน​เกือบ​จะ​ตาย แต่​พระเจ้า​ทรง​พระ​เมต​ตา​เขา และ​ไม่​เฉพาะ​แต่​เขา​คน​เดียว แต่​ทรง​เมต​ตา​ข้าพ​เจ้า​ด้วย​เพื่อ​ไม่​ให้​ข้าพเจ้า​มี​ทุกข์​ซ้อน​ทุกข์
28 เพราะ​ฉะนั้น ข้าพ​เจ้า​จึง​ปรา​รถนา​ที่​จะ​ส่ง​เขา​ไป​ยิ่ง​ขึ้น เพื่อ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​ยินดี​ที่​เห็น​เขา​อีก และ​เพื่อ​ความ​ร้อน​ใจ​ของ​ข้าพ​เจ้า​จะ​บรร​เทา​ลง
29 เพราะ​ฉะนั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ต้อน​รับ​เขา​ใน​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ด้วย​ความ​ยินดี​ยิ่ง และ​จง​นับ​ถือ​คน​ประ​เภท​นี้
30 เพราะ​เขา​เกือบ​จะ​ตาย​เนื่อง​จาก​งาน​ของ​พระ​คริสต์ เขา​เสี่ยง​ชีวิต​ของ​เขา​เพื่อ​การ​ปรน​นิบัติ​ของ​พวก​ท่าน​ที่​ไม่​อาจ​ทำ​ให้​ข้าพ​เจ้า​ได้​นั้น​จะ​สำ​เร็จ​บริ​บูรณ์