66 ภาษา ทำให้มีคนได้ใช้พระคัมภีร์นี้ 707 ล้านคน

Women with copies of the first Epie Bible at its launch in Bayelsa State in southern Nigeria. Benjamin Mordi.

66 ภาษา ทำให้มีคนได้ใช้พระคัมภีร์นี้ 707 ล้านคน

ปี 2020 สมาคมพระคริสตธรรมทั่วโลกแปลพระคัมภีร์เต็มเล่มได้ถึง 66 ภาษา ทำให้มีคนได้ใช้พระคัมภีร์นี้ 707 ล้านคน
In 2020, Bible Societies around the world completed Scripture translations in 66 languages used by 707 million people.

  • มี 6 กลุ่มภาษาที่มีพระคัมภีร์เต็มเล่มเป็นครั้งแรก โดย 5 กลุ่มอยู่ในแอฟริกาและอีกหนึ่งกลุ่มอยู่ในอเมริกาที่ซึ่งชุมชนผู้พิการทางการได้ยินฉลองการแปลพระคัมภีร์ภาษามือเสร็จสมบูรณ์
    Six language groups received the full Bible for the first time – five in Africa and the other in the USA, where the Deaf community celebrated the completion of the American Sign Language Bible.
  • ช่วงเริ่มต้นปี 2021 มีพระคัมภีร์เต็มเล่มแล้ว 704 ภาษา ในจำนวนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่แปลโดยสหสมาคมมากกว่า 70% ทำให้มีคน 5.7 พันล้านคนได้ใช้
    At the start of 2021, the full Bible is now available in 704 languages used by 5.7 billion people. More than 70% of these full Bible translations have been provided by United Bible Societies.

  • ภาพ Bible Society of Nigeria