อาจารย์ กนก ลีฬหเกรียงไกร แนะนำอ่านพระคัมภีร์

อาจารย์ กนก ลีฬหเกรียงไกร แนะนำอ่านพระคัมภีร์ ปีละครั้ง ณ จุดเริ่มต้นของปี ผมจะอ่านพระคัมภีร์สักรอบก่อนอ่านหนังสือทั่วไป เป็นแบบนี้ทุกปีๆ ขอบคุณพระเจ้านับวันๆ เนื้อหาถ้อยคำของพระเจ้าเหมือนห้วงน้ำที่ดูเหมือนนิ่ง แต่กลับค่อยๆ เคลื่อนอย่างช้าๆ เข้าไปในจิตใจและความคิดจนสัมผัสได้ถึงความรักความพยายามของพระเจ้าอย่างมากในการนำมนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้มีโอกาสกลับตัวกลับใจหันมาหาพระเจ้า ได้รับการช่วยกู้แก้ไข และชีวิตนิรันดร์ การซึมซับของพระวจนะทำให้ผมอดขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ จริงๆ บางครั้งก็รู้สึกสงสารพระองค์ในความพยายามที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องแต่ละยุคสมัย ตอนหนึ่งในพระธรรมอิสยาห์บรรยายถึงแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูจะลงมาเพื่อไถ่บาปซึ่งพยากรณ์ไว้ล่วงหน้ากว่า 700 ปี อิสยาห์‬ ‭53‬:‭4‬-‭7‬ “แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาป ของเราทุกคนลงบนตัวท่าน ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น” พระเยซูได้คร่ำครวญถึงผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาแต่กลับถูกปฏิเสธ ‭‭ ลูกา 13:34 “โอ เย​รู​ซา​เล็มๆ เมือง​ที่​ฆ่า​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​เอา​หิน​ขว้าง​พวก​ที่​ทรง​ใช้​มา​หา​ถึง​ตาย บ่อย​ครั้ง​เรา​ปรารถ​นา​จะ​รวบ​รวม​ลูกๆ ของ​เจ้า​ไว้ เหมือน​แม่​ไก่​ที่​กก​ลูก​อยู่​ใต้​ปีก​ของ​มัน แต่​พวก​เจ้า​ไม่​ยอม” จนถึงคำพยากรณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ถูกเขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์ วิวรณ์ 22:3-4 […]

คุณเคยถูกใครทำให้เจ็บปวดไหม? แล้วคุณรักคนเช่นนั้นได้ไหม?

คุณเคยถูกใครทำให้เจ็บปวดไหม? แล้วคุณรักคนเช่นนั้นได้ไหม? รักใครสักคนที่น่ารัก เป็นความรักระดับอนุบาล รักใครบางคนที่น่ารักบ้างไม่น่ารักบ้าง เป็นความรักระดับประถม รักใครบางคนที่ไม่น่ารักมากกว่าน่ารัก เป็นความรักระดับมัธยม รักใครบางคนที่ไม่รักเราเลยแถมยังเกลียดชังและทำร้ายเราด้วย เป็นความรักระดับอุดมศึกษาทีเดียว …เราคงต้องยอมให้ความรักของพระคริสต์สำแดงผ่านชีวิตของเราไปยังคนที่ไม่น่ารักเหล่านั้นด้วยใจที่ยอมจำนนเพราะใจเราเจ็บแค่ไหน ก็ไม่เท่ากับใจและกายที่เจ็บปวดทนทุกข์ที่พระเยซูคริสต์แบกรับเพราะบาปของเรา! “แต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่าน จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่าน จงอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายท่าน” พระเยซูคริสต์ ลูกา 6:27–28 ฉบับมาตรฐาน “ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งจึงจะรักได้ แต่ ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่งยิ่งกว่านั้นอีก จึงจะยังคงรักต่อไป หลังจากที่ใจนั้นถูกทำให้เจ็บปวดแล้ว!” บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ภาพประกอบจาก freepik มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก . รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก รหัสสินค้า […]

ต้องการแบบอย่างดีๆ ที่นี่มีให้ไหมครับ?

ต้องการแบบอย่างดีๆ ที่นี่มีให้ไหมครับ? คุณรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่า… สังคมในเวลานี้ กำลังขาดแบบอย่างดีที่เราและลูกหลานของเราจะเอามาเป็นต้นแบบ? (ไม่ว่าจะในสังคมทั่วไปหรือในสังคมศาสนา) เราเห็นคนที่มีความดีด้านหนึ่ง แต่แล้วก็ถูกความไม่ดีอีกด้านหนึ่งโผล่ออกมาทำลายด้านดีนั้นไปอย่างน่าเสียดาย เราเห็นคนที่มีอำนาจอิทธิพลใช้อำนาจอย่างผิดๆ หรือผิดเพี้ยนไปโดยไม่รู้สำนึก เราเห็นคนที่มีความรู้มาก ใช้ความรู้ไปในการตำหนิตัดสินอย่างก้าวร้าว มากกว่า จะช่วยแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องหรือดีขึ้นด้วยความสุภาพอ่อนโยน เราเห็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ผู้นำ(หรือผู้เลี้ยง)ใช้ความน่านับถือเป็นช่องทางในการทำสิ่งที่น่าละอายและทำลายความไว้วางใจที่สมาชิกหรือผู้ที่ศรัทธามอบให้ เราเห็นคนที่จริงใจรักความเป็นธรรม ใช้พลังความสามารถ และฝีมือฝีปากรวมทั้งเครือข่ายในการฟาดฟันผู้ที่เป็นเป้าหมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะตามมาจากการเรียกร้องนั่น (รวมทั้งต่อพระนามของพระเจ้า และพระราชกิจของพระองค์โดยรวม) เราเห็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์(ฝ่ายจิตวิญญาณ)ที่คู่ควรต่อความเคารพ บิดเบือนในการสอนความจริงของพระวจนะของพระเจ้า และใช้เวลาไปกับการแสวงหาเกียรติและการยอมรับด้วยวิถีทางของโลก เราเห็นคนที่มีของประทานหรือความสามารถพิเศษ ใช้สิ่งเหล่านั้นตามความเชื่อมั่นของตนโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นจนสัมพันธภาพที่ดีสลายไป ฯลฯ …เวลานี้ เราต้องการ แบบอย่างในการดีทุกด้าน ที่ เต็มเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้า เต็มบริบูรณ์ด้วยความถ่อมใจของพระคริสต์ เต็มล้นด้วยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เต็มด้วยสติปัญญาสามารถแยกแยะถูกผิดดีชั่ว เต็มด้วยความกล้าหาญ ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อความชอบธรรมและยุติธรรม ด้วยเห็นแก่พระนามของพระเจ้า ด้วยวิถีทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ที่จะสอนและปฏิบัติตามสิ่งที่สอนนั้นให้เราเห็นชัดแจ้งอย่างจริงใจและจริงจัง พอที่จะเป็นต้นแบบให้เราปฏิบัติตามได้ที่ละขั้นตอน ทีละเรื่อง อย่างต่อเนื่องสัตย์ซื่อไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ ที่จะเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องไม่หวั่นไหวต่อคำกล่าวร้ายใดๆ จนผู้ที่กล่าวตำหนิติเตียนเหล่านั้นต้องอับอายไปเอง ขอให้คุณ ช่วยประพฤติตนเป็นแบบอย่างเช่นนี้เพิ่มขึ้นอีกสักคนหนึ่ง ให้แก่สังคมของเรา จะได้ไหมครับ? …ได้โปรดเถิด! “ท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้าน ในการสอนอย่างจริงใจ จริงจัง และถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้ เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเรา” ทิตัส […]

อย่าให้เราหลงรักตัวเองจนขาดสติ

อย่าให้เราหลงรักตัวเองจนขาดสติ อย่าให้เราทรนงหยิ่งผยองคิดว่าเรา เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด …เพราะว่า ในความเป็นจริง เราก็เป็นแค่คนๆหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบ เช่นกัน ใช่ เราอาจหลงคิดว่าเราดีกว่าคนอื่น เมื่อเราเอาด้านเด่นของเราไปเปรียบเทียบกับด้านด้อยของเขา และมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นในเรื่องหนึ่ง แต่มองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเราเองในอีกเรื่องหนึ่ง …เราก็เลยดูถูก และ ตัดสินเขา แต่เราจะโกรธมาก หากว่ามีใครมาชี้จุดผิดพลาดของเราให้เห็น ดังนั้น หากเราจะรักตัวเอง ชื่นชมกับตัวเอง เราก็ควรทำเช่นเดียวกันนั้นกับผู้อื่นด้วยเช่นกัน อย่าลืม เราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนเรารักตัวเองด้วย พระเจ้าจึงจะทรงพอพระทัย! บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ภาพประกอบจาก freepik มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก . รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก รหัสสินค้า 9786163391551 ปกไวนิล […]

เราควรจะทำอะไรดี?

เราควรจะทำอะไรดี? คุณรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ มีคำสอนอะไรมากมายที่ ฟังดูหรืออ่านดูแล้วรู้สึกแปลกๆ บ้างไหม? แต่ก็แปลกที่มีคนชอบและตามกดไลก์กดแชร์กันมากมาย! บางคำสอนก็หนุนใจดีในตอนแรก มีการอ้างพระคัมภีร์เป็นกระสาย แต่ต่อมาก็จะเริ่มออกอาการแปลกๆ มีอะไรที่เพี้ยนๆแทรกเข้ามาเป็นระยะๆ แต่บางคนที่ไม่รู้พระคัมภีร์ หรือรู้น้อย เพราะไม่ค่อยได้อ่านก็แยกแยะไม่ออก นานๆเข้าก็คุ้นเคยกับความแปลกมากกว่าความถูกต้อง ต่อให้ใครมาบอกว่าคำสอนนั้นผิด สาวกผู้มีใจภักดิ์ก็จะออกมาปกป้อง และต่อสู้กับทุกคนที่ไปแตะต้องคนที่พวกเขาศรัทธาอย่างหมดใจ บางคำสอนก็ตรงข้าม อ้างพระคัมภีร์มาก หรืออ้างความรู้ ทางวิชาการเยอะ จนคนอ่านคนฟังทึ่งในความรอบรู้อันรอบจัด ต้องยกมือไหว้พร้อมเรียกว่าอาจารย์อย่างดุษฎี แต่อาการยโสโอหัง ชอบทุ่มเถียงโต้แย้งกับผู้มีความคิดเห็นหรือความเชื่อต่างกับเขาอย่างไม่ไว้หน้า กลับทำให้บรรดาผู้อ่านผู้ชื่นชมในความรู้ของเขา ค่อยๆถอยห่าง เพราะทนต่อรังสีสังหารอันรุนแรงไม่ค่อยไหว ทำให้ความรู้ความหวังดีที่มี กลับถูกเพิกเฉยละเลยไป อย่างน่าเสียดาย บางคำสอนก็ยึดอัตตา และประสบการณ์ของผู้สอน จนเกิดการตีความพระคัมภีร์แบบเอาประสบการณ์ของคนดังหรือคนที่มีผู้ติดตามมาก และประสบความสำเร็จเยอะมาเป็นบรรทัดฐานของความถูกต้อง มีการไฮไลต์ บางคำ บางข้อในพระคัมภีร์ให้โดดเด่นเป็นพิเศษจนไม่สนใจในข้ออื่นๆที่พูดตรงข้ามกับสิ่งที่ชอบ จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงโต้แย้งให้เสียบรรยากาศและขัดแย้งแตกหักกันอย่างไม่จำเป็น แต่เพราะความทุ่มเท การเกิดผลและความสามารถเฉพาะตัวในการสื่อสารของผู้สอนที่โดนใจคนฟังจึง ทำให้ยังมีกลุ่มผู้ศรัทธาสนับสนุนติดตามจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้ก่อเกิดเอกภาพขึ้นในพระกายของพระคริสต์อย่างที่พระองค์ทรงปรารถนา บางคำสอนก็ล้อไปกับสถานการณ์การบ้านการเมืองทั้งในระดับใหญ่และภายในหมู่คณะ มีการนำข้อพระคัมภีร์มาผสมความคิดเห็นและอารมณ์ ให้กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพในการถล่มทะลุทลวงฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ด้วยท่าที และวิถีแบบที่ขัดกับเจตนารมณ์ของพระวจนะของพระเจ้าแห่งความรัก ความเมตตา ที่ควบคู่ไปกับความถูกต้องยุติธรรม ปรากฎการณ์ทั้งหมดนี้ ทำให้บรรยากาศในวงการคริสเตียนแทนที่จะอบอวลด้วยความรักแบบที่พรรณนาไว้ใน1โครินธ์13 :4–7 นั้น กลับทำให้ “ความรัก” […]

เคยหรือไม่?

เคยหรือไม่? คุณเคยมาถึงจุดที่ไปต่อไม่ถูก เพราะไม่รู้ว่าจะไปอย่างไร? หรือตรงกันข้าม คุณเคยคิดว่าคุณไปถูกแน่ๆ เพราะคุณรู้ดี แต่กลับไปไม่รอด …บ้างหรือไม่? คุณเคยภูมิใจหรือมั่นใจในความรอบรู้หรือปัญญาของตน แต่กลับนำปัญหา(ใหญ่) มาแทนที่บ้างไหม? คุณเคยต้องทนทุกข์เพราะเดินก้าวผิดทิศผิดทางตามอัตตา และอารมณ์ของตน จนห่างไกลทางดี และเข้าสู่วิถีชั่วร้ายบ้างหรือไม่? คุณเคยยอมจำนนถ่อมใจเข้าพระเจ้าและถ่อมตนเข้าคน โดย 1. วางใจพระเจ้าอย่างสุดใจของเรา 2. ไม่พึ่งความรอบรู้ของตนเอง 3. ยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทางของเรา 4. ยำเกรงพระเจ้า 5. หันจากความชั่วร้ายและได้รับผลดี เกินความคาดคิดบ้างหรือไม่? คุณเคยมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้า 1. ทรงทำให้วิถีของคุณราบรื่น 2. ทรงประทานสุขภาพพลานามัย และความสดชื่นแก่คุณบ้างหรือไม่? อย่างไร? วันนี้ คุณมีสิ่งใดอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้นบ้าง? “จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น อย่าคิดว่าตนมีปัญญา จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และจงหันจากความชั่วร้าย นี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้า และความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้า” สุภาษิต 3:5–8 ฉบับมาตรฐาน บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ภาพประกอบจาก freepik มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา […]

คุณเคยประสบกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ้างไหม?

คุณเคยประสบกับสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกบ้างไหม? เงียบก็ตาย พูดก็อาจตาย! เช่นเดียวกับพระนางเอสเธอร์ในตอนนี้! วันนี้ หากพระเจ้าให้คุณอยู่ในตำแหน่งฐานะใดที่จะช่วย ครอบครัว และชนชาติของคุณได้  แต่คุณไม่ยอมเสี่ยงที่จะช่วยพวกเขา เพียงแค่ต้องการเอาตัวคุณรอดคนเดียว คุณก็อาจหนีไม่พ้นชะตากรรมเดียวกัน คุณอาจต้องคิดทบทวนใหม่ว่า พระเจ้ากำลังเปิดโอกาสสำคัญในท่ามกลางวิกฤตินี้ให้แก่คุณอยู่หรือไม่? วิกฤติมักสร้างวีรบุรุษและวีรสตรีอยู่เสมอมา วันนี้ หากคุณมีตำแหน่ง บทบาท ฐานะบางอย่าง หรือเป็นสมาชิกอยู่ในราชการ (บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ) เอกชน หรือในวงการต่างๆ ไม่ว่าจะในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม บันเทิงและศาสนา (เช่นในคริสตจักร หรือในองค์กรต่างๆ) นั่นอาจเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเพื่อให้คุณช่วยเหลือช่วยกู้สถานการณ์บางอย่าง ก็เป็นไป ใครจะไปรู้ จริงไหม? เพียงแต่ว่าคุณจะกล้าหาญ ในการพึ่งพระเจ้าและพี่น้องแบะออกไปกระทำกิจสำคัญนั้น ให้สำเร็จ หรือว่าคุณจะเลือกอยู่เงียบๆ หลบเลี่ยงความเสี่ยงทั้งสิ้นและแค่เอาตัวเองรอดแค่นั้น …คุณต้องตัดสินใจเอาเอง!! “โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระนางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเธออยู่ในพระราชวังแล้วจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวอื่นๆ เพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงพวกยิวจากที่อื่น แต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้นะ ใครจะรู้” แล้วเอสเธอร์ตรัสกับเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า “ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทั้งสิ้นที่หาพบในสุสา และถืออดอาหารเพื่อฉัน อย่ารับประทานและอย่าดื่มเป็นเวลาสามวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน ฉันและสาวใช้ของฉันจะอดอาหารอย่างท่านด้วย แล้วฉันจะเข้าเฝ้ากษัตริย์แม้ว่าเป็นการฝืนกฎ […]

คุณกำลังแบกภาระอะไรในเวลานี้?

คุณกำลังแบกภาระอะไรในเวลานี้? อะไรทำให้คุณทุกข์(ใจ)? อะไรทำให้คุณว้าวุ่นใจ? อะไรทำให้คุณตรอมตรมอยู่ภายใน? ใครกำลังเยาะเย้ยคุณอยู่? ใครกำลังเกลียดชังคุณอยู่? ใครกำลังยกตัวข่มคุณอยู่? ใครกำลังยื่นมือต่อสู้คุณ? จงมอบภาระหนักเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า จงวางใจในพระองค์ จงมั่นใจว่าพระเจ้าจะไม่ปล่อยคุณทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยว จงอย่าคลอนแคลน หรือลนลาน จงนิ่งสงบและรอคอยเวลาของพระองค์ จงวางภาระหนักของคุณลง เพราะอีกไม่นาน พระเจ้าจะจัดการกับคน หรือสิ่งที่ทำให้คุณร้อนใจในเวลานี้ แต่มีคำเตือนก็คือ… อย่าให้คุณทำในสิ่งที่คุณ(และพระเจ้า)ไม่ชอบเช่นนี้ต่อผู้ใด เพราะพระเจ้าอาจต้องจัดการกับคุณแบบนั้นด้วยเช่นกัน! “จงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาห์เวห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้ คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย” สดุดี 55:22 ฉบับมาตรฐาน บทความ ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ภาพประกอบจาก freepik มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา ปกมี 2 สีให้เลือก . รวบรวมหัวข้อปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวัน… พร้อมคำตอบที่เหมาะสมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นคู่มือชีวิตที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ คุณได้รับกำลัง และพบทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ จึงเป็นคู่มืออย่างดี สำหรับผู้ที่ต้องการรับคำหนุนใจ หรือผู้ที่ต้องกล่าวหนุนใจผู้อื่น เช่น ศิษยาภิบาล ผู้รับใช้ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงฝ่ายจิต-วิญญาณ และคริสตชนทั่วไป รูปเล่มกะทัดรัด […]

จงระวังหินจะกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง!

จงระวังหินจะกลิ้งกลับมาทับตัวเราเอง! คุณเคยเกลียดคนบางคนทั้งๆที่คุณไม่เคยรู้จักเขาเลยบ้างไหม? (หรือรู้จักแค่บางส่วน) หรือกลับกัน คุณเคยถูกคนบางคนเกลียดคุณทั้งๆที่เขาไม่ได้รู้จักคุณบ้างหรือไม่? (หรือรู้จักคุณแค่บางด้าน) เคยไหม ที่คุณโกรธหรือเกลียดใครบางคนเพราะสิ่งที่คุณได้ยินเรื่องราว(ข่าวลือ)เกี่ยวกับตัวเขา ทั้งๆที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าความจริงที่แท้จริงทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไร แต่คุณคิดว่าคงเป็นเช่นนั้นเพราะคุณเชื่อในสิ่งที่คุณได้ยินมา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากคนที่คุณเชื่อถือ เพราะดูเป็นผู้ใหญ่ หรือ เป็นคนฉลาด) คุณจึงโกรธและเกลียดคนที่ถูกกล่าวถึงหรือถูกกล่าวหานั้น คุณเคยด่วนสรุปตัดสินคนอื่นและแสดงอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็น โดยเชื่อมั่นว่าตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง (ทั้งๆมีทั้งความเท็จและความจริงผสมปนเปกัน)หรือไม่? แล้วคุณเองจะรู้สึกอย่างไรหากว่า มีใครกล่าวหา ตัดสิน และซุบซิบนินทาคุณจากข้อเท็จ~จริง เหล่านั้น แค่นั้น เชื่อว่า ถ้าคุณไม่โดนเองกับตัว คุณก็คงไม่เข้าใจและไม่รู้สึก! …อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พูดนี้ ไม่อยากให้ถูกบิดเบือนประเด็นไปว่า ห้ามเราตัดสินว่าผู้ใดที่ทำผิด ตรงกันข้าม เราต้องช่วยกันพิสูจน์(ไม่ใช่กล่าวหา หรือแพร่การซุบซิบนินทา)ว่าผู้ใดกระทำผิดในเรื่องใด พร้อมหลักฐาน และนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม(ตามครรลอง) เพราะในที่สุด ใครที่ทำผิดจริงๆ คนนั้นก็ต้องรับผิด และรับโทษ แต่ อย่าให้เราลงโทษผู้ใด ก่อนความจริงจะประจักษ์! (เพราะการลงโทษคนบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย) เพราะเองจะกลายเป็นผู้ถูกลงโทษเสียเอง “เขาทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อเอาชีวิตคนชอบธรรม และปรับโทษคนไร้ผิดถึงตาย แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า พระองค์จะทรงนำกรรมชั่วของพวกเขากลับมาสนองพวกเขา และจะทรงทำลายพวกเขาเสียเพราะความโหดร้ายของพวกเขา พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา” […]

คุณเคยถูกด่า ถูกขู่ และถูกแช่งบ้างไหม?

คุณเคยถูกด่า ถูกขู่ และถูกแช่งบ้างไหม? ผมโดนมาตลอดหลายสิบปีของการรับใช้? แล้วใครด่าผม? ปกติ จะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก 1. ผู้ที่ผมไปตักเตือน เตือนสติ หรือหยุดยั้งเขา แล้วเขาไม่พอใจ 2. ผู้ที่ไม่พอใจผม เพราะผมไม่ทำบางสิ่งตามที่เขาต้องการ (หรือไปค้าน หรือทำแตกต่างจากที่เขาต้องการ) 3. ผู้ที่เข้าใจผมผิด เพราะไปได้ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับตัวผม (จากคนที่ไม่ชอบผม ประเภท1–2) จริงๆแล้ว ผมก็ไม่ได้รู้สึกดีกับการต้องอยู่ในสภาวะดังกล่าว แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทำไมจึงเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้น ที่อยู่ๆ ผมต้องมาเป็นจำเลย โดยไม่ทันตั้งตัว แต่ ผมก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ แต่ก็เรียนรู้ที่จะสงบใจ เข้าหาพระเจ้าพึ่งพาและ เข้าลี้ภัยอยู่ในพระองค์ ให้พ้นการปองร้าย และการทะเลาะวิวาท ด้วยความยำเกรงพระองค์ ผมไม่คิดจะตอบโต้ (ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว) ผมพยายามจะเข้าใจเขา ผมให้อภัย เขา ผมพยายามจะช่วยคน ช่วยสถานการณ์ให้ดีขึ้น ผมพยายามจะคืนดี แม้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่บางคนต้องการ หรือยอมสนองตอบ แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายๆคนที่เคยเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน หรือที่โกรธเคือง ไม่พอใจ และด่าผม […]

1 2 3 10