ธนาคาร (BANK)

ธนาคาร (BANK) ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของเอเซีย ที่เพิ่งผ่านพ้นมา    BANK  (แบงค) หรือ ธนาคาร หลายแห่งในเอเชียหลายประเทศล้มระเนระนาด ไม่ว่าจะเป็นในญี่ปุ่น, อินโดนีเซีย เกาหลี หรือไทย คำว่า Bank นี้ เชื่อกันว่า มาจากคำภาษา อิตาเลียน “banca” ที่มาจากภาษาเยอรมันโบราณชั้นสูง (old High German)ว่า “bank”หรือ “banc”  ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “bench” ที่แปลว่า “ม้านั่งยาว” หรือ “โต๊ะสำหรับแลกเปลี่ยนเงินตรา” ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ปรากฎว่าในช่วงยุโรปสมัยกลาง (ค.ศ.500-1350) 1 เมืองต่างๆ  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิตาลี) มีการใช้เงินตราสกุลของตนอย่างเสรี นักเดินทางจึงต้องใช้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในแต่ละท้องที่ที่เดินทางไปถึง การตั้งโต๊ะแลกเปลี่ยนเงินตราค้าขายเงินต่างสกุลจึงเกิดขึ้นเป็นธุรกิจใหม่ในสมัยนั้น! ต่อมาได้มีการขยายขอบข่ายการทำธุรกิจนี้ให้รวมถึงการเป็นแหล่งรับฝากเงิน, ให้กู้ยืมเงิน และการร่วมลงทุนกับลูกค้า   โดยมีธนาคารเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว! แต่ในทางกลับกัน ธนาคารก็เป็นตัวการที่ทำให้ธุรกิจล้มระเนระนาด เมื่อมีการปล่อยสินเชื่ออย่างเปะปะ จนกลายเป็นหนี้สูญ (NPL)! ประเทศไทยในภาวะเศรษฐกิจถดถอยช่วง ปี ค.ศ. 1997-1999 นี้  ธนาคารเก่าแก่ในประเทศไทยอย่างธนาคารศรีนคร […]

งานศพ (Funeral)

งานศพ (Funeral) คำว่า “งานศพ”(Funeral, ฟิว’เนอรัล) นี้หมายความถึง  “พิธีที่จัดขึ้นเพื่อการฝังหรือการเผาศพผู้ที่เสียชีวิต” (The ceremonies held in connection with the burial or cremation of the dead.)1  คำนี้เป็นได้ทั้งคำนาม และคำคุณศัพท์ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า “funus” ที่แปลว่า “death rites” (พิธีเกี่ยวกับความตาย) หรือ “burial” (การฝัง) ! พวกเราทุกคนที่อ่านบทความนี้คงหนี “งานศพ” หรือ “พิธีศพ” (funeral) ไม่พ้นในชีวิตนี้! ถึงแม้เราจะไม่เคยไปร่วมงานศพของคนอื่น ในที่สุดก็คงไม่แคล้วที่จะต้องมีคนมาร่วมงานศพของเรา! ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ได้กล่าวถึง “ประโยชน์ของงานศพ” ไว้อย่างน่าคิด.. “ไปยังเรือนที่มีการไว้ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกัน เพราะนั่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทั้งปวง และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จะเอาเหตุการณ์นั้นใส่ไว้ในใจ” 2  คงเหมือนประเพณีของชาวไทยที่มีการรดน้ำศพ โดยการรดน้ำลงบนฝ่ามือของผู้ตาย เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนที่ยังมีชีวิตให้ตระหนักว่า ไม่ว่าจะเป็นใคร ร่ำรวยมาจากไหน ใหญ่โตหรือประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมากปานใด สุดท้ายก็จบลงด้วยการจากไปมือเปล่า! […]

ไอ เอ็ม เอฟ (I.M.F)

ไอ เอ็ม เอฟ (I.M.F) ในยุคนี้คงไม่มีคนไทยคนใดที่อ่านออกเขียนได้และติดตามข่าวบ้านเมืองอยู่เสมอจะไม่รู้จักคำว่า “ไอ เอ็ม เอฟ”! คำว่า “ไอเอ็มเอฟ” (IMF) คำนี้เป็นคำย่อของคำภาษาอังกฤษ ว่า “International Monetary Fund” หรือ “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ” IMF เป็น “องค์การกองทุนระหว่างประเทศที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมเสถียรภาพของเงินตราของโลก และผดุงไว้ซึ่งกองทุนระหว่างประเทศสำหรับให้สมาชิกยืมใช้ เป็นองค์การหนึ่งของสหประชาชาติ”1 ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับธนาคารโลก ในปี 1944 ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลงเพียง 1 ปี โดยมีจุดประสงค์ให้เป็นองค์กรจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกในเวลานั้น2 ปัจจุบัน IMF นี้มีสมาชิก 181 ชาติ มีฐานกองทุน 200,000 ล้านดอลลาร์ โดยมีสหรัฐอเมริกาจุนเจือมากที่สุด 18 % (ราว 36,000 ล้านบาท),เยอรมันกับญี่ปุ่น รายละ 5.7 %  อังกฤษและฝรั่งเศส รายละ 5.1 % ส่วน ซาอุดิอาระเบียให้ 3.5 […]

สุขสันต์วันเกิด (Happy Birthday)

สุขสันต์วันเกิด (Happy Birthday)              เคยมีคนถามว่า เพลงภาษาอังกฤษเพลงอะไรที่มีคนร้องกันมากที่สุดในโลก? คำตอบก็คือ เพลง “Happy Birthday” (แฮพ’พี เบิร์ด เด) ไม่ว่าคนชาติไหน ภาษาใด ต่างก็สามารถร้องบทเพลงนี้ได้กันทั้งนั้น เพราะทั้งเพลงมีแค่ Happy Birthday to you! (สุขสันต์วันเกิดแด่คุณ) ประโยคเดียว! คำว่า “Happy”1  (ความสุข) หมายความว่า “ความรู้สึก, การสำแดงหรือการแสดงออกถึงความยินดี” (feeling, showing, or expressing joy; pleased) “เป็นเหตุให้ยินดีหรือชื่นชม” (causing joy or gladness) “ลักษณะของโชคดีหรือโชคลาภ” (characterized by good luck; fortunate) คำว่า “Happy” นี้มาจากรากศัพท์ของภาษาอังกฤษสมัยกลางว่า “hap” ที่แปลว่า … ”โชค” (Fortune) หรือ “โอกาส”(Chance) […]

วันรับปริญญาบัตร (Graduation)

วันรับปริญญาบัตร (Graduation)                คำว่า “Graduation” (แกรดจุเอ’ชัน) นี้มีความหมายหลายอย่าง แต่ที่จะขอเน้นในที่นี้คือ 1. “การมอบหรือการรับวุฒิบัตรหรือ ประกาศนียบัตรทางการศึกษาเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการสำเร็จทางการศึกษา” (The conferring or receipt of an academic degree or diploma marking completion of  studies.) 1 2.“พิธีมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร” (A ceremony at which degrees or diplomas are conferred; commencement) คำว่า “Graduation” นี้ มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า “gradus” หรือภาษาอังกฤษว่า “grade” (เกรด) ที่แปลว่า “degree, a step” (ลำดับ, ขั้น,ชั้น) ส่วนคำว่า “graduate” (แกรด’ จุเอท) […]

โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s Disease)

โรคความจำเสื่อม (Alzheimer’s Disease) คำว่า “Alzheimer’s Disease” (อัล’ไซเม่อส ดิซีซ’) บ่อยครั้งเรียกสั้น ๆ ว่า “Alzheimer’s” หมายถึง “อาการผิดปกติของสมอง มีผลทำให้ความสามารถทั้งทางกายภาพและทางสติปัญญาเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ(มักจะเกิดกับคนชรา)” (a disorder of the brain resulting in a progressive decline in intellectual and physical abilities and eventual senility.) 1  คำ ๆ นี้มาจากชื่อของ ดร. Alois Alzheimer (1864-1915) นายแพทย์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบโรคนี้เป็นคนแรก ในปี 1902 ดร. อโลอิส อัลไซเมอร์ ตรวจรักษาผู้ป่วยสตรีผู้หนึ่ง ซึ่งมีปัญหาในการรับรู้ ไม่สามารถจดจำชื่อของตัวและไม่สามารถเขียนหนังสือได้ รวมทั้งในบั้นปลายชีวิตก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ดร.อัลไซเมอร์ ตรวจพบว่า สมองของผู้ป่วยคนนั้น มีเซลสมองมากมายตายเกาะก่ายเป็นพังผืดเต็มไปหมด […]

ทะเลทรายหรือขนมหวาน (Dessert & Desert)

ทะเลทรายหรือขนมหวาน (Dessert & Desert) คำว่า “ดิเซิร์ท” (dessert) นี้ รูปร่างคำคล้าย ๆ กับคำว่า “เดส’ เซิร์ท” (desert)  ทำให้คนที่ไม่คุ้นเคย (กับความหมายของคำ 2 คำนี้) มักจะสับสน และถ้าหากว่าผู้ใช้คำ 2 คำนี้ อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องละก็ จะวุ่นกันไปใหญ่เลย เพราะทั้ง 2 คำมีความหมายแตกต่างกันอย่างสุดกู่ คำ ๆ แรก คือ “dessert” เป็นสิ่งที่รับประทานได้ และน่ารับประทาน! แต่อีกคำคือ “desert” เป็นสิ่งที่คงไม่มีใครคิดจะรับประทาน! โดยทั่วไปคำว่า  dessert (ดิ เซิร์ท) เป็นคำนาม แปลว่า “ผลไม้และขนมหวานหลังอาหาร (อังกฤษ) , ขนมหวาน, ไอศครีมที่เป็นส่วนท้ายของมื้ออาหาร (สหรัฐอเมริกา)”1   ดังนั้น  “dessert” นี้จึงเป็นของกินได้ ส่วนคำว่า “desert” […]

หัวหมอ

  หัวหมอ คุณวรสิทธิ์ กับคุณประสิทธิ์ 2 ทนายความหนุ่มเดินเข้าไปในภัตตาคารแห่งหนึ่ง “ขอน้ำเปล่าขวดหนึ่ง  น้ำแข็ง 2 “   คุณวรสิทธิ์สั่งพนักงานบริการ พอสั่งเสร็จ ทั้งคุณวรสิทธิ์และคุณประสิทธิ์ต่างก็ควักห่ออาหารกลางวันออกมาจากกระเป๋าถือ           “ขอโทษครับ…”พนักงานประจำร้านเดินเข้ามาหา  พร้อมกล่าวว่า … “ที่นี่มีกฎ ห้ามรับประทานอาหารที่คุณนำเข้ามาครับ” ทั้งคุณวรสิทธิ์ และคุณประสิทธิ์ต่างมองหน้ากันครู่หนึ่งส่งยิ้มให้กัน พร้อมกับยักไหล่ จากนั้นทั้งสองก็แลกห่ออาหารกัน!   เบนจามิน วิชโคธ (Benjamin Whichcote)  เคยกล่าวไว้ว่า “สรรพสิ่งล้วนแข็งแกร่งกว่าเรา และไม่ดำเนินตามทางของเรา เราผู้ซึ่งเล็กน้อยว่าสรรพสิ่ง จึงต้องดำเนินตามระบบกฎเกณฑ์ของสรรพสิ่ง…” (Things are greater than we, and will not comply with us; we, who are less than things, must comply with them.) ใช่แล้วครับ! […]

สามคูณสามได้เท่าไร?

สามคูณสามได้เท่าไร? เพื่อน 3 คน ทดสอบความจำอยู่ด้วยกัน หมอถามคนแรกว่า “สามคูณสามได้เท่าไร?”           “274”           “อืม…..” หมอหันไปถามคนที่ 2 ว่า           “3 x 3 ได้เท่าไร?”           “วันอังคาร” “3 x 3 ได้เท่าไร?” หมอถามคนที่ 3           “ 9 ครับ” “ดีมาก”  หมอชม พลางถามต่อไปว่า   “คำนวนได้อย่างครับถึงได้คำตอบเช่นนี้?” “ง่ายมาก ผมแค่เอา 274 ตั้งแล้วหารด้วยวันอังคารครับ!” ไม่รู้ว่าในชีวิตจริงของคุณ  คุณเคยเจอคณิตศาสตร์แบบแปลก ๆ อย่างเรื่องข้างต้นบ้างหรือไม่? จากอุทาหรณ์ข้างต้น แม้ไม่เข้าใจกระบวนการของการหาคำตอบ แต่ที่น่าทึ่งก็คือ   คำตอบที่ได้รับนั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้อง! ชีวิตของเราก็เช่นกัน เราอาจไม่เข้าใจหลายเหตุการณ์ในชีวิตของเรา แต่หากเราไว้วางใจในพระเจ้า ผลลัพธ์ในบั้นปลายมักจะกลับกลายเป็นผลดีอยู่เสมอ ดุจดังที่ อัครสาวกเปาโล เคยกล่าวไว้ว่า… […]

ความลับแห่งชีวิต

ความลับแห่งชีวิต มีเรื่องเล่าว่า.. เมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลก  พระองค์ทรงเรียกประชุมบรรดาเหล่าทูตสวรรค์ และทรงขอความคิดเห็นของพวกเขาว่า ควรจะใส่ความลับแห่งชีวิตไว้ในที่ใด?           “ฝังไว้ในแผ่นดิน”  ทูตองค์หนึ่งเสนอ “ซ่อนไว้ในทะเลจะดีกว่า”  อีกองค์หนึ่งแทรกขึ้นมา “น่าจะเก็บไว้ในภูเขา” ฯลฯ หลังจากมีข้อเสนอหลากหลาย  ในที่สุดพระเจ้าตรัสว่า ถ้ากระทำตามข้อเสนอเหล่านั้น คงมีมนุษย์น้อยคนที่จะได้พบความลับแห่งชีวิต พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยว่า… “เราจะใส่ความลับแห่งชีวิตไว้ในจิตใจของมนุษย์แต่ละคน”   ไม่ว่านิทานข้างต้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่  แต่ความจริงก็คือว่า จิตและใจของมนุษย์นั้น มีความลึกลับซับซ้อน ซ่อนไว้อย่างมากมายมหาศาลและสุดลึกล้ำเกินจะหยั่งถึงได้หมด! “จิต” หมายถึง “สิ่งที่มีหน้าที่ รู้ คิด นึก” “ใจ” คือ  “ส่วนที่คิดตรึกตรอง หรือ รู้สึก”! และทั้ง 2 ก็ หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ “จิตใจ”  ซึ่งหมายความถึง “ใจ, อารมณ์ และความนึกคิด”! กษัตริย์ซาโลมอน ผู้ได้ชื่อว่า ฉลาดที่สุดในโลกเคยตรัสไว้ว่า… “จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ!” 1 ดร. ริค  วอเรน […]

1 2 3 4 5 11