สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021 ที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่าจำนวน 200 เล่ม ให้กับคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรในการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรมีสมาชิกที่เป็นชาติพันธุ์อาข่า นมัสการโดยใช้ภาษาอาข่าเป็นหลัก สมาคมฯ หวังว่าการนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรอาข่าเชียงใหม่ ขอพระเจ้าอวยพระพรการนมัสการและการเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ให้เกิดผลมากมายต่อไป ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงศรี เลขที่บัญชี 154-1-17050-5 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungsri Account number : 154-1-17050-5

มอบหนังสือแก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล 4/2018

มอบหนังสือแก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล สมาคมพระคริสตธรรมไทยมอบพระคัมภีร์ วรรณกรรม และหนังสือเด็ก รวม 145 เล่ม ให้แก่บ้านพักคริสเตียนเปาโล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ซึ่งประสบเหตุไฟไหม้อาคารนอนหญิง สำนักงาน และห้องสมุด กลางดึกวันที่ 17 กรกฎาคม 2018 และมีเยาวชนเสียชีวิต 1 ราย เยาวชนส่วนใหญ่ในบ้านพักคริสเตียนเปาโลเป็นนักเรียนชนเผ่าจากดอยสูงที่มากินนอนและเรียนหนังสือใน อ.ฝาง จำนวนทั้งสิ้น 73 คน สมาคมฯ ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจเจ้าหน้าที่และเยาวชนในบ้านพักทุกท่าน ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง 4/2018

มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง  ศาสนาจารย์พรชัย บัญชาสวรรค์ ประธานคริสตจักรภาค 20 สภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นตัวแทนรับและมอบพระคัมภีร์ภาษาม้ง จำนวน 35 เล่ม แก่พี่น้องชาวม้ง คริสตจักรทับเบิก และคริสตจักรเข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ ที่ต้องการพระคัมภีร์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสมาคมคริสตธรรมไทยได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชนเผ่าที่ต้องการมีพระคัมภีร์เป็นภาษาของตนเองแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาเป็นเวลาหลายปี และได้ทยอยมอบพระคัมภีร์ตามจำนวนที่มีผู้ถวายเข้ามา แต่ก็ยังมีความต้องการอีกมากและยังมีผู้สนับสนุนน้อยอยู่ โดยเฉพาะพระคัมภีร์ภาษาม้งที่ยังขาดอีก 166 เล่ม หากท่านประสงค์จะมีส่วนในพันธกิจนี้โปรดถวายเพื่อซื้อพระคัมภีร์ภาษาม้งในราคาเล่มละ 350 บาท ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง 3/2017

มอบพระคัมภีร์แก่พี่น้องชนเผ่าม้ง ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย นำพระคัมภีร์ภาษาม้ง 31 เล่ม มอบแก่พี่น้องชาวม้ง คริสตจักรขุนกลางที่ต้องการพระคัมภีร์แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีศาสนาจารย์วีระยุทธ หัตถสรรเสริญ ศิษยาภิบาลคริสต-จักรขุนกลาง เป็นผู้รับมอบ สมาคมฯ ได้รับจดหมายจากคริสตจักรภาค 20 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งอภิบาลคริสตจักรของพี่น้องม้งในประเทศไทย แจ้งว่ามีพี่น้องในหลายคริสตจักรที่ต้องการมีพระคัมภีร์ภาษาม้งเป็นของตนเอง แต่ขาดกำลังทรัพย์ในการซื้อ ซึ่งได้แจ้งรายชื่อไว้ 232 คน จาก 9 คริสตจักร สมาคมฯ เองได้จัดทำโครงการพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว เพื่อมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่นให้แก่พี่น้องชนเผ่าที่ยากจนแต่ต้องการพระคัมภีร์ จึงต้องการจะช่วยเหลือพี่น้องเหล่านี้ เนื่องด้วยยังมีผู้ถวายทรัพย์เพื่อโครงการนี้น้อยอยู่ ขณะนี้จึงสามารถมอบพระคัมภีร์ได้เพียง 31 เล่ม ยังขาดอีก 201 เล่ม หากท่านมีภาระใจสามารถถวายเพื่อซื้อพระคัมภีร์ภาษาม้งได้ในราคาเล่มละ 350 บาท ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า 3/2017

พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า พี่น้องอาข่าจากประเทศลาว ที่ได้รับการสนับสนุนพระคัมภีร์ภาษาอาข่า จากโครงการ “พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า” ส่งคำขอบคุณมายังผู้ถวายทุกท่าน ที่ช่วยให้พวกเขาได้มีพระคัมภีร์และได้อ่านพระคัมภีร์ภาษาของตน “ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่ท่านมอบให้ พี่น้องอาข่าในลาวมีความต้องการพระคัมภีร์ภาษาอาข่าอย่างมาก เราได้รับประโยชน์จากการอ่าน และเข้าใจชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า ทำให้เติบโตขึ้นในพระองค์” แปลและถอดความจากคลิปกลุ่มผู้นำคริสตชนชาวอาข่ารุ่นใหม่ ที่มารับการอบรมและเรียนพระคัมภีร์ระยะสั้นที่เชียงแสนส่งมาให้ พี่น้องอาข่าในประเทศลาว พม่า และจีน อาศัยอยู่ตามตะเข็บชายแดน มีฐานะยากจน และยังต้องการพระคัมภีร์อีกจำนวนมาก เช่นเดียวกับพี่น้องม้งในลาวและเวียดนาม “การประกาศเกิดผลอย่างมาก ชาวม้งในเวียดนาม 60% เชื่อพระเจ้า และพวกเขาต้องการพระคัมภีร์” อ.ไพโรจน์ ผู้รับใช้พระเจ้าที่ทำพันธกิจประกาศกับพี่น้อง ม้งกล่าว “แม้จะเจออุปสรรคและการข่มเหงเกิดขึ้นประจำ แต่เราก็ยังไม่หยุด” มีหลายครั้งที่พระคัมภีร์ซึ่งเอาเข้าไปถูกยึดและพี่น้องถูกจับ นอกจากนั้นยังต้องเจอกับคำสอนเท็จที่ฝังรากในความคิดของคนบางกลุ่ม “มีการสอนว่าความรอดมาจากการกระทำไม่ใช่พระคุณ เมื่อเราไปสอนสิ่งที่ถูก กลับถูกหาว่าผิดเพี้ยน นอกจากนั้นยังมีบางกลุ่มที่แปลพระคัมภีร์เอง พิมพ์เอง และนำมาแจก คำแปลบางอย่างอ่านแล้วงงอาจทำให้เข้าใจผิดพลาด เราต้องการพระคัมภีร์ที่แปลถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อความจริงจากพระวจนะจะทำลายความเชื่อผิดๆ เหล่านั้น” แม้การสนับสนุนจะยังน้อยอยู่ แต่เราเชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยขยายแผ่นดินของพระเจ้าไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก “เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด” ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

มอบพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ 1/2017

มอบพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องกะเหรี่ยงโปว์ในประเทศไทยได้มีพระคัมภีร์เต็มเล่มในภาษาของพวกเขาเองเป็นครั้งแรก หลังเริ่มโครงการแปลเมื่อ 40 ปีก่อน โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในการแปลและผลิตมาโดยตลอด ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่มาจากหลายที่หลายแห่ง งานเฉลิมฉลองพระคัมภีร์กะเหรี่ยงโปว์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ที่คริสตจักรแม่ต๋อม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปว์ และชาวไทย มาร่วมงานจากทั้งในและต่างประเทศประมาณ 1,000 ท่าน ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

มอบพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

มอบพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำโครงการ “พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า” เพื่อระดมทุนนำไปซื้อพระคัมภีร์มอบให้แก่พี่น้อง 7 ชนเผ่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 สมาคมฯ ได้นำพระคัมภีร์ส่วนแรกมอบให้แก่ตัวแทนผู้รับใช้พระเจ้าจาก 7 ชนเผ่า ดังต่อไปนี้ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า 153 เล่ม ภาษาม้งขาว 28 เล่ม ภาษากะเหรี่ยงสะกอ 40 เล่ม ภาษาเมี่ยน 35 เล่ม ภาษาฉาน 39 เล่ม ภาษาลาหู่ 37 เล่ม ภาษากะเหรี่ยงโปว์ 143 เล่ม ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น