ท่ามือคำว่า “โยเซฟ / บารซับบาส / ยุสทัส”

ท่ามือคำว่า “โยเซฟ / บารซับบาส / ยุสทัส” กิจการ 1:23 เมื่อตอนที่มีการแต่งตั้งสาวกคนใหม่แทนที่ยูดาสอิสคาริโอท มีชายสองคนถูกเลือกให้มาจับฉลากเพื่อตัดสินว่าใครจะมาแทนที่ยูดาส ฉลากนั้นไม่ได้ออกที่โยเซฟ ดังนั้น ชื่อของเขาจึงดูเหมือนท่ามือที่สื่อว่า เขา “แพ้” ในการจับฉลาก ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “นางสะโลเม”

ท่ามือคำว่า “นางสะโลเม” คำอธิบาย : ท่ามือช่วงแรกของชื่อซาโลเมดูคล้ายกับชื่อของมารีย์ (มารดาของพระเยซู) เนื่องจากสองคนนี้น่าจะเป็นพี่น้องกัน และท่ามือช่วงที่สองดูคล้ายกับชื่อของเศเบดี (บิดาของยากอบกับยอห์น) เพราะเธออาจจะแต่งงานแล้ว ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “มารีย์ (ผีเจ็ดเข้าสิง)”

ท่ามือคำว่า “มารีย์ (ผีเจ็ดเข้าสิง)” คำอธิบาย : ลูกา 8:2 “…​มา​รีย์​ที่​เรียก​กัน​ว่า​ชาว​มัก​ดา​ลา คน​ที่​มี​ผี​เจ็ดตน​ออก​จาก​ตัว” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “ซีโมน (แบกไม้กางเขนกับพระเยซู)”

ท่ามือคำว่า “ซีโมน (แบกไม้กางเขนกับพระเยซู)” คำอธิบาย : มัทธิว 27:32, มาระโก 15:21, ลูกา 23:26 “…ซีโมน​ชาว​ไซ​รีน เป็น​บิดา​ของ​อเล็ก​ซาน​เดอร์​และ​รูฟัส เดิน​ทาง​จาก​บ้าน​นอก​มา​ตาม​เส้น​ทาง​นั้น พวก​เขา​จึง​เกณฑ์​ซีโมน​ให้​แบก​กาง​เขน​ของ​พระ​องค์ (พระเยซู)” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “บารับบัส (โจร)”

ท่ามือคำว่า “บารับบัส (โจร)” คำอธิบาย : มาระโก 15:7, ลูกา 23:19 “คน​หนึ่ง​ชื่อ​บารับ​บัส ถูก​จำ​คุก​พร้อม​กับ​พวก​กบฏ​ที่​ฆ่า​คน​ตาย​ระหว่าง​ก่อ​ความ​ไม่​สงบ” ; “บา​รับ​บัส​นั้น​ติด​คุก​อยู่​เพราะ​ก่อ​การ​จลา​จล​ใน​เมือง​และ​ฆ่า​คน” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “ปอนทัสปีลาต”

ท่ามือคำว่า “ปอนทัสปีลาต” คำอธิบาย : มัทธิว 27:24 “เมื่อ​ปีลาต​เห็น​ว่า​ไม่​ได้​การ มี​แต่​จะ​เกิด​ความ​วุ่น​วาย ท่าน​จึง​เอา​น้ำ​มา​ล้าง​มือต่อ​หน้า​ฝูง​ชน แล้ว​กล่าว​ว่า “เรา​ไม่​มี​ความ​ผิด​เรื่อง​ความ​ตายของ​คน​นี้ พวก​เจ้า​ต้อง​รับ​ผิด​ชอบ​เอา​เอง​เถิด” “ ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “ยาโคบ/อิสราเอล”

ท่ามือคำว่า “ยาโคบ/อิสราเอล” คำอธิบาย : ปฐมกาล 32:24-32 “เหลือ​ยา​โคบ​อยู่​แต่​ผู้​เดียว มี​บุรุษ​ผู้​หนึ่ง​มา​ปล้ำ​กับ​เขา​จน​รุ่ง​สาง เมื่อ​บุรุษ​ผู้​นั้น​เห็น​ว่า​จะ​เอา​ชนะ​ยา​โคบ​ไม่​ได้ ก็​แตะ​ที่​ข้อ​ต่อ​สะโพก​ของ​ยา​โคบ​ขณะ​ที่​ปล้ำ​สู้​กัน ข้อ​ต่อ​สะโพก​ของ​ยาโคบ​ก็​เคลื่อน…” ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ท่ามือคำว่า “อิสอัค”

ท่ามือคำว่า “อิสอัค” คำอธิบาย : ปฐมกาล 27:1 เมื่อ​อิสอัค​ชรา​และ​ตา​มัว ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “อับราฮัม/อับราม”

ท่ามือคำว่า “อับราฮัม/อับราม” คำอธิบาย : ปฐมกาล 22:9-12 อับราฮัมเต็มใจที่จะถวายบุตรชายที่ท่านรักเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า ชื่อของอับราฮัมในภาษามือจึงสื่อถึงตอนที่มือของเขาถูกยับยั้งไว้ก่อนที่จะทำการถวายบูชาบุตรของเขา ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

ท่ามือคำว่า “นางเฮโรเดีย (ภรรยาของฟีลิป)”

ท่ามือคำว่า “นางเฮโรเดีย (ภรรยาของฟีลิป)” คำอธิบาย : นางเฮโรเดียสโกรธแค้นยอห์นผู้ให้บัพติศมา เพราะยอห์นได้เทศนาต่อว่าการแต่งงานของนางกับกษัตริย์เฮโรด ดังนั้น นางจึงวางแผนที่จะฆ่ายอห์น ชื่อของนางในภาษามือจึงแสดงถึงจิตใจที่คิดแผนการร้ายอยู่ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8  

1 2 3 4