ค่ายอนุชน Xtreme 5 จ.เชียงใหม่

ค่ายอนุชน Xtreme 5 จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23-26 เมษายน 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีส่วนร่วมในการออกร้านจำหน่ายพระคัมภีร์ หนังสือเด็ก วรรณกรรมคริสเตียน ในราคาพิเศษ ที่ค่ายอนุชน Xtreme 5 (BREAKTHROUGH) การรวมตัวอนุชนทั่วประเทศเพื่อการฟื้นฟู ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณ ขอพระเจ้าอวยพร

ความเคลื่อนไหวของโครงการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ (Thai Sign language Bible Translation)

ความเคลื่อนไหวของโครงการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ (Thai Sign language Bible Translation) การทดสอบความเข้าใจคนหูหนวก (Community Check) พระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-9 และบทที่ 11-20 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ มีความตั้งใจและต้องการที่จะทำให้คนหูหนวกมีความเข้าใจเนื้อหาพระคัมภีร์ละเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีการทดสอบความเข้าใจพระคัมภีร์ก่อนที่จะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะชน วิธีการทดสอบคือ ทีมผู้แปลเปิดวิดีโอคลิปการแปลพระคัมภีร์ โดยในครั้งนี้ เป็นคลิปแปลพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6 – 9 และ 11-20 และหลังจากจบคลิปแล้ว ผู้แปลจะสอบถามความคิดเห็นจากผู้เข้ามาทำทดสอบว่าคิดเห็นอย่างไร (คลิกลิงค์เพื่อชมความคิดเห็น) ทั้งนี้ ผู้แปลได้คิดค้นวิธีการแปลแบบใหม่ที่จะสามารถสื่อความหมายชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน จากเดิมมีผู้แปลเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่แปลเนื้อหาพระคัมภีร์ และทำมืออยู่หน้ากล้อง มาเป็นใช้ผู้แปลมากกว่า 1 คน มีอุปกรณ์เสริม ตลอดจนการสวมเสื้อสีต่างกันเพื่อให้ผู้ชมการแปลสามารถแยกแยะบุคคลในพระคัมภีร์ได้ชัดเจน เกิดความเข้าใจและสนใจในพระคัมภีร์มากขึ้น การทดสอบฯ จัดทำขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2024 ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for […]

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2024 สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้ร่วมกับสำนักพิมพ์คริสเตียน เปิดร้านปัญญาจารย์ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธ E29 Hall 5 จำหน่าย พระคัมภีร์ หนังสือเด็ก วรรณกรรมคริสเตียน ในราคาพิเศษ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณ นักอ่านทุกท่านที่เข้ามาร่วมอ่าน ร่วมช้อป กันแบบมาราธอนในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตลอด 12 วันที่ผ่านมา แล้วพบกันใหม่งานหน้า!

มอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ พันธกิจมานาประจำวัน

  มอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ พันธกิจมานาประจำวัน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้มอบ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” จำนวน 50 เล่ม เพื่อสนับสนุนพันธกิจมานาประจำวัน บ้านมานา รามคำแหง เพื่อนำไปเป็นพระพรแจกนักโทษในเรือนจำ และห้องสมุดเรือนจำ ตลอดช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้ ได้แก่ เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี เรือนจำพิเศษพัทยา จังหวัดชลบุรี เรือนจำจังหวัดสระบุรี เรือนจำกลางราชบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี พันธกิจมานาประจำวัน ร่วมกับ คจ.ไมตรีจิตหลังสวน เรือนจำกลางเพชรบุรี .สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ขออธิษฐานให้พระคัมภีร์ทุกเล่ม และพระวจนะทุกข้อทุกตอน เป็นพระพรแก่นักโทษผู้ทนทุกข์และสิ้นหวังทุกท่าน รวมถึงนักโทษที่จะกลับคืนสู่สังคมครับ ขอเชิญร่วมสนับสนุนพันธกิจกับเราได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักงานพหลโยธิน ชื่อบัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย เลขที่บัญชี 069-2-72569-7 Bank details for donations Bank name : Kasikorn Branch : Phahonyothin Account name : Thailand Bible Society Account […]

โครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ

โครงการมอบพระคัมภีร์สู่เรือนจำ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้มอบ “พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน พร้อมภาพประกอบ” จำนวน 130 เล่ม เพื่อสนับสนุนพันธกิจ องค์กรคริสเตียน และคริสตจักร ที่ทำพันธกิจเรือนจำทั่วประเทศไทย พันธกิจชีวิต Life Ministries จำนวน 30 เล่ม คริสตจักรความหวัง อุดรธานี จำนวน 30 เล่ม เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู คริสตจักรรักดั้งเดิม รามคำแหง 24 จำนวน 10 เล่ม เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร พันธกิจมานาประจำวัน จำนวน 50 เล่ม เรือนจำพิเศษพัทยา เรือนจำจังหวัดนนทบุรี แผนกศาสนกิจ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 10 เล่ม ทัณฑสถานหญิงธนบุรี (บางบอน) . . . . . สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ขออธิษฐานให้พระคัมภีร์ทุกเล่ม และพระวจนะทุกข้อทุกตอน […]

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นาย ธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ นาย ภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง นาย แทนรัก กอสง่าลักษณ์ คริสตจักรลาดกระบัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร นางสาว ชนัดดา ทารัตน์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นางสาว นุตประวีณ์ บุญนุ่น โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา นางสาว ธัญชนิต ถีระพงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร นางสาว ธารพระพร มาธุสรสวรรค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นางสาว ศิรภัสสร […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร นางสาว มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นาย ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กชาย กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก เด็กหญิง กานดาวดี อากาศเมฆ คริสตจักรสามพราน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง ธิดา โจปัญญา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กหญิง สุภาพร บุญมาคำคีรี พันธกิจบ้านฟื้นใจภายใต้พันธกิจบ้านแห่งชัยชนะ นางสาว ณัฐณิชา เพชรไชย คริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพ เด็กชาย วิน […]

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออนไลน์

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ออนไลน์ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 900 บาท เหรียญทอง และประกาศนียบัตร เด็กหญิง พิชญา เทียนวิหาร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 700 บาท เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร เด็กหญิง กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร เด็กชาย อภินพ ป่ากว้าง คริสตจักรพระสิริพัทยา เด็กชาย ณคุณ ยอดยิ่ง คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 500 บาท เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร เด็กชาย พชร ขจรบุญ คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ เด็กหญิง สิรภัทร เรืองสุข โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี […]

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู

คณะชาวจีน Jiangsu Christian Council จากมณฑลเจียงซู เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023 สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ต้อนรับคณะชาวจีน Jiangsu Christian Council ซึ่งเดินทางมาจากมณฑลเจียงซู เพื่อทำความรู้จัก และเชื่อมความสัมพันธ์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย และคริสตจักรในประเทศไทย โอกาสนี้ สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณ คริสตจักรไมตรีจิต ที่กรุณาให้คณะ Jiangsu Christian Council เข้าเยี่ยมชมสถานที่ และรับทราบถึงพันธกิจของคริสตจักรไมตรีจิต คริสตจักรไมตรีจิต

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคสนาม (ออนไซต์)

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2023 การแข่งขันภาคสนาม (ออนไซต์) รางวัลชนะเลิศ เงินสด 6,000 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร คริสตจักรปราจีนบุรี (อาคารใหม่) นาย นิติภูมิ เศรษฐรุ่งเรือง นางสาว ภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร โรงเรียนดาราวิทยาลัย นางสาว ฟ้าใส ก้าววิทยาคม นางสาว ไม้แก้ว บุตรคำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,500 บาท ถ้วยรางวัล เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา นาย ศิวพัฒิ สวัสดิชัย นาย เมธี แสนพงษ์ รางวัลชมเชย จะได้รับเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท […]

1 2 3 23