การประชุมสมัชชาประจำปี 2019

ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน สมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกท่าน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด จึงขอเลื่อนงานประชุมสมัชชาประจำปี 2019 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ขอพระเจ้าอวยพระพรสมาชิกฯ ทุกท่าน สมาคมพระคริสตธรรมไทย     สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประจำปี 2019 ในหัวข้อ “หยุดกังวล” ร่วมนมัสการและรับฟังคำเทศนาหนุนใจ โดย ดร.นุโรจน์ พานิช และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถวาย พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ และเอเสเคียล ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย (รถไฟฟ้า BTS สถานีราชเทวี) (เชิญร่วมรับประทานอาหาร หลังการประชุม) ​ภายในงานท่านจะได้รับทราบรายงานการดำเนินงานประจำปีของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และเลือกซื้อสินค้าที่สมาคมฯ ในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 50% เฉพาะวันงานเท่านั้น ​สมาชิกสมาคมฯ จะได้รับพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา เอเสเคียล ท่านละ 1 […]

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ จากพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020  สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้รับอุปกรณ์ฆ่าเชื้อทางการแพทย์ จากพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ชุด ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ทั้ง 4 ภาค ในการจัดงานการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” มีมาตรฐานการป้องกันโรคติดต่อ เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนของลูกหลาน และหนุนใจสมาคมฯ ขอให้มีการจัดการแข่งขันพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง เปรียบเสมือนการสลักพระคัมภีร์บนหินในชีวิตของเด็กๆ ซึ่งจะไม่ลบเลือนไปง่ายๆ พวกเขาจะเติบโตขึ้นบนพื้นฐานพระวจนะของพระเจ้า  เพราะแต่เดิมเคยอ่านพระคัมภีร์เพียงรอบเดียวหรือสองรอบ แต่เมื่อมีส่วนร่วมในการแข่งขันทำให้ต้องอ่านพระคัมภีร์เป็นร้อยรอบ อ่านจนกว่าจะจำได้ขึ้นใจ จนกระทั่งชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เอเฟซัส 6:17ข. “จงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า” และได้ย้ำอีกว่า “มีพี่น้องอีกจำนวนมากที่หัวใจของเขามีความรักและห่วงใยลูกหลาน ปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมตามความถนัดหรือตามอาชีพของตนเอง คนละเล็กคนละน้อยอีกเป็นจำนวนมาก ขอให้นึกถึงพี่น้องเหล่านั้นด้วย” หมายเหตุ การแข่งขันทั้ง 4 ภาค ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2020 นับเป็นปีที่ 19

ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ได้นำเงิน “หยอดกระปุก”

ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ได้นำเงิน “หยอดกระปุก” มาถวายให้กับพันธกิจของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ท่านทำอย่างต่อเนื่องนับเป็นเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020 ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ได้เล่าให้ฟังว่าในปี 2014 หลังจากที่ท่านเกษียณอายุจากการเป็นศาสนาจารย์ประจำคริสตจักรใจสมาน และจากผู้ประสานงานองค์การพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ในประเทศไทย ท่านคิดเสมอว่าหลังเกษียณท่านจะทำอย่างไรถึงจะได้มีส่วนร่วมในการถวายเพื่อพันธกิจของพระเจ้า  เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่รักในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า มักชอบตั้งคำถามหาคำตอบในการศึกษาพระคัมภีร์ เพราะท่านเชื่อว่าการตั้งคำถามจะช่วยกระตุ้นให้ท่องจำถ้อยคำของพระเจ้าได้ดีขึ้น ท่านจึงได้สนใจที่จะถวายเพื่อการแข่งขันพระคัมภีร์ “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ที่จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แม้ท่านไม่ได้มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำใดๆ มีเพียงรายได้จากการถูกรับเชิญเทศนาในคริสตจักรและงานต่างๆ ทุกครั้งที่ท่านได้เงินทอนจากขึ้นรถเมล์ หรือจากการซื้อของใช้ส่วนตัวในห้างสรรพสินค้า ท่านจะนำเงินทอนมาหยอดกระปุกนี้ (บางครั้งภรรยากับลูกก็ร่วมถวายด้วย)  ท่านบอกว่านี่เป็นเงินที่นอกเหนือจากการถวายสิบลด ซึ่งไม่เคยนับว่าได้เท่าไหร่ พอกระปุกใกล้เต็มก็จะนำมาถวายให้กับสมาคมฯ บางครั้งฝากคนอื่นมาบ้าง บางครั้งนำมาให้ในงานสมัชชาสมาคมฯ แล้วแต่โอกาส มีบางครั้งแบ่งเงินในกระปุกนี้ถวายเพื่อการบุกเบิกคริสตจักร หรือการขยายพันธกิจของพระเจ้า แต่หลักๆ แล้วยังคงถวายให้กับสมาคมฯ  ท่านยังฝากหนุนใจต่ออีกว่า เหรียญมีค่าถ้าเรานำมาใช้ อย่าคิดว่าเหรียญมีค่าน้อยแล้ววางกระจัดกระจาย ตกหล่นเกะกะบ้าง ถ้าเราเอาเหรียญมารวมกันก็จะเป็นจำนวนเงินที่นำมาถวายได้ สมาคมฯ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลี้ยงดูผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ในของเล็กน้อย  ศจ.เดชา อังคศุภรกุล ไม่ได้มีเงินเดือนประจำหรือรายได้ประจำจากที่ไหน แต่ตั้งแต่ท่านเกษียณ ถูกรับเชิญเทศนาเต็มตลอดทั้งปี 47 สัปดาห์ […]

เปิดรับสมัคร งานอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ ครั้งที่ 1/2020

  สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญเข้าร่วม “อบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ” ครั้งที่ 1/2020 งานอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลจิตใจโดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน วันที่ 9-12 มีนาคม 2020 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมพระคริสตธรรมไทย กรุงเทพฯ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม – อายุ 25 ปี ขึ้นไป – เป็นผู้นำคริสตจักร องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนในการให้คำปรึกษา ** กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง https://forms.gle/x445guJHwXsfkNH9A และชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (รวมค่าคู่มือและค่าอาหาร) โดยสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-897-3113 หรือ Line : @thaibible.line

หนังสือ “รับพระพร 365 วัน” ฉบับที่ 1/2020

หนังสือ “รับพระพร 365 วัน” โครงการ มอบหนังสือ “รับพระพร 365 วัน” เป็นหนังสือเฝ้าเดี่ยวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงระดับมัธยม โดยผู้มีภาระใจจากฮ่องกงคือ คุณเกรซ หว่อง ได้ถวายหนังสือรับพระพร 365 วัน จำนวน 5,000 เล่ม โดยทางสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เป็นตัวกลางในการส่งมอบหนังสือรับพระพรฯ ให้แก่ หน่วยงาน องค์กร และคริสตจักร ที่มีความต้องการและมีความขาดแคลนในด้านสื่อการเรียนการสอนวรีฯ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างรากฐานจิตวิญญาณให้แก่เด็กๆ เหล่านั้นให้เข้มแข็ง และได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตแต่ละวันไปกับพระเจ้า ซึ่งในหนังสือเฝ้าเดี่ยวนั้นประกอบไปด้วย เรื่องราวที่เข้าใจง่าย และคำอธิษฐานสั้นๆ ควบคู่ไปกับคติสอนใจประจำวัน

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ฉบับที่ 1/2020

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือ การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย  ที่มุ่งเน้นในการแปลพระคัมภีร์โดยใช้ภาษามือในการสื่อสาร ให้แก่ผู้ที่พิการทางการได้ยิน  ทีมงานแปลภาษามือได้แปลพระธรรมนางรูธ โยนาห์ มาระโก และกิจการ บทที่1-10  เสร็จสิ้นและเผยแพร่ทาง Youtube แล้ว  โดยดูได้จาก Link : Tbs thsl  พระคัมภีร์ภาษามือไทย TBS (Videos)  และกำลังแปลพระธรรมกิจการบทที่ 20  ขอพี่น้องโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานภาษามือ ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ให้สำเร็จเสร็จสิ้นตามเวลากำหนด  เพื่อให้พันธกิจนี้เป็นพระพรสู่ผู้ที่พิการทางการได้ยินต่อไป

ถวายเพื่อมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียน ฉบับที่ 1/2020

ถวายเพื่อมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2020 Mrs.Suthreera Miy Amoto Farrell ซึ่งเป็นคนไทยที่พำนักอยู่ที่ North Carolina, U.S.A. ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนพันธกิจโครงการมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียน โดยคุณซูเล่าว่าในช่วงที่เธอกำลังอดอาหารอธิษฐาน 21 วัน พระเจ้าได้นำเธอให้ได้อ่านอีเมลโครงการมอบพระคัมภีร์ให้กับโรงเรียนของสมาคมฯ  เธอจึงรวบรวมเงินถวายจากพี่น้องคริสเตียนที่สหรัฐอเมริกา และตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย เพื่อมอบเงินสนับสนุนพันธกิจด้วยตัวเอง  สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอขอบคุณคุณซูและผู้ถวายที่สหรัฐอเมริกาทุกท่านที่กรุณาถวายให้กับโครงการนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรทุกๆมือที่ร่วมกันถวายให้ทุกท่านมีแต่สันติสุขและให้กิจการงานที่ทำอยู่เจริญก้าวหน้าภายใต้การทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ไว้อาลัย ผป.รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ฉบับที่ 1/2020

ไว้อาลัย ผป.รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2020 เวลา 14.00 น. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ไปร่วมพิธีฌาปนกิจ ผป.รศ.ดร.พิฑูร ตรีวิจิตรเกษม ซึ่งเป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ณ คริสตจักรเมธอดิสท์ รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจครอบครัวตรีวิจิตรเกษม 

การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  ระดับประเทศ 2020 เตรียมพบกับการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020” ในรูปแบบใหม่ ครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม สำหรับปีนี้ทางสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแข่งขันฯ ที่จะเป็นการชิงแชมป์ระดับประเทศแข่งขันพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2020 นี้ โดยจะใช้พระธรรมเอเสเคียลในการแข่งขันฯ ขอให้น้องๆ ทุกคนเตรียมความพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามข้อมูลและติดตามรายเอียดได้ที่ www.thaibible.or.th  Line. @thaibible.line หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-2279-8341 ต่อ 43, 093-895-5257

1 2