TBS ออกบูธ คริสตจักรสะพานเหลือง และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เอกมัย

TBS ออกบูธ คริสตจักรสะพานเหลือง และคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส เอกมัย เปิดศักราชใหม่ ม.ค. 2023 พร้อมสถานการณ์โควิดที่ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น TBS ได้รับเกียรติจากหลากหลายคริสตจักรให้ไปออกบูธจำหน่ายพระคัมภีร์ วรรณกรรมคริสเตียน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของ TBS คริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2023 คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสเอกมัย 25 ม.ค. 2023

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร ภาพบรรยากาศการออกบูธของ TBS ณ คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร ตลอดจนการเทศนาโดย อ.ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการ TBS และการมอบของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2023 ที่ผ่านมา

อาจารย์ กนก ลีฬหเกรียงไกร แนะนำอ่านพระคัมภีร์

อาจารย์ กนก ลีฬหเกรียงไกร แนะนำอ่านพระคัมภีร์ ปีละครั้ง ณ จุดเริ่มต้นของปี ผมจะอ่านพระคัมภีร์สักรอบก่อนอ่านหนังสือทั่วไป เป็นแบบนี้ทุกปีๆ ขอบคุณพระเจ้านับวันๆ เนื้อหาถ้อยคำของพระเจ้าเหมือนห้วงน้ำที่ดูเหมือนนิ่ง แต่กลับค่อยๆ เคลื่อนอย่างช้าๆ เข้าไปในจิตใจและความคิดจนสัมผัสได้ถึงความรักความพยายามของพระเจ้าอย่างมากในการนำมนุษย์ที่ล้มลงในบาปให้มีโอกาสกลับตัวกลับใจหันมาหาพระเจ้า ได้รับการช่วยกู้แก้ไข และชีวิตนิรันดร์ การซึมซับของพระวจนะทำให้ผมอดขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ จริงๆ บางครั้งก็รู้สึกสงสารพระองค์ในความพยายามที่ไม่ได้รับการตอบรับจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องแต่ละยุคสมัย ตอนหนึ่งในพระธรรมอิสยาห์บรรยายถึงแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูจะลงมาเพื่อไถ่บาปซึ่งพยากรณ์ไว้ล่วงหน้ากว่า 700 ปี อิสยาห์‬ ‭53‬:‭4‬-‭7‬ “แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเรา และหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตี คือถูกพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระยาห์เวห์ทรงวางความผิดบาป ของเราทุกคนลงบนตัวท่าน ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น” พระเยซูได้คร่ำครวญถึงผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าส่งมาแต่กลับถูกปฏิเสธ ‭‭ ลูกา 13:34 “โอ เย​รู​ซา​เล็มๆ เมือง​ที่​ฆ่า​บรร​ดา​ผู้​เผย​พระ​วจนะ​และ​เอา​หิน​ขว้าง​พวก​ที่​ทรง​ใช้​มา​หา​ถึง​ตาย บ่อย​ครั้ง​เรา​ปรารถ​นา​จะ​รวบ​รวม​ลูกๆ ของ​เจ้า​ไว้ เหมือน​แม่​ไก่​ที่​กก​ลูก​อยู่​ใต้​ปีก​ของ​มัน แต่​พวก​เจ้า​ไม่​ยอม” จนถึงคำพยากรณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นที่ถูกเขียนไว้ในพระธรรมวิวรณ์ วิวรณ์ 22:3-4 […]

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)

ชีวิตคริสเตียนกับคำสอนในพระคัมภีร์

ชีวิตคริสเตียนกับคำสอนในพระคัมภีร์ การเจิมกับการเชื่อฟัง ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่ต้องมีการกักตัว ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างหนาแน่น ขณะเดียวกัน ก็ได้มีนักเทศน์เน้นการเจิมเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก และได้มีการจัดประชุมใหญ่หลายที่หลายแห่ง และมีคริสเตียนไทยจำนวนมากเข้าร่วม ด้านหนึ่งก็ดูเหมือนเป็นสิ่งดี แต่อีกด้านหนึ่งก็อาจทำให้คริสเตียนจำนวนหนึ่งเน้นเรื่องการอัศจรรย์เพียงอย่างเดียว และมองข้ามเรื่องฝ่ายวิญญาณที่สำคัญอีกด้านหนึ่งไปคือเรื่องการเชื่อฟัง ในวันนี้ จึงอยากนำเรื่องราวจากพระคัมภีร์มาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบ ซาอูลและดาวิด ทั้งสองเป็นกษัตริย์อิสราเอลที่ได้รับการเจิมจากซามูเอล การเจิมซาอูล ซาอูลเป็นคนจากเผ่าเบนยามิน เป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ เป็นคนอิสราเอลคนแรกที่ได้รับการเจิมเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล การเจิมของซาอูลนั้นชัดเจนมาก เพราะหลังจากแยกจากซามูเอลแล้ว ซาอูลได้เจอกับผู้เผยพระวจนะหมู่หนึ่ง และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสวมทับท่าน และเมื่อคนทั้งปวงที่รู้จักท่านมาก่อนเห็นท่านเผยพระวจนะอยู่กับผู้เผยพระวจนะ ประชาชนเหล่านั้นก็พูดกันและกันว่า “อะไรหนอเกิดขึ้นแก่บุตรชายของคีช? ซาอูลอยู่ในจำพวกผู้เผยพระวจนะด้วยหรือ?” (1 ซมอ.10:10-12) เมื่อคนอัมโมนมารุกรานอิสราเอล พระวิญญาณของพระเจ้าก็ทรงสวมทับซาอูลและท่านโกรธจัด…ความเกรงกลัวพระยาห์เวห์ก็มาเหนือประชาชน พวกเขาพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน” (1 ซมอ.11:6-7) พอรุ่งขึ้นซาอูลก็จัดประชาชนออกเป็นสามหมู่ยกเข้ามากลางค่ายตอนเช้ามืดและฆ่าฟันคนอัมโมนเสียจนแดดจัด ผู้ที่รอดชีวิตไปได้ก็กระจัดกระจายไปรวมกันไม่ได้สักคู่เดียวเลย (1 ซมอ.11:11) ต่อมามีการรบกับกองทัพฟีลิสเตียที่กิลกาล ซาอูลคอยซามูเอลอยู่ 7 วันตามที่ซามูเอลกำหนดไว้ แต่ซามูเอลไม่ได้มาที่กิลกาล พวกทหารก็กระจัดกระจายไปจากซาอูล ซาอูลจึงตัดสินใจถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวด้วยตนเอง พอซาอูลถวายเครื่องเผาบูชาทั้งตัวเสร็จ ซามูเอลก็มาถึง จึงตำหนิซาอูลที่ได้ทำสิ่งที่โง่เขลาที่ไม่ทำตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ และบอกว่าอาณาจักรของซาอูลจะไม่ยั่งยืน” (1 ซมอ.13:8-14) เหตุการณ์ตอนนี้เป็นเรื่องราวการไม่เชื่อฟังพระเจ้าของซาอูลภายหลังได้รับการเจิมที่ถูกบันทึกไว้เป็นเรื่องแรก และในอีกตอนหนึ่ง ซาอูลได้รับบัญชาให้ไปลงโทษกษัตริย์อากักและคนอามาเลขโดยการทำลายถวาย เนื่องจากคนอามาเลขได้สกัดทางอิสราเอลเมื่อออกจากอียิปต์ […]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยเริ่มต้นราชอาณาจักรอิสราเอล 1-2 ซามูเอล

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยเริ่มต้นราชอาณาจักรอิสราเอล 1-2 ซามูเอล พระธรรม 1-2 ซามูเอล มีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักดีอยู่มากมาย โดยเฉพาะเรื่องชีวิตของดาวิด บุรุษผู้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า จากเด็กเลี้ยงแกะที่เคยกำราบสัตว์ร้าย กลายมาเป็นชายผู้ล้มยักษ์ใหญ่โกลิอัท จนได้เป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของอิสราเอล  ถึงกระนั้น ก็ยังคงมีด้านที่อ่อนแอ จำกัด และล้มลงในความผิดบาปเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่ง แต่ภายหลังก็กลับใจใหม่และยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน เรื่องราวชีวิตของท่านจึงเต็มไปด้วยบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับเตือนสติและหนุนใจคริสเตียนในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี   พระคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้จะพาท่านสำรวจและลงลึกไปกับเรื่องราวเหล่านี้ ให้ท่านเข้าใจบริบทดั้งเดิมในสมัยพระคัมภีร์ และช่วยจับใจความสำคัญพร้อมกับข้อสังเกตในตอนต่างๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางประยุกต์ใช้หลักการที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบัน เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยช่วยเหลือท่านในการศึกษาพระคัมภีร์ให้เป็นพรต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและพันธกิจของท่าน ตามความมุ่งหมายของ TBS ที่ว่า “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” ภายในเนื้อหาแต่ละพระธรรมที่กล่าวมา นอกจากเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ท่านจะได้พบกับ คำนำหมวด ซึ่งอธิบายภาพรวมและกรอบแนวคิดของกลุ่มพระธรรม คำนำพระธรรม ซึ่งอธิบายเบื้องหลัง โครงร่างเนื้อหา และสาระสำคัญของพระธรรมแต่ละเล่ม คำอธิบายพระคัมภีร์ ซึ่งช่วยสรุปใจความและให้ข้อสังเกตที่สำคัญของแต่ละบทหรือตอน หรืออธิบายความหมายของข้อ ประโยค วลี และคำที่สำคัญ ไปจนถึงเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียน บทความพิเศษ ซึ่งอธิบายบางประเด็นที่สำคัญในเนื้อหาพระธรรมนั้นๆ เพิ่มเติม แผนที่และรูปภาพ เพื่อช่วยประกอบการศึกษาและทำความเข้าใจ พื้นที่บันทึกส่วนตัว สำหรับให้ท่านผู้อ่านได้จดบันทึกเพิ่มเติมตามอัธยาศัย รหัสสินค้า 9786163391681 ปกกระดาษแข็งพิมพ์ […]

งานครบรอบ 25 ปี พันธกิจมานาประจำวัน

งานครบรอบ 25 ปี พันธกิจมานาประจำวัน TBS ร่วมงานครบรอบ 25 ปี พันธกิจมานาประจำวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2022 ณ คริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ซ.6

เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022

เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดสอบออนไลน์ การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ภาพบรรยากาศ เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 ปีนี้แข่งขันแบบออนไลน์เป็นปีสุดท้าย ปีหน้ากลับมาพบกันใหม่แบบออนไซต์ แข่งขันในพระธรรม “ลูกา” สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ทุกท่าน ทุกองค์กร และทุกคริสตจักร ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2 ประกาศผล 5 พฤศจิกายน 2022    

1 2 3 19