เปิดรับสมัคร งานอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ ครั้งที่ 1/2020

  สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญเข้าร่วม “อบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ” ครั้งที่ 1/2020 งานอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลจิตใจโดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน วันที่ 9-12 มีนาคม 2020 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมพระคริสตธรรมไทย กรุงเทพฯ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม – อายุ 25 ปี ขึ้นไป – เป็นผู้นำคริสตจักร องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนในการให้คำปรึกษา ** กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง https://forms.gle/x445guJHwXsfkNH9A และชำระค่าลงทะเบียน 3,000 บาท (รวมค่าคู่มือและค่าอาหาร) โดยสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 061-897-3113 หรือ Line : @thaibible.line

งานอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ ครั้งที่ 1

ในวันที่ 25-27 กันยายน 2019 ที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้จัดอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ ซึ่งการอบรมนี้เหมาะสำหรับ ศิษยาภิบาล ผู้นำคริสตจักร องค์กร หน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนให้คำปรึกษา เพื่อจะเห็นถึงความสำคัญของการรักษาเยียวยาบาดแผลในจิตใจ เพราะนี่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้คริสตชนรักซึ่งกันและกัน คอยดูแลกันทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ งานอบรมนี้จึงเป็นการอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ โดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน การอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกระบวนกร(วิทยากร) 7 คน ได้แก่ Geok Hoon Schmitt อาจารย์จิราพร ชุ่มมงคล อาจารย์พรพรรณ สัทธาพงศ์ อาจารย์ไกรสร สัทธาพงศ์ อาจารย์ฐิติมา อยู่อินทร์ อาจารย์สุดา สุดปัน อาจารย์จุลนภ ชมัฒพงษ์ มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จนทำให้สมาคมฯ ไม่สามารถสำรองที่นั่งให้กับทุกท่านได้ เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 36 คน แต่มีคนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน และยังมีผู้ที่เตรียมตัวสำหรับการลงทะเบียนในรอบ 2 ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในต้นปี 2020 อีกด้วย

เปิดรับสมัคร งานอบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ

สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญเข้าร่วม “อบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ” งานอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลจิตใจโดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน วันที่ 25 – 27 กันยายน  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมพระคริสตธรรมไทย คุณสมบัติผู้เข้าอบรม – อายุ 25 ปี ขึ้นไป – เป็นผู้นำคริสตจักร องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนในการให้คำปรึกษา ** กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง https://forms.gle/x445guJHwXsfkNH9A และชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าคู่มือและค่าอาหาร) โดยสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรพรรณ โทร 093-895-5257 หรือ Line : @thai.bible

มอบพระคัมภีร์ จังหวัดอุดรธานี

มอบพระคัมภีร์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เดินทางไปมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร การมอบพระคัมภีร์เป็นไปด้วยดี และทางทีมงานได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้ากับคณะครู ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานในครั้งนี้