งานอบรมผู้เยียวยา บาดแผลในจิตใจ

สมาคมพระคริสตธรรมไทยขอเชิญเข้าร่วม “อบรมผู้เยียวยาบาดแผลในจิตใจ” งานอบรมให้เป็นผู้เยียวยาบาดแผลจิตใจโดยใช้หลักการจากพระคัมภีร์และหลักสุขภาพจิตพื้นฐาน วันที่ 25 – 27 กันยายน  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสมาคมพระคริสตธรรมไทย คุณสมบัติผู้เข้าอบรม – อายุ 25 ปี ขึ้นไป – เป็นผู้นำคริสตจักร องค์กร หรือผู้ที่มีส่วนในการให้คำปรึกษา ** กรุณาลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง https://forms.gle/x445guJHwXsfkNH9A และชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท (รวมค่าคู่มือและค่าอาหาร) โดยสามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พรพรรณ โทร 093-895-5257 หรือ Line : @thai.bible

มอบพระคัมภีร์ จังหวัดอุดรธานี

มอบพระคัมภีร์ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้เดินทางไปมอบพระคัมภีร์สำหรับโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร การมอบพระคัมภีร์เป็นไปด้วยดี และทางทีมงานได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวพระเจ้ากับคณะครู ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานในครั้งนี้