ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971

ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971 ศจ. ชาน ยัง ชอย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ค.ศ.1962–1971 ท่านเป็นผู้เสียสละและอุทิศตัวให้กับงานรับใช้พระเจ้าอย่างยิ่ง เห็นได้จากการที่ท่านเป็นผู้ริเริ่มให้ความสำคัญในการนำพระคัมภีร์ไปถวายวัด เพื่อให้ผู้บวชเรียนมีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ทำให้ยอดจำหน่ายพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในช่วง ค.ศ. 1962 – 1965 ด้วยการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยในการออกจำหน่าย เช่น เครื่องเสียง รถจักรยานยนต์ และการออกร้านจำหน่าย บัดนี้ท่านได้พักสงบในองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2021 ที่โรงพยาบาล Samaritan Hospital Los Angeles ขอพระเจ้าทรงโปรดปลอบประโลมจิตใจครอบครัวและมิตรสหายของท่านในช่วงเวลานี้ Reverend Chan Young Choi, General Secretary to Thailand Bible Society during 1962-1971, passed away on Tuesday October 19, 2021 at […]

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณมาลินี เรือนคำ

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ คุณมาลินี เรือนคำ คุณมาลินี เรือนคำ หรือป้าติ้น ของเรา ท่านได้ร่วมรับใช้พระเจ้ากับสมาคมพระคริสตธรรมไทยในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายแปล ท่านเป็นแบบอย่างของการอุทิศตัว เสียสละ ทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้พันธกิจดำเนินต่อไปอย่างดีที่สุด โดยไม่ย่อท้อนับเป็นแบบอย่างการรับใช้ที่ควรแก่การยกย่องและนำไปปฏิบัติ ท่านพักสงบในพระเจ้าเมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2021 ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สิริอายุ 75 ปี ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจแก่สามี และลูกหลานทุกคนของท่าน ภาพ ร.อ.รัฐ เลขวัต

ผลการศึกษาเผย “อ่านหนังสือจากเล่ม” สามารถจำเนื้อหาได้มากกว่าอ่านจากหน้าจอ

ผลการศึกษาเผย “อ่านหนังสือจากเล่ม” สามารถจำเนื้อหาได้มากกว่าอ่านจากหน้าจอ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะมีความพัฒนาไปไกล แต่อะไรที่มันดั้งเดิมมันมักจะมีอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่า เช่นการอ่านหนังสือจะเล่มนั้น มีการทำการวิจัยออกมาว่า สามารถทำให้จำเนื้อหาที่อ่านได้มากกว่าการอ่านจากหน้าจอแท็บเล็ต หรือมือถือนั่นเอง คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ในสหรัฐฯ ทำการทดลองและศึกษาพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่าง ได้พบว่าการอ่านข้อมูลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้คนมีความอดทนน้อยลงที่จะอ่านข้อมูลที่มีความยาวหรือซับซ้อน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดยืนยันว่า ชอบอ่านข้อมูลที่เป็นดิจิทัลมากกว่าการอ่านหนังสือหรือตำรา และทำความเข้าใจเนื้อหาดิจิทัลได้ดีกว่า แต่เมื่อทำการวัดผลความเข้าใจด้วยการถามถึงประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่าน พบว่ากลุ่มเป้าหมายจำประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่อ่านจากหนังสือได้มากกว่าการอ่านข้อมูลดิจิทัล สาเหตุที่การอ่านข้อมูลจากหนังสือทำให้จดจำได้มากกว่า นั้นก็คือ หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีสิ่งขัดจังหวะและรบกวนสมาธิของผู้อ่านมากกว่า เช่น ความสว่างหรือความเร็วในการเลื่อนหน้าจอ ขณะที่การอ่านเรื่องต่างๆ จากสิ่งพิมพ์จะมีความต่อเนื่องมากกว่า เพราะการอ่านข้อมูลหนึ่งหน้ากระดาษจะทำให้ผู้อ่านมองเห็นภาพรวมหรือความเชื่อมโยงของข้อมูลได้ แต่ข้อมูลจากหน้าจอจะถูกตัดให้สั้นเพื่อให้เหมาะกับการเลื่อน หรือ Scroll ทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้อ่านไม่ค่อยจะต่อเนื่อง เพราะต้องเลื่อนหน้าจอไปมา ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์การประชุมเศรษฐกิจโลก ซึ่งนำผลวิจัยดังกล่าวมาเผยแพร่ จึงได้ระบุว่า การเรียนรู้ที่รวดเร็ว มีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งหมายถึงความจดจำและความเข้าใจที่อาจจะลดน้อยลงของผู้เรียนรู้ในโลกสมัยใหม่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมาแทนการอ่านตำราหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์การประชุมเศรษฐกิจโลก ได้กล่าวถึงข้อดีของข้อมูลดิจิทัลเพิ่มเติม โดยระบุว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ ขณะที่การค้นหาข้อมูลต่อยอดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบอินเทอร์เน็ตมีต้นทุนต่ำกว่าการค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์ แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายกว่ามาก ที่มาข้อมูล ภาพ : www.sanook.com

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่า

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2021 ที่ผ่านมา สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบพระคัมภีร์ภาษาอาข่าจำนวน 200 เล่ม ให้กับคริสตจักรอาข่า เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรในการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรมีสมาชิกที่เป็นชาติพันธุ์อาข่า นมัสการโดยใช้ภาษาอาข่าเป็นหลัก สมาคมฯ หวังว่าการนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกคริสตจักรอาข่าเชียงใหม่ ขอพระเจ้าอวยพระพรการนมัสการและการเรียนรู้พระวจนะของพระองค์ให้เกิดผลมากมายต่อไป ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงศรี เลขที่บัญชี 154-1-17050-5 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungsri Account number : 154-1-17050-5

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์ พระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่คริสเตียนหลายคนคุ้นเคยดี เนื้อหาหลายตอนมีความไพเราะกินใจ และมักถูกยกไปใช้ในหลายประเด็นและโอกาส ขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาหลายตอนที่อ่านแล้วเกิดความพิศวงงงงวย อยากจะมีตัวช่วยทำความเข้าใจ แต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี พระคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่าน ช่วยให้ท่านเห็นเค้าโครงความคิดและข้อสังเกตที่สำคัญในเนื้อหาแต่ละตอน มาพร้อมกับคำอธิบายบริบทเบื้องหลัง ซึ่งค้นคว้าและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ควบคู่กับการตรวจรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล จึงมีทั้งความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทไทย พร้อมที่จะช่วยให้ท่านทำความเข้าใจพระธรรมนี้อย่างมีหลักการ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังความมุ่งหมายที่สมาคมฯตั้งใจ “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” รหัสสินค้า 9786163391599 ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 สี ขนาด 16.2 X 23.4 ซม. จำนวน 280 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี มีหน้าอัญมณีและแผนที่ในพระคัมภีร์ พิมพ์ 4 สี 8 หน้า ราคาเล่มละ 350 บาท สินค้าอยู่ระหว่างการผลิต

23 สิงหาคม 2021 ครบรอบ 193 ปี มิชชันโปรเตสแตนต์ประเทศไทย (1828-2021)

23 สิงหาคม 2021 ครบรอบ 193 ปี มิชชันโปรเตสแตนต์ประเทศไทย (1828-2021) ในวันที่ 23 สิงหาคม 1828 ศาสนาจารย์ นพ.คาร์ล เฟรดเดอริค ออกัสตัส กุ๊ตสลาฟ (Rev. Carl Frederick Augustus Gutzlaff M.D.) แห่งคณะเนเธอร์แลนด์มิชชันนารี (Netherland Missionary Society) เป็นชาวเยอรมัน คนไทยเรียกว่า หมอกิศลับ ผู้มีความรู้เรียนรู้ภาษาจีนอย่างแตกฉานตั้งใจจะทำพันธิจที่ประเทศจีนแต่ได้เดินทางผ่านประเทศไทยพบชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยจำนวนมากจึงตัดสินใจเริ่มต้นทำพันธกิจในประเทศไทย จึงได้นำพระคัมภีร์ภาษาจีนที่เตรียมมาแจกให้กับชาวจีนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยนี้ โดยได้เดินทางมาพร้อมกับ ศาสนาจารย์ จาคอบ ทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) แห่งคณะลอนดอนมิชชั่นนารีโซไซตี้ (London Missionary Society) โดยทั้ง 2 ท่าน ร่วมกันแปลพระคัมภีร์ลูกาเป็นภาษาไทย โดยในปี 1829-1830 ศาสนาจารย์ นพ.คาร์ล เฟรดเดอริค ออกัสตัส กุ๊ตสลาฟได้เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อสั่งผลิตพระคัมภีร์ และ […]

พระคัมภีร์ไทย – เกาหลี แบบเต็มเล่ม

พระคัมภีร์ไทย – เกาหลี แบบเต็มเล่ม ขนาด 15X22.5X4 ซม. ปกไวนิล The Holy Bible (Old and New Testament) ThSV (Thai Standard Version) NKRV (New Korean Revised Version) ราคาปกติ 1,500 บาท ดูตัวอย่างเนื้อหา : https://bit.ly/3zgeUry รับสั่งจองล่วงหน้า ในราคาสุดพิเศษ เล่มละ 999 บาท ค่าจัดส่งเล่มละ 50 บาท พิเศษแบบนี้ เฉพาะสั่งจองและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2021 เท่านั้น สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ inbox หรือ line: tbsbookshop หรือ โทร 094-493-3133 TBS […]

โครงการ “คริสตจักรเทียนสั่งปันอิ่ม” แจกข้าวกล่องและชุดยาเวชภัณฑ์

โครงการ “คริสตจักรเทียนสั่งปันอิ่ม” แจกข้าวกล่องและชุดยาเวชภัณฑ์ คจ.เทียนสั่ง ทำโครงการ “คริสตจักรเทียนสั่งปันอิ่ม” แจกข้าวกล่องและชุดยาเวชภัณฑ์ ให้กับ 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตรอกหน้านาย, ชุมชนมหาพฤฒาราม, ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า และ ชุมชนหมอเพชรหมอพลอย ในการนี้สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้มอบหนังสือชีวิตที่เป็นไท จำนวน 2,000 เล่ม ร่วมโครงการเพื่อเป็นสื่อช่วยประกาศข่าวประเสริฐอีกทาง

ปี 2020 สหสมาคมสากลได้กระจายพระวจนะไป 190 ล้านเล่ม

ปี 2020 สหสมาคมสากลได้กระจายพระวจนะไป 190 ล้านเล่ม 2020 Scripture Distribution statistics now available! Last year Bible Societies distributed over 190 million Scriptures Despite the myriad challenges posed by COVID-19 throughout last year, Bible Societies showed remarkable resilience in supplying over 30 million full Bibles during 2020. Over 190 million Scripture items, including Bibles, New Testaments, Gospels, and […]

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ ได้อ่านคอมเม้นต์ของคนหูหนวกว่า “ภาษามือของสมาคมฯ ไพเราะ” ก็อดยิ้มไม่ได้ ดีใจที่การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเป็นประโยชน์จริงๆ ลองชมความคิดเห็นของพวกเขาได้ที่ การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

1 2 3 11