มอบพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า

มอบพระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้ทำโครงการ “พระวจนะสู่ 7 ชนเผ่า” เพื่อระดมทุนนำไปซื้อพระคัมภีร์มอบให้แก่พี่น้อง 7 ชนเผ่าในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 สมาคมฯ ได้นำพระคัมภีร์ส่วนแรกมอบให้แก่ตัวแทนผู้รับใช้พระเจ้าจาก 7 ชนเผ่า ดังต่อไปนี้ พระคัมภีร์ภาษาอาข่า 153 เล่ม ภาษาม้งขาว 28 เล่ม ภาษากะเหรี่ยงสะกอ 40 เล่ม ภาษาเมี่ยน 35 เล่ม ภาษาฉาน 39 เล่ม ภาษาลาหู่ 37 เล่ม ภาษากะเหรี่ยงโปว์ 143 เล่ม ร่วมถวายโครงการมอบพระคัมภีร์ภาษาถิ่น

วันที่ 18 ธันวาคม 2014 ประชุมกรรมการและผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือภาษาไทย

วันที่ 18 ธันวาคม 2014 ประชุมกรรมการและผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือภาษาไทย ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ได้มีการประชุมเพื่อตรวจแก้การแปลพระธรรมมาระโกภาษามือไทย โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือจาก SIL และผู้ใช้ภาษามือ ที่อาคารสมาคมพระคริสต-ธรรมไทย กรุงเทพ โดยสมาคมฯ ได้มีส่วนในพันธกิจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินในประเทศไทยจะได้มีโอกาสเข้าถึงพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาของตนเอง การแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือนั้นต้องใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการแปลมากกว่าการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาอื่นมาก ขอท่านได้อธิษฐานเผื่อและสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยการถวายทรัพย์

ประเทศอียิปต์

ประเทศอียิปต์ นายราเมซ อทาลลาห์ ผู้อำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ ได้กล่าวถึงเรื่องราวที่น่าหนุนใจในประเทศอียิปต์ซึ่งเราไม่อาจรับรู้ได้มากนักจากสื่อตะวันตก เมื่อคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนมากกว่า 85 แห่งถูกโจมตีและถูกเผาอย่างโหดร้าย ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติอย่างมากนั้น การไม่ตอบโต้ของคริสตชนจึงเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทันทีทันใดหลังจากการโจมตีเหล่านั้น โป๊ปทาวาดรอส ที่ 2 ซึ่งเป็นผู้นำของคริสตจักร คอปติกออร์ทอดอกซ์ได้กล่าวว่า หากการทำลายทรัพย์สินทั้งหลายนี้เป็นสิ่งที่คริสตชนชาวอียิปต์ต้องจ่ายราคาเพื่อปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสรภาพ ก็นับว่าคุ้มค่า คำกล่าวของท่านและผู้นำคริสเตียนท่านอื่น ๆ นั้นช่วยให้เกิดวิญญาณแห่งการให้อภัยท่ามกลางคริสตชนชาวอียิปต์ คำสอนของพระเยซูคริสต์ที่เกิดผลเป็นจริงในชีวิตคริสตชนชาวอียิปต์นับล้านคนนี้ควรจะเป็นหัวข้อข่าวที่โลกต้องรับรู้ ผู้นำคริสเตียนชาวอียิปต์หลายท่านได้เตือนสติบรรดาผู้เชื่อว่า คริสตจักรประกอบขึ้นด้วยประชากรของพระเจ้า ซึ่งเป็นพระกายของ พระเยซูคริสต์ มิใช่ตัวอาคารที่ใช้ในการนมัสการดังนั้นคริสตจักรจึงไม่มีวันที่จะถูกทำลายลงได้ ประเทศอียิปต์ไม่ได้กำลังเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมือง ตรงกันข้ามชาวอียิปต์มุสลิมและคริสเตียนกลับปรองดองกันมากขึ้นกว่าเดิมในการมีทัศนะเดียวกันเพื่ออนาคต พวกเขาไม่ยอมรับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงทางการเมือง แต่กำลังทำการใหญ่ด้วยการสร้างสังคมของประชากรที่มีความเท่าเทียมกัน หลังจากสามปีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายแบบสุดขีด ประเทศอียิปต์ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากที่สุดทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง เป็นผลให้ชาวอียิปต์จำนวนมากเหนื่อยล้าและหมดอาลัยตายอยากกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศของตน อย่างไรก็ตามผู้นำคริสเตียนชาวอียิปต์ส่วนใหญ่มองไกลไปกว่าความยุ่งยากเหล่านี้ สมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์กำลังเสาะหาการสนับสนุนเชิงบวกด้วยการจัดทำพระวจนะของพระเจ้าในรูปแบบที่หลากหลายทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมฯ มีโครงการพิมพ์ฉบับพิเศษเรื่อง “คำเทศนาบนภูเขา” ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าไว้ อันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาของชาวอียิปต์จำนวนมากในเวลานี้ สมาคมฯ ได้จัดทำใบปลิวอีกหลายชนิดเพื่อการแจกจ่ายออกไปในวงกว้าง และได้ใช้รูปแบบทางศิลปะที่สวยงามลงบนสิ่งผลิตที่มีใจความว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก” อีกด้วย นายราเมซ ขอให้พวกเราอธิษฐานเผื่อสำหรับสติปัญญาและการปกป้องจากพระเจ้าในการสร้างร้านหนังสือทั้ง 2 ร้านของสมาคมพระคริสตธรรมอียิปต์ที่ถูกทำลายไปขึ้นมาใหม่ ท่านรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งของต่าง ๆ ที่สมาคมฯ ได้รับมา ตลอดจนถ้อยคำหนุนใจ คำอธิษฐาน และการช่วยเหลือ […]

1 21 22 23