พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในชุดหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยที่เข้าใจบริบทไทย และได้รับการตรวจรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล เพื่อให้ผู้อ่านชาวไทยสามารถเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์และประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตปัจจุบัน ตามความมุ่งหมายของสมาคมพระคริสตธรรมไทยที่ได้ก่อตั้งขึ้น “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พระธรรมในกลุ่มประวัติศาสตร์สมัยก่อนมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล ได้แก่ โยชูวา ผู้วินิจฉัย และนางรูธ โดยพระธรรมโยชูวาบอกเล่าเรื่องราวต่อจากสมัยอพยพภายใต้การนำของโมเสส คือการฟันฝ่าและเข้ายึดครองแแผ่นดินแห่งพันธสัญญาของคนอิสราเอลภายใต้การนำของโยชูวา ส่วนพระธรรมผู้วินิจฉัยได้บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ภายในแผ่นดินที่คนอิสราเอลได้เข้ายึดครองและอยู่อาศัย แต่กลับหลงลืมพระเจ้าและเสื่อมถอยลงอยู่เรื่อยไป และพระธรรมนางรูธก็ได้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจท่ามกลางสมัยผู้วินิจฉัย คือเรื่องพระคุณของพระเจ้าสำหรับคนต่างชาติที่อุทิศชีวิตจิตใจแด่พระองค์ จนได้เป็นส่วนหนึ่งในวงศ์ตระกูลของกษัตริย์ดาวิดผู้มีชื่อเสียงแห่งอิสราเอล และของพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ ภายในเนื้อหาแต่ละพระธรรมที่กล่าวมา นอกจากเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับมาตรฐานแล้ว ท่านจะได้พบกับ คำนำหมวด ซึ่งอธิบายภาพรวมและกรอบแนวคิดของกลุ่มพระธรรม คำนำพระธรรม ซึ่งอธิบายเบื้องหลัง โครงร่างเนื้อหา และสาระสำคัญของพระธรรมแต่ละเล่ม คำอธิบายพระคัมภีร์ ซึ่งช่วยสรุปใจความและให้ข้อสังเกตที่สำคัญของแต่ละบทหรือตอน หรืออธิบายความหมายของข้อ ประโยค วลี และคำที่สำคัญ ไปจนถึงเสนอแนะการประยุกต์ใช้ในชีวิตคริสเตียน บทความพิเศษ ซึ่งอธิบายบางประเด็นที่สำคัญในเนื้อหาพระธรรมนั้นๆ เพิ่มเติม แผนที่และรูปภาพ เพื่อช่วยประกอบการศึกษาและทำความเข้าใจ พื้นที่บันทึกส่วนตัว สำหรับให้ท่านผู้อ่านได้จดบันทึกเพิ่มเติมตามอัธยาศัย รหัสสินค้า 978-616-339-161-2 ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 […]

พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน

  พระคัมภีร์ระบายสีของฉัน คราวนี้เด็กๆ ก็จะสามารถระบายสีได้ตามชอบตลอดเล่ม ท่านสามารถเริ่มสอนเด็กเล็กถึงเรื่องความสำคัญของพระวจนะพระเจ้า ได้ด้วยภาพระบายสีที่ง่าย และเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่การทรงสร้างโลกในปฐมกาลตลอดจนถึงกิจการของอัครทูต และจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่ ท่านสามารถนำพระคัมภีร์ระบายสีของฉันไปใช้เป็นกิจกรรม และโอกาสต่างๆ การดูแลเด็กหลังเลิกเรียน กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเรียนรู้พระคัมภีร์ การทบทวนเรื่องราวพระคัมภีร์ งานเลี้ยงวันเกิด การทำหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ การประกาศกับเด็ก งานเลี้ยงของคริสตจักร กลุ่มของคริสตจักร การทำภาพตัดปะ การจัดเรียงลำดับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ สถานเลี้ยงเด็ก การตกแต่งห้องเรียน กิจกรรมของคริสตจักรระหว่างสัปดาห์ การไปเที่ยวกับครอบครัว ช่วงพักผ่อนที่บ้าน การเรียนที่บ้าน กิจกรรมสำหรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาล การเฝ้าเดี่ยว ค่ายฤดูร้อน ชั้นเรียนรวีวารศึกษา กิจกรรมช่วงปิดเทอมของโรงเรียน หรือ ช่วงเวลารอคอย คำนิยม จากคุณนฤมล กิติศรัณยา “หนังสือเล่มใหญ่ดีค่ะ สีสันสดใส เนื้อกระดาษดี เนื้อหาครอบคลุมพระคัมภีร์ทั้งเล่มได้ดี ใช้ภาษาเข้าใจง่ายสำหรับเด็ก ไม่ยาวมากจนเกินไป ลูกคนโตที่อ่านหนังสือได้แล้วสามารถอ่านได้อย่างสบายเลยค่ะทั้งไทยและอังกฤษ ที่สำคัญมีภาพให้เด็กๆ ระบายสีเพลินๆ ทำให้เด็กจดจำเรื่องราวได้ค่ะ” รหัสสินค้า 4070211001 หนังสือที่เป็นมากกว่าสมุดระบายสี เพราะมีเนื้อเรื่องจากพระคัมภีร์จำนวน 119 เรื่อง สรุปด้วยใจความชัดเจน […]

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์ พระธรรมอิสยาห์เป็นพระธรรมที่คริสเตียนหลายคนคุ้นเคยดี เนื้อหาหลายตอนมีความไพเราะกินใจ และมักถูกยกไปใช้ในหลายประเด็นและโอกาส ขณะเดียวกันก็มีเนื้อหาหลายตอนที่อ่านแล้วเกิดความพิศวงงงงวย อยากจะมีตัวช่วยทำความเข้าใจ แต่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนดี พระคัมภีร์ฉบับศึกษาเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับท่าน ช่วยให้ท่านเห็นเค้าโครงความคิดและข้อสังเกตที่สำคัญในเนื้อหาแต่ละตอน มาพร้อมกับคำอธิบายบริบทเบื้องหลัง ซึ่งค้นคว้าและเขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ควบคู่กับการตรวจรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในระดับสากล จึงมีทั้งความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับบริบทไทย พร้อมที่จะช่วยให้ท่านทำความเข้าใจพระธรรมนี้อย่างมีหลักการ และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังความมุ่งหมายที่สมาคมฯตั้งใจ “เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์” รหัสสินค้า 9786163391599 ปกกระดาษแข็งพิมพ์ 4 สี ขนาด 16.2 X 23.4 ซม. จำนวน 280 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี มีหน้าอัญมณีและแผนที่ในพระคัมภีร์ พิมพ์ 4 สี 8 หน้า ราคาเล่มละ 350 บาท สินค้าอยู่ระหว่างการผลิต สนใจสั่งซื้อ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรอัสซีเรียและบาบิโลน พระธรรมอิสยาห์ คลิก

การ์ดคริสตมาส 2021

การ์ดคริสตมาส 2021 การ์ดคริสตมาส 2021 มี 4 แบบ มีข้อพระคัมภีร์ที่ปกหลัง รหัสสินค้า 5070211002 MARRY CHRISTMAS รหัสสินค้า 5070211003 WONDERFUL SAVIOUR…  รหัสสินค้า 5070211004 ONE STAR THAT SHONE… รหัสสินค้า 5070211005 GOD’S HOPE. ปกพิมพ์สี่สีในพิมพ์สีเดียว ขนาด 10.2X16 ซม. สนใจสั่งซื้อ การ์ดคริสตมาส 2021 คลิก

Month Planner ปี 2022 มี 4 แบบ

Month Planner ปี 2022 มี 4 แบบ Month Planner 2022 เล่มเล็กกระทัดรัด พกพาสะดวก มี 16 เดือน รหัสสินค้า 5070211001 มี 16 เดือน (มกราคม 2021 – เมษายน 2022) ปกพิมพ์สี่สีในพิมพ์สีเดียว หนา 48 หน้า ขนาด 9.2X13.1 ซม. สนใจสั่งซื้อ Month Planner 2022 คลิก

พระคัมภีร์ไทย – เกาหลี แบบเต็มเล่ม

พระคัมภีร์ไทย – เกาหลี แบบเต็มเล่ม ขนาด 15X22.5X4 ซม. ปกไวนิล The Holy Bible (Old and New Testament) ThSV (Thai Standard Version) NKRV (New Korean Revised Version) ราคาปกติ 1,500 บาท ดูตัวอย่างเนื้อหา : https://bit.ly/3zgeUry สนใจสั่งซื้อสินค้า พระคัมภีร์ไทย – เกาหลี แบบเต็มเล่ม คลิก รับสั่งจองล่วงหน้า ในราคาสุดพิเศษ เล่มละ 999 บาท ค่าจัดส่งเล่มละ 50 บาท พิเศษแบบนี้ เฉพาะสั่งจองและชำระเงินตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 กันยายน 2021 เท่านั้น สนใจสั่งซื้อ ติดต่อ inbox หรือ […]

หนังสือ “มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา”

หนังสือ “มหัศจรรย์แห่งพระสัญญา” หนังสือที่รวบรวมข้อพระธรรมจากในพระคัมภีร์เป็นหมวดเรื่อง 44 เรื่อง เช่น การให้อภัย การยอมรับ การแต่งงาน ความจริง ความเข้มแข็ง ความชอบธรรม ความกล้าหาญ ความถ่อมใจ ฯลฯ พิมพ์ด้วยกระดาษพระคัมภีร์อย่างดี ราคาเล่มละ 150 บาท สอบถามเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อ โทร 094-493-3133 Line : tbsbookshop

100 เรื่องเยี่ยมจากไบเบิ้ล

100 เรื่องเยี่ยมจากไบเบิ้ล หนังสือพระคัมภีร์สำหรับเด็ก สรุปเนื้อเรื่องแบบสั้นๆ ได้ใจความพร้อมภาพประกอบ 4 สีตลอดเล่ม ปกแข็ง เนื้อหาจากภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ราคาเล่มละ 295 บาท โปรโมชั่นพิเศษ ลดราคา 50% เหลือ เล่มละ 148 บาท #สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สนง. วิภาวดีโทร. 02-279-8341 หรือ 094-493-3133 facebook : สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนง. เชียงใหม่ โทร 053-240-543 หรือ 083-668-8009 facebook : tbsbookshop #สมาคมพระคริสตธรรมไทย

ชุดเรื่องเล่าจากสัตว์ “ลาก่อนสวนสวรรค์”

ชุดเรื่องเล่าจากสัตว์ “ลาก่อนสวนสวรรค์” หนังสือเด็ก เล่าเรื่องราวพระคัมภีร์ตอนพระเจ้าสร้างโลกและมนุษย์ในรูปแบบที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไป ใช้สัตว์เป็นตัวดำเนินเรื่อง เล่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบในช่วงเวลานั้น เพิ่มสาระเกร็ดความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของต้นไม้ มีกิจกรรมท้ายเล่มให้เด็กๆ ได้เล่นสนุก เป็นหนังสือ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ราคาเล่มละ 100 บาท 1 ชุด มี 5 เรื่อง รวม 500 บาท สอบถามหรือสั่งซื้อ โทร 094-493-3133 line : tbsbookshop

หนังสือเด็ก “หนูชอบไบเบิ้ล!”

หนังสือเด็ก “หนูชอบไบเบิ้ล!” หนังสือพระคัมภีร์สำหรับเด็ก พิมพ์ 4 ตลอดเล่ม เนื้อหาครอบคลุมพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ มีสรุปเนื้อหาเป็นตอนๆ และ แทรกภาพประกอบเป็นการ์ตูน ลายเส้นน่ารักๆ ตัวหนังสือโต อ่านสบายตา ราคาเล่มละ 400 บาท สั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 094-493-3133 line: tbsbookshop

1 2 3