TBStory I เจ้าพ่อเพลงรัก ได้มาพบกับความหมายของความรักที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ I บอย โกสิยพงษ์

TBStory I เจ้าพ่อเพลงรัก ได้มาพบกับความหมายของความรักที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ I บอย โกสิยพงษ์ TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ Ep.6 เจ้าพ่อเพลงรัก ได้มาพบกับความหมายของความรักที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ I บอย โกสิยพงษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ทว่าชีวิตดำเนินไปท่ามกลางอุปสรรคปัญหา แต่งเพลงรักร้อยพันบทตามหน้าที่ กระทั่งได้พบพระเจ้าและสัมผัสถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ยากที่จะบรรยายเป็นถ้อยคำ จนเป็นที่มาของบทเพลงดังชื่อว่า “รัก” แต่นิยามของความรักแท้นั้น มีบันทึกไว้ในหนังสือเล่มเดียว คือ พระคัมภีร์ ผมได้รู้จักกับพระเจ้านะครับ ในปี 2002 นะครับ I came to know God in 2002. ในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมก็หลายอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียงลำดับไม่ถูกนะฮะ At that time, I was faced with many challenges in my life. I can’t put […]

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้จนตลอดชีวิต I พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์

TBStory I พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้จนตลอดชีวิต I พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ Ep.5 พระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้จนตลอดชีวิต I พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ ชีวิตที่ผูกพันในพระวจนะพระเจ้า ก่อให้เกิดภาระใจ รักรับใช้จนตลอดชีวิต และยินดีสนับสนุน TBS ในการแปล จำหน่ายจ่ายแจกพระคัมภีร์อย่างมีความหมาย ด้วยนิมิตอุทิศตัว ทำดีเพื่อมวลมนุษย์ สร้างสวรรค์ของพระเจ้าบนแผ่นดิน ร่วมสนันสนุน สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Bangkok Account number : 138-0-86415-5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. […]

TBStory I พระคัมภีร์เป็นกำลัง เป็นบทเพลง และเป็นความรอด I ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

TBStory I พระคัมภีร์เป็นกำลัง เป็นบทเพลง และเป็นความรอด I ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ TBStory เรื่องราวของผู้คนที่ชีวิตพลิกผันเพราะพลังของพระคัมภีร์ Ep.4 พระคัมภีร์เป็นกำลัง เป็นบทเพลง และเป็นความรอด I ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ จากจุดเริ่มต้นไปเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์ มีคนเล่าเรื่องในพระคัมภีร์ให้ฟัง กระทั่งได้ช่วยแบ่งปันเรื่องราวเหล่านั้นให้คนอื่นฟัง แม้ตนยังไม่เชื่อพระเจ้า แต่กลับทำให้ผู้อื่นเปิดใจเชื่อพระเจ้า ต่อมาได้เรียนรู้ว่า พระคัมภีร์เป็นกำลัง เป็นบทเพลง และเป็นความรอดในชีวิต ร่วมสนันสนุน สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงเทพ สาขาอินทามระ เลขที่บัญชี 138-0-86415-5 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Bangkok Account number : 138-0-86415-5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 064-137-0235 หรือ 02-279-8341 ต่อ […]

อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรกของประเทศไทย I Miss Wandee Kuntawongse, Adult Scribes (First time in Thailand)

อาจารย์ วรรณดี คันธวงศ์ อาลักษณ์ผู้ใหญ่ รุ่นแรกของประเทศไทย Miss Wandee Kuntawongse, Adult Scribes (First time in Thailand) อาจารย์วันดี คันธวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ.1921 จังหวัดลำปาง เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย รุ่นที่ 66 (รุ่นย้ายสถานที่ชั่วคราวไปอยู่ถนนสุริยวงศ์ในสมัยสงครามโลกครั้ง 2) ท่านเคยเป็นครูโรงเรียนวิชชานารี จังหวัดลำปาง แต่จากการเชิญชวนของอาจารย์อายะดา กีรินกุล ให้ท่านมาเป็นครูที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ท่านจึงเป็นครูที่นี่ถึง 40 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ.2488-2528) ท่านดำรงตำแหน่งผู้จัดการ–ครูใหญ่ (ผู้อำนวยการ) ในปี พ.ศ.2518-2528 นำพาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเป็น “โรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2522” โดยได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาฯ […]

พระเจ้าค่ะ…โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอ 12/20

พระเจ้าค่ะ..โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอ เด็กหญิงคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวเล็กๆ ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่เพรียบพร้อม น้องเติบโตมาพร้อมกับการที่พ่อแม่พาไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ได้เรียนรู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้า และน้องก็มีความเชื่อในพระเจ้าด้วยตัวเอง  ภายใต้ครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวย ทั้งพ่อและแม่ไม่ได้มีการศึกษาสูง พระเจ้าทรงช่วยน้องให้มีสติปัญญา สามารถเรียนได้เกรด 4 ทุกวิชา และสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ ด.ญ.สุภนิดา สุวรรณเล็ก ชื่อเล่น ครีม  อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ (ห้องควีน)  เป็นสมาชิกคริสตจักรใจสมาน รามคำแหง 68 เป็นบุตรสาวของ คุณสมศักดิ์ และคุณยุพิน  สุวรรณเล็ก มีพี่ชาย 1 คน ชื่อ นายสุภนัย  สุวรรณเล็ก รู้จักพระเจ้า หนูเกิดในครอบครัวคริสเตียนพ่อกับแม่เป็นคริสเตียนหนูโตมากับการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ได้เข้าเรียนชั้นรวีวารศึกษาตามระดับชั้นที่โบสถ์กำหนดพอมีค่ายของโบสถ์หนูก็ไปร่วมค่ายในค่ายจะให้เด็กๆที่ต้องการตัดสินใจรับเชื่อให้ออกมาหน้าห้องหนูก็ออกไปรับเชื่อโดยการอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต  แท้จริงหนูได้อธิษฐานกับพระเจ้ามาตลอด และพระเจ้าก็ทรงตอบหนู ตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมา หนูมีความเชื่อในพระเจ้า เมื่อต้อนรับพระเยซูแล้วมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเพราะพระเจ้าจะทรงนำหนูในทุกๆ วัน โดยเฉพาะเรื่องการเรียน  มีครั้งหนึ่งครูบอกว่าจะมีสอบพรุ่งนี้ หนูไม่รู้ล่วงหน้า อ่านหนังสือไม่ทัน หนูอธิษฐานขอพระเจ้าให้ช่วยหนูด้วย และพระเจ้าก็ช่วยหนูให้ทำข้อสอบได้ ตอนที่สอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม–สุวินทวงศ์ หนูอ่านหนังสือไปสอบข้อสอบตรงเป็นบางข้อ เพราะเนื้อหาข้อสอบเป็นของชั้น […]

คุณ พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์ (พีส) ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2006 8-20

คุณ พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์ (พีส) ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2006 คุณ พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์ (พีส) ประธานอนุชนภาคที่ 8 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมาชิกคริสตจักรบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ในเขตภาคใต้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2006 ณ คริสตจักรตรัง จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์เป็นชื่อที่ได้ยินตั้งแต่เด็กๆ เมื่อยังอยู่ชั้นรวีเด็กโต(ประถมศึกษา) ก็มาโบสถ์กับครอบครัวที่เป็นคริสเตียนเป็นประจำ โบสถ์ตอนนั้นออกจะน่าเบื่อสู้การ์ตูนช่อง 9 ไม่ได้ ในชั้นเรียนก็มีอะไรให้เพลิดเพลินอยู่บ้าง เช่นระบายสีเรื่องราวในพระคัมภีร์ หรือเล่นเกมในชั้นเรียน แต่ก็ขึ้นอยู่ครูคนสอน ถึงอย่างนั้น ชีวิตวัยเด็กที่โบสถ์ของผมมีสิ่งที่สนุกที่สุด คือ การเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆพี่ๆในสมัยนั้น และเป็นเหตุผลที่จะหนีเรียนพระคัมภีร์ในชั้นอย่างดี ตอนนั้นผมกับเพื่อนๆนัดกันโดดเรียนพระคัมภีร์เพื่อไปเล่นซ่อนหา และบ่อยครั้งที่ได้ผู้เล่นฝั่งคนหาเพิ่มก็คือครูที่สอนพระคัมภีร์นี้แหละครับ ผลลัพธ์ก็คือการซ่อนจากครูรวีนี้ตื่นเต้นมากกว่าซ่อนจากเพื่อนที่หาอีก จนมีวันหนึ่งครูรวีท่านนี้ก็ได้นัดประชุมอย่างจริงจัง ถึงเรื่องนี้การโดดเรียนนี้ และได้ข้อสรุปเรื่องการเรียนพระคัมภีร์ที่จริงจังมากขึ้น ผมแปลกใจมากที่พระคัมภีร์หนาๆเล่มนึงจะมีอะไรน่าสนใจ แค่รู้ว่าพระเจ้าสร้างโลก 6 วัน และพักในวันอาทิตย์เพื่อให้เรามาโบสถ์ก็พอแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ลองเปิดใจนั่งเรียนดู เริ่มท่องข้อพระคัมภีร์ ท่องชื่อสาวก ท่องชื่อพระธรรม ท่องเรื่องราว […]

คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ วันเกิดครบรอบ 100 ปี 8-20

คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ วันเกิดครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2020 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ เวลา 10.00-12.00 น. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้ส่งกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีกับ คุณแม่อนุพันธุ์ วงศ์สรรเสริญ เนื่องในงานวันฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปี (นับแบบจีน) ณคริสตจักรอิมมานุเอลกรุงเทพฯสมาคมพระคริสตธรรมไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองวันเกิดของท่าน ต้นสกุล “วงศ์สรรเสริญ” มีคุณพ่อเจ็งซวง แซ่จัง (จากไปอยู่กับพระเจ้า ปี 1987 ที่บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา) และคุณแม่คุยเซ็ง แซ่ซิ้ม (คุณแม่อนุพันธุ์) ทั้งสองท่านเชื่อพระเจ้า จาก ศจ.เลนอน มิชชันนารีคณะแบ๊บต์ และ ศึกษาพระคัมภีร์ รับบัพติศมา โดย ศจ.ประสก ชัยรัตน์ ที่ศาลาธรรมเทียนสั่งประทีปเสน (ตึกไม้) ครั้งเมื่อศาลาธรรมเทียนสั่งประทีปเสนได้สถาปนาเป็นคริสตจักรเทียนสั่ง (ตึกคอนกรีตปัจจุบัน) สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย คุณแม่อนุพันธุ์ได้รับการสถาปนาเป็น “ผู้ปกครอง” รุ่นแรกของคริสตจักรเทียนสั่ง   ท่านมีลูกชาย–หญิงทั้งหมด 8 […]

ผู้กำกับ พ.ต.อ.สราพงษ์ พูลสมบัติ 7-20

ผู้กำกับ พ.ต.อ.สราพงษ์ พูลสมบัติ “ทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน” บางคนคิดว่าเป็นเรื่องยาก เพราะคนเรามักคิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่หายาก จริงๆ แล้วความสุขใกล้ตัวคือการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชื่นชอบ เช่น การทำงานอดิเรกต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยและสภาพร่างกายของตนเอง เช่น การปลูกต้นไม้ การทำดอกไม้ประดิษฐ์ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง การเล่นดนตรี การฟังเพลง การฟังธรรม การเปิดเสียงอ่านพระคัมภีร์ฟังในระหว่างวันก็ช่วยให้เกิดประโยชน์ จิตใจได้พักกับพระคำของพระเจ้าได้เช่นกัน

น้องโฟกัส…หยอดกระปุกเพื่อซื้อพระคัมภีร์ 6-20

น้องโฟกัส… หยอดกระปุกเพื่อซื้อพระคัมภีร์ An online Mary Jones story from Thailand ดญ.ณัฐธิญาน์  ชาเหลา หรือ น้องโฟกัส อายุ 10 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนอนุบาลสุดา จ.หนองบัวลำภู ได้นำเงินค่าขนมหยอดกระปุกเก็บไว้และนำมาซื้อพระคัมภีร์กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย This is Nattiyan, 10. She lives in northeast Thailand and is in grade 5. น้องโฟกัสเป็นสมาชิกคริสตจักรเมธอดิสท์หนองบัวลำภู  จ.หนองบัวลำภู ซึ่งคริสตจักรนี้มีโครงการเปิดหอพักรับดูแลเด็กที่พ่อแม่มีความจำเป็นไม่สามารถดูแลลูกได้ ให้พาเด็กมาอยู่ที่คริสตจักรฯ ซึ่งทางคริสตจักรจะดูแลเด็กให้ทุกอย่าง เช่น ที่พัก อาหาร ให้เงินค่าขนม และให้อ่านพระคัมภีร์ก่อนนอนทุกวัน  และตอนเช้าก็มีเฝ้ากลุ่มอ่านพระคัมภีร์ก่อนไปโรงเรียนเช่นกัน เด็กๆทุกคนต้องมีส่วนรับใช้พระเจ้าด้วยการทำความสะอาดตามเขตรับผิดชอบของตนเอง  น้องโฟกัสเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ของคริสตจักร และได้เก็บเงินค่าขนมที่คริสตจักรฯ ให้ทุกวันหยอดกระปุกไว้ จนกระทั่งเอาออกมานับและแจ้งคุณครูว่าอยากจะซื้อพระคัมภีร์ น้องบอกว่า Just like the […]

1 2 3 11