ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ทดสอบความเข้าใจพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6-13

ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ทดสอบความเข้าใจพระธรรมปฐมกาล บทที่ 6-13 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2023 ทีมแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยของสมาคมพระคริสตธรรมไทย จัดประชุมเพื่อทดสอบความเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์ของผู้พิการทางการได้ยิน โดยผู้ให้คำปรึกษาการแปลจากสถาบันภาษาศาสตร์ SIL (Summer Institute of Linguistics) และนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ (เป็นภาษาเขียน ภาษาพูด หรือภาษามือไทย) จากภาษาต้นฉบับ WWI (Whole Word Institute) เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นภาษามือไทย ในการประชุมครั้งนี้ ทีมแปลนำพระธรรมปฐมกาลบทที่ 6-13 ที่ได้รับการตรวจสอบคำแปลจากผู้เชี่ยวชาญด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และภาษาศาสตร์ มาทำการทดสอบกับผู้พิการทางการได้ยินว่ามีความเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ทีมนำเสนอมากน้อยเพียงไร ในการนี้ ผู้พิการทางการได้ยินมีความเข้าใจเนื้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถูกต้อง และที่พิเศษกว่านั้นคือ ในวันที่สองของการทดสอบ ทีมแปลฯ ได้เชิญชวนชายสองท่านที่อยู่ในภาพไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรในวันอาทิตย์ และหนึ่งในนั้นได้ตัดสินใจมอบถวายชีวิตให้องค์พระเยซูคริสต์ ท่านสามารถติดตามรับชมผลงานแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาษามือไทยโดยเจ้าของภาษาได้ที่ THSL Channel พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย ภาพและข้อมูล : Ms. Cassie Wallace  

ทีมภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และที่ปรึกษาการแปล กำลังทดสอบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทีมภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และที่ปรึกษาการแปล กำลังทดสอบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน ทีมภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และที่ปรึกษาการแปล กำลังทดสอบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินว่ามีความเข้าใจ (Deaf Community Checking)ในเนื้อหาพระธรรมเอสเธอร์บทที่ 1 และ 2 หรือไม่ และเปิดโอกาสให้กลุ่มฯ แสดงความคิดเห็นร่วมด้วย – วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2022 ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ทีมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ พบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน

ทีมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือ พบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน ทีมแปลพระคัมภีร์เป็นภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย พบกลุ่มผู้พิการทางการได้ยิน เพื่อทดสอบความเข้าใจเนื้อหาพระธรรมเอสเธอร์บทที่ 7-10 วันที่ 25 มิถุนายน 2022 รับชมพระคัมภีร์ภาษามือเพิ่มเติมได้ทาง YouTube TBS THSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย หรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ผ่านทางโอนเข้าบัญชีสมาคมพระคริสตธรรมไทย ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ ได้อ่านคอมเม้นต์ของคนหูหนวกว่า “ภาษามือของสมาคมฯ ไพเราะ” ก็อดยิ้มไม่ได้ ดีใจที่การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเป็นประโยชน์จริงๆ ลองชมความคิดเห็นของพวกเขาได้ที่ การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคมพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

สิงหาคม 2020 การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

สิงหาคม 2020 การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย ที่ได้เขียนบทและถ่ายทำเสร็จแล้วคือ กิจการ บทที่ 1-25 สำหรับพระธรรมกิจการที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจการแปลเสร็จแล้ว คือ กิจการ บทที่ 1-17 และพระธรรมกิจการที่ตรวจโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลแล้วขึ้น YouTube คือ กิจการ บทที่ 1-11 โดยดูได้จาก TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป

มกราคม 2019 พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก เสร็จเรียบร้อย

มกราคม 2019 พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก เสร็จเรียบร้อย ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก ได้ผลิตเสร็จสิ้นและเผยแพร่ทาง Youtube แล้ว ส่วนบทที่ 5-10 ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญภาษามือเมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2018 รอการแก้ไขและเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ทำห้องทำงานและถ่ายทำสำหรับทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าเดิม 2 เท่าและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกแก่การทำงานมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้งานแปลภาษามือรุดหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป

ตุลาคม 2018 พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’

ตุลาคม 2018 พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’ ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’ รวมทั้งเว็บไซต์ deaf.bible/THASLV/ เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระธรรมนางรูธและโยนาห์ แปลและผลิตเสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ภาษามือไปใช้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ ขอท่านอธิษฐานเผื่อขั้นตอนต่างๆ และให้พระคัมภีร์ที่ผลิตแล้วได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ภาษามือชาวไทย โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

วันที่ 5-13 มีนาคม 2018 แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อย

วันที่ 5-13 มีนาคม 2018 แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อย ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือได้แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคำแปลจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจไปเมื่อวันที่ 5-13 มีนาคม 2018 หลังจากทีมงานภาษามือแก้ไขเสร็จแล้วจึงจะเผยแพร่ต่อไปในเร็วๆ นี้ โดยท่านสามารถรับชมและแบ่งปันคลิปพระคัมภีร์ภาษามือได้ทาง www.youtube.com โดยพิมพ์คำว่า พระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อค้นหา ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการบทที่ 5 ต่อไป ขอท่านโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานและร่วมถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

สิงหาคม 2017 แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย

สิงหาคม 2017 แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย ขอบคุณพระเจ้าที่ทีมผู้แปลภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ทำการประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ไปใช้ในการประกาศได้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube หลังจากนี้ทีมงานจะเริ่มแปลพระธรรมนางรูธ และโยนาห์ เป็นเล่มถัดไป TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย

ความคืบหน้าการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ปี 2016

ความคืบหน้าการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ปี 2016 ในปี 2016 ทีมผู้แปลได้แปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย พระธรรมมาระโก บทที่ 1-10 เสร็จสิ้น และเผยแพร่ทาง You Tube Link : Tbs thsl บทที่ 1-6 แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 16 บท ภายในเดือนพฤษภาคม 2017 หลังจากนั้นจะทำการแปลพระธรรมเล่มอื่นต่อไป ขอบคุณพระเจ้าที่งานแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมีความก้าวหน้ารวดเร็ว แม้จะมีความไม่พร้อมหลายประการ การแปลและเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษามือ เป็นกระบวนการสร้างงานที่ไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน เนื่องจากเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กระบวนการผลิตนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพระคริสตธรรมบางประเทศบางส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ขอหนุนใจพี่น้องคริสตชนชาวไทยให้ร่วมถวายเพื่อพันธกิจนี้ ไม่ว่าจะถวายครั้งเดียว หรือถวายเป็นรายเดือน เงินทุกบาทของท่านจะทำให้พระวจนะของพระเจ้าไปถึงคนกลุ่มใหญ่ที่มักถูกละเลยในสังคม  

1 2