ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ

ความเห็นของผู้พิการทางการได้ยินต่อพระคัมภีร์ภาษามือ ได้อ่านคอมเม้นต์ของคนหูหนวกว่า “ภาษามือของสมาคมฯ ไพเราะ” ก็อดยิ้มไม่ได้ ดีใจที่การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเป็นประโยชน์จริงๆ ลองชมความคิดเห็นของพวกเขาได้ที่ การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย ท่านสามารถร่วมสมทบช่วยเหลือฯ ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 193-2-24007-8 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : TMBThanachart Account number : 193-2-24007-8

สิงหาคม 2020 การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

สิงหาคม 2020 การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย ที่ได้เขียนบทและถ่ายทำเสร็จแล้วคือ กิจการ บทที่ 1-25 สำหรับพระธรรมกิจการที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจการแปลเสร็จแล้ว คือ กิจการ บทที่ 1-17 และพระธรรมกิจการที่ตรวจโดยผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลแล้วขึ้น YouTube คือ กิจการ บทที่ 1-11 โดยดูได้จาก TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป

มกราคม 2019 พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก เสร็จเรียบร้อย

มกราคม 2019 พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก เสร็จเรียบร้อย ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมกิจการ ภาษามือไทย 4 บทแรก ได้ผลิตเสร็จสิ้นและเผยแพร่ทาง Youtube แล้ว ส่วนบทที่ 5-10 ได้รับการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญภาษามือเมื่อวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2018 รอการแก้ไขและเผยแพร่เป็นลำดับต่อไป นอกจากนี้สมาคมฯ ได้ทำห้องทำงานและถ่ายทำสำหรับทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนาดกว้างกว่าเดิม 2 เท่าและมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอำนวยความสะดวกแก่การทำงานมากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้งานแปลภาษามือรุดหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือต่อไป

ตุลาคม 2018 พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’

ตุลาคม 2018 พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’ ขอบคุณพระเจ้าที่พระธรรมมาระโก ภาษามือไทยทั้ง 16 บท ได้ถูกอัพโหลดในแอพพลิเคชั่น ‘DeafBible’ รวมทั้งเว็บไซต์ deaf.bible/THASLV/ เรียบร้อยแล้ว ส่วนพระธรรมนางรูธและโยนาห์ แปลและผลิตเสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ภาษามือไปใช้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการ ขอท่านอธิษฐานเผื่อขั้นตอนต่างๆ และให้พระคัมภีร์ที่ผลิตแล้วได้ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ภาษามือชาวไทย โปรดอธิษฐานเผื่อและถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

วันที่ 5-13 มีนาคม 2018 แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อย

วันที่ 5-13 มีนาคม 2018 แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จเรียบร้อย ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือได้แปลพระธรรมโยนาห์ นางรูธ และพระธรรมกิจการบทที่ 1-4 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจคำแปลจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการแปลตรวจไปเมื่อวันที่ 5-13 มีนาคม 2018 หลังจากทีมงานภาษามือแก้ไขเสร็จแล้วจึงจะเผยแพร่ต่อไปในเร็วๆ นี้ โดยท่านสามารถรับชมและแบ่งปันคลิปพระคัมภีร์ภาษามือได้ทาง www.youtube.com โดยพิมพ์คำว่า พระคัมภีร์ภาษามือ เพื่อค้นหา ขณะนี้ทีมงานกำลังแปลพระธรรมกิจการบทที่ 5 ต่อไป ขอท่านโปรดอธิษฐานเผื่อทีมงานและร่วมถวายเพื่อสนับสนุนการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ

สิงหาคม 2017 แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย

สิงหาคม 2017 แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย ขอบคุณพระเจ้าที่ทีมผู้แปลภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้แปลและผลิตพระธรรม มาระโก ทั้ง 16 บท เสร็จเรียบร้อย และได้เผยแพร่ทาง YouTube แล้ว ท่านสามารถแนะนำให้แก่ผู้ใช้ภาษามือ หรือผู้ที่ทำการประกาศกับคนเหล่านี้ ให้นำสื่อพระคัมภีร์ไปใช้ในการประกาศได้ โดยค้นหาคำว่า ‘พระคัมภีร์ภาษามือ’ ใน YouTube หลังจากนี้ทีมงานจะเริ่มแปลพระธรรมนางรูธ และโยนาห์ เป็นเล่มถัดไป TBS ThSL พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับภาษามือไทย

ความคืบหน้าการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ปี 2016

ความคืบหน้าการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ปี 2016 ในปี 2016 ทีมผู้แปลได้แปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย พระธรรมมาระโก บทที่ 1-10 เสร็จสิ้น และเผยแพร่ทาง You Tube Link : Tbs thsl บทที่ 1-6 แล้ว และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้ง 16 บท ภายในเดือนพฤษภาคม 2017 หลังจากนั้นจะทำการแปลพระธรรมเล่มอื่นต่อไป ขอบคุณพระเจ้าที่งานแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทยมีความก้าวหน้ารวดเร็ว แม้จะมีความไม่พร้อมหลายประการ การแปลและเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษามือ เป็นกระบวนการสร้างงานที่ไม่ได้มีผลตอบแทนเป็นตัวเงิน เนื่องจากเผยแพร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่กระบวนการผลิตนั้นมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพระคริสตธรรมบางประเทศบางส่วน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการดังกล่าว ขอหนุนใจพี่น้องคริสตชนชาวไทยให้ร่วมถวายเพื่อพันธกิจนี้ ไม่ว่าจะถวายครั้งเดียว หรือถวายเป็นรายเดือน เงินทุกบาทของท่านจะทำให้พระวจนะของพระเจ้าไปถึงคนกลุ่มใหญ่ที่มักถูกละเลยในสังคม  

วันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 การประชุมเพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11

วันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 การประชุมเพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11 การประชุมเพื่อตรวจการแปลพระคัมภีร์ภาษามือ ในวันที่ 26-30 กันยายน และ วันที่ 10-14 ตุลาคม 2016 อาจารย์ Mark Andrew Penner ที่ปรึกษาการแปลภาษามือ ได้เดินทางมาสมาคมพระคริสตธรรมไทยเป็นครั้งที่ 3 เพื่อตรวจการแปลภาษามือ พระธรรมมาระโก บทที่ 7-11 โดยในวันที่ 28-30 กันยายน 2016 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทีมแปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมพระคริสตธรรมไทย และทีมภาษามือจาก SIL Translation Consultants รวมทั้งสิ้น 30 ท่าน ณ ห้องประชุมอาคารสมาคมฯ กรุงเทพฯ ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความสอดคล้องในการแปลและการใช้คำศัพท์ต่างๆ ในการประชุมมีทีมงานจาก Wycliffe Bible Translations Media Team เข้าร่วมถ่ายทำวีดีโอการประชุมในครั้งนี้ด้วย

กันยายน 2016 ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ดราฟท์ที่ 3

กันยายน 2016 ตรวจคำแปลพระธรรมมาระโกภาษามือ ดราฟท์ที่ 3 ต้องขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษคือ โครงการภาษามือที่แปลพระธรรมมาระโกเป็นเวลายาวนาน และได้มีการทำดราฟท์ที่ 3 เสร็จแล้ว แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน SIL มาช่วยตรวจ ก็มีคำแนะนำหลายอย่างที่เสนอให้แก้ไข ผู้แปลและทีมคนหูหนวก ได้รับแรงบันดาลใจว่าจะแปลใหม่ เพราะรู้วิธีที่ดีขึ้นกว่าเดิม พระเจ้าได้ใส่ภาระใจให้กับสามีภรรยาคนหูหนวกคู่หนึ่งที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่ดี มีเงินเดือนประจำ ให้ลาออกจากงาน เพื่อทำงานเป็นผู้แปลเต็มเวลา เมื่อเขาทั้งสองตั้งใจจะลาออก ในขณะที่สมาคมฯ ไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้ เพราะไม่คาดคิดว่าจะมีคนมาทำงานเต็มเวลา แต่ด้วยความรักของสมาชิกบางคนของสมาคมฯ และคริสเตียนที่รักพระเจ้า จึงได้ถวายเงินเดือนให้กับสามีภรรยาคู่นี้มาทำงาน แต่เมื่อสามีภรรยาคู่นี้ตัดสินใจจะลาออกจริงๆ บริษัทก็เสนอขึ้นเงินเดือนและเพิ่มสวัสดิการให้ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งสองได้ตัดสินใจลาออกเพื่อมารับใช้พระเจ้า เมื่อทั้งสองมาทำงานเต็มเวลาร่วมกับคนอื่นที่ทำงานบางเวลา ก็ทำให้การแปลคืบหน้าไปอย่างมาก และงานแปลก็มีคุณภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาทั้งสองได้เดินทางไปหาคนหูหนวกตามที่ต่างๆ เพื่อตรวจสอบว่าคำแปล ที่ทำขึ้นมานั้น คนหูหนวกแต่ละที่จะเข้าใจหรือไม่ เมื่องานนี้เสร็จ เชื่อว่าจะเป็นพระพรอย่างมากมาย และทำให้คนหูหนวกมีโอกาสได้รับรู้ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อย่างทั่วถึง

วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL

วันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL ตรวจการแปลภาษามือ ระหว่างวันที่ 16-27 พฤษภาคม 2016 ทีมผู้แปลพระคัมภีร์ภาษามือของสมาคมฯ ร่วมกับที่ปรึกษาการแปลจากหน่วยงาน SIL คือ Mr.Mark Andrew Penner ได้ตรวจการแปลพระธรรมมาระโกบทที่ 3-6 (บทที่ 1-2 ได้ตรวจไปก่อนหน้านี้แล้ว) หลังการตรวจครั้งนี้ก็จะสามารถเผยแพร่ให้ผู้ใช้ภาษามือได้รับชมผ่านช่องทางต่างๆ แม้สถานที่ในการทำงานจะคับแคบและไม่สะดวกสบายเนื่องจากอาคารสำนักงานของสมาคมฯ ยังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม แต่งานแปลภาษามือยังคงคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถมีส่วนในพันธกิจนี้ด้วยการอธิษฐานเผื่อ, ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุน และแนะนำสื่อพระคัมภีร์ให้แก่ผู้ใช้ภาษามือที่ท่านรู้จัก

1 2