โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี การแข่งขันรอบที่ 1/2021

โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี การแข่งขันรอบที่ 1/2021 ผ่านทางระบบ zoom meeting โดยได้สร้างข้อสอบเป็น google form เพื่อสะดวกในการควบคุมภายในโรงเรียนครับ

ติวเตอร์ ผู้ให้มากกว่าการติว ศจ.พิชัยยุทธ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

ติวเตอร์ ผู้ให้มากกว่าการติว ศจ.พิชัยยุทธ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ “การร่วมแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เด็กจะได้ประโยชน์สูงสุด ชนะบ้าง แพ้บ้าง เป็นเรื่องปกติ แต่ประโยชน์จะเกิดแก่เด็ก เด็กสามารถนำวิธีการที่ผมสอนไปใช้ในการเรียน และได้คะแนนดีขึ้น ผมไม่ได้ติวเพื่อให้เด็กเข้าแข่งขันอย่างเดียว และวิธีติวของผมก็ไม่เหมือนใคร เวลาผมติว ผมจะสอนเขาทั้งด้านความคิดและจิตใจ ให้เขานำไปใช้ในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันด้วย” “รุ่นพี่ที่เคยแข่งซูเปอร์จิ๋วฯ ได้ที่เรียนต่อในสถาบันที่ดีทุกคน  ปกติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 1 (Portfolio) เด็กที่ยื่นใบประกาศนียบัตรค่ายคุณธรรมของโรงเรียนจะได้คะแนนพิเศษเพียง 5 คะแนน  แต่เด็กที่ยื่นใบประกาศนียบัตรแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ได้คะแนนพิเศษ 15 – 20 คะแนน  และเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน เพราะทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเด็ก ‘มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม’ คลิปและคำพยานสั้นๆ จาก ศจ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล อนุศาสกโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง เป็นผู้ติวให้ผู้สมัครแข่งขัน“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ต่อเนื่องยาวนานถึง 11 ปี  มีเทคนิคการติวและการสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย (นอกจากนี้ ศจ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล ยังส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ […]

ทดลองสอบ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

ทดลองสอบ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ใช้มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่คาดว่าจะนำมาใช้ในวันสอบจริง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นมีแบ๊ตเตอรี่เพียงพอ คลิกทดลองสอบ สามารถทดลองสอบได้ทุกวัน และ ทุกเวลา รหัสยืนยันตัวตน “00000” “กดเข้าห้องสอบ”ได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา ข้อสอบทั้งหมดมี 30 ข้อ(ข้อสอบเก่า เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์) ข้อละ 60 วินาที  รวมเวลา 30 นาที ข้อสอบแบบเดินหน้าอย่างเดียว ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขคำตอบได้ สามารถปิดเสียงเพลงหรือลดเสียงเพลงได้โดยลดระดับเสียงในระบบโทรศัพท์มือถือ ลำดับคำถามและคำตอบ ของแต่ละเครื่องจะถูกสลับกันโดยอัตโนมัติ อ่านคำถามและตอบแล้วถ้า “ลืม” กดปุ่มยืนยันคำตอบ หรือปล่อยเวลาให้หมดโดย “ไม่ได้” กดปุ่มยืนยันคำตอบ จะได้ 0 คะแนน เมื่อกดปุ่มยืนยันคำตอบ คำถามข้อต่อไปจะปรากฏขึ้นทันที หากทำข้อสอบยังไม่เสร็จ แต่หมดเวลา30นาทีโปรแกรมจะปิดการรับคำตอบและประมวญผลคะแนนทันที ทำข้อสอบครบทุกข้อแล้ว = เสร็จสิ้นการทดสอบ จะทราบคะแนนของตนเองทันที หากพบปัญหา โทร 064-137-0235 คลิกทดลองสอบ หมายเหตุ […]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​ คุณปภัสศุภา นิวาทวงษ์ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​ คุณคริมา ทองเล็ก จ.ชลบุรี คุณพิมพ์รัก นารี คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณอิสยาห์ ไชยณรงค์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณธนสรณ์ หาญวชิระ จ.ชลบุรี ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท คุณเวทิตา บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คุณอภิชัย แซ่ซ้ง โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย คุณปทิตตา ศักดิ์ธานี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช คุณณัฐพงษ์ ปรีดีพจนา โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย […]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​ คุณโมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​ คุณศิวพัฒิ สวัสดิชัย โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี คุณเอกทัน ตระกูลธนศาล คริสตจักรธารพระพร 2 คุณพีรพัฒน์ คำหลงแว่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คุณปัณณพงศ์ สงขกุลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คุณศิรภัสสร โชติชัก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท คุณณัฐณิชา สิริปัณฑิตานนท์ คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ กรุงเทพมหานคร คุณโมริยาห์ ไชยณรงค์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณณธิดา โพธิ์วิจิตร คริสตจักรตรัง […]

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​ คุณรินรดา วนะเกียรติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คุณปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คุณลัทธพรรณ พุ่มมาลา คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณอภิสิทธิ์ คงทอง คริสตจักรภูเก็ตท่าแครง จ.ภูเก็ต ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​ คุณกฤตพัส การัยภูมู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช คุณปิยะธิดา ปลื้มใจ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณกันติชญา วานิชประเสริฐพร โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง กรุงเทพมหานคร คุณไอริส สุขอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท คุณมนัสนันท์ พนมวงษ์ […]

เพลง “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” 9-20

เพลง “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ซูเปอร์จิ๋ว  อยากจะชวนเข้ามา  นี่คือความท้าทาย  ให้เราร่วมเดินท่องไป ในพระคำ ซูเปอร์จิ๋ว  มีอะไรมากมาย  ที่ให้เราค้นเจอ  เมื่อฉันและเธอจับมือ ไปด้วยกัน ยิ่งเราค้นก็ยิ่งเข้าใจ  อ่านซ้ำๆ ก็ไม่เบื่อเลย  มาให้พระคัมภีร์เปิดโลกใบใหม่ของเธอ (Rap) ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็มาแข่งกันได้ จะภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน หรือใต้ เรื่องในพระคัมภีร์ อาจจะดูว่าไม่ง่าย แต่ถ้าได้ลองจะรู้ ว่า It’s worth a try! ซูเปอร์จิ๋ว  อยากจะชวนเข้ามา  นี่คือความท้าทาย  ให้เราร่วมเดินท่องไป ในพระคำ  ด้วยกัน… ห้องอัดเสียง Creative Music Studio (CMS) ผู้ประพันธ์คำร้อง : คุณ สิริกุล นรินทร์ (อ้อ) บรรณาธิการกนกบรรณสาร (OMF Publishers) สมาชิกศาลาธรรมครอบครัวเปี่ยมรัก สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พี่อ้อเป็นพยานให้ฟังว่า “ประทับใจในโครงการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ […]

1 2