เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022

เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ (สถานนมัสการอโศก) สมาคมพระคริสตธรรมไทย ได้จัดสอบออนไลน์ การแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ภาพบรรยากาศ เบื้องหลังการไลฟ์สด.. ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 ปีนี้แข่งขันแบบออนไลน์เป็นปีสุดท้าย ปีหน้ากลับมาพบกันใหม่แบบออนไซต์ แข่งขันในพระธรรม “ลูกา” สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ทุกท่าน ทุกองค์กร และทุกคริสตจักร ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รอบที่ 2 ประกาศผล 5 พฤศจิกายน 2022    

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน นางสาวภิญญ์ภัสสร์ ลดาพงษ์พัฒนา คริสตจักรปราจีนบุรี นายภูริณัฐ ทวิสุวรรณ คริสตจักรตรัง Trang Church ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน นางสาวดุสิดา กิจพิทักษ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร นางสาวเพิ่มพร คลองแก้ว คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ นางสาวพิมพ์รัก นารี คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ นางสาวฟ้าใส ก้าววิทยาคม โรงเรียนดาราวิทยาลัย ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน นางสาวไม้เเก้ว บุตรคำ โรงเรียนดาราวิทยาลัย นายธรรมรัฐ แสนหาญชัย คริสตจักรหัวกุญแจ นางสาวพฤกษพร เสนาะพรไพร โรงเรียนดาราวิทยาลัย  

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ญ.ปิยะธิดา ปลื้มใจ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ ด.ช.วิชชา เพ็งสมบูรณ์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ช.สถิตคุณ อินต๊ะเทพ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ด.ญ.สายรุ้ง ดิษยาวรโชติกุล คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ด.ญ.ปทิตตา คำมีมูล โรงเรียนดาราวิทยาลัย ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ช.ชิษณุพงษ์ โรจนสาวภาคย์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช.วฤทธา วารีศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ.กีรตยา กิตติภูมิวงศ์ คริสตจักรสาธร ด.ช.พงศ์พัฒน์ แซ่ย้า คริสตจักรบ่อวิน ด.ญ.นับพพร วงศ์พระคุณ […]

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 ใบประกาศนียบัตรเหรียญทอง เงินรางวัล 900 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ช.อภิสิทธิ์ คงทอง คริสตจักรภูเก็ต (ท่าแครง) ด.ญ.ลัทธพรรณ พุ่มมาลา คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ ด.ช.จุฑาวัฒน์ หาญยุทธ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ใบประกาศนียบัตรเหรียญเงิน เงินรางวัล 700 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ช.กฤตกานต์ นิติสาพร คริสตจักรหัวหมาก ด.ญ.ภัทรจีรา เฮงวิรัต โรงเรียนดาราวิทยาลัย ด.ช.ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ ด.ช.ภีรวิชญ์ ปินตา คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม) ใบประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง เงินรางวัล 500 บาท และ เหรียญรางวัลแข่งขัน ด.ญ.มนัสนันท์ พนมวงษ์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ด.ช.เปรมากร ศรีบุญเรือง โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป […]

TBS ประชาสัมพันธ์กิจกรรมซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022

TBS ประชาสัมพันธ์กิจกรรมซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ประจำปี 2022 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2022 ณ ค่ายความรักผูกพัน คริสตจักรความหวัง ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2022 ณ คริสตจักรชลบุรี การแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022 รูปแบบใหม่ แข่งขันเดี่ยว 2 รอบ พระธรรมเยเรมีย์ บทที่ 1-26 ฉบับมาตรฐาน การทดสอบความรู้รอบ Pre-test สมัครฟรี สอบออนไลน์ และทราบผลทันที ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2022 ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

ข้อสอบออนไลน์ แข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2022

ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ สมุทรสาคร

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าแข่งขัน ณ คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ ดังต่อไปนี้ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021 1. ด.ช. ธัญวิวรรธน์ ชยาวนิช รอบที่ 1 ได้คะแนน 95% และ รอบที่2 ได้เหรียญทองแดง 2. ด.ญ.ธีรรินทร์ บุญพุทธธรรม รอบที่2 ได้เหรียญทองแดง 3. ด.ญ. ธีชัญญา บุญพุทธธรรม รอบที่ 1 ได้คะแนน 98% 4. ด.ช. สุภาษิต ธรรมเภตรารักษ์ รอบที่ 1 ได้คะแนน 95% 5. ด.ช. จีระศักดิ์ มีบุญธรรม 6. […]

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ กรุงเทพ

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2022 อาจารย์ ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมไทย มอบใบประกาศให้กับผู้เข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ปี 2021 ณ คริสตจักรกิจการของพระคริสต์ ดังต่อไปนี้ ด.ญ. ธารไท ศุภประดิษฐ์ (เหรียญทอง) ด.ช. ธงไท ศุภประดิษฐ์ ด.ช. ปฐมภัทร ธาดาพินิต ด.ช. วงศกร จึงวิวัฒนวงศ์ ด.ญ. พรรษพร โสววัฒนกุล ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : […]

หนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์

หนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ข่าวการมอบใบประกาศนียบัตรซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร ข่าวสารคาทอลิกรายสัปดาห์ ปีที่46 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 23*-29 มกราคม 2022   ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ” ได้ที่ บัญชี สมาคพระคริสตธรรมไทย ธนาคารกรุงไทย 019-1-56198-3 Bank details for donations Account name : Thailand Bible Society Bank name : Krungthai Account number : 019-1-56198-3

1 2 3 5