ติวเตอร์ ผู้ให้มากกว่าการติว ศจ.พิชัยยุทธ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์

ติวเตอร์ ผู้ให้มากกว่าการติว ศจ.พิชัยยุทธ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ “การร่วมแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ถ้าทุกคนร่วมมือกัน เด็กจะได้ประโยชน์สูงสุด ชนะบ้าง แพ้บ้าง เป็นเรื่องปกติ แต่ประโยชน์จะเกิดแก่เด็ก เด็กสามารถนำวิธีการที่ผมสอนไปใช้ในการเรียน และได้คะแนนดีขึ้น ผมไม่ได้ติวเพื่อให้เด็กเข้าแข่งขันอย่างเดียว และวิธีติวของผมก็ไม่เหมือนใคร เวลาผมติว ผมจะสอนเขาทั้งด้านความคิดและจิตใจ ให้เขานำไปใช้ในโรงเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันด้วย” “รุ่นพี่ที่เคยแข่งซูเปอร์จิ๋วฯ ได้ที่เรียนต่อในสถาบันที่ดีทุกคน  ปกติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รอบ 1 (Portfolio) เด็กที่ยื่นใบประกาศนียบัตรค่ายคุณธรรมของโรงเรียนจะได้คะแนนพิเศษเพียง 5 คะแนน  แต่เด็กที่ยื่นใบประกาศนียบัตรแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ได้คะแนนพิเศษ 15 – 20 คะแนน  และเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคน เพราะทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าเด็ก ‘มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ช่วยเหลือสังคม’ คลิปและคำพยานสั้นๆ จาก ศจ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล อนุศาสกโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จ.ตรัง เป็นผู้ติวให้ผู้สมัครแข่งขัน“ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ต่อเนื่องยาวนานถึง 11 ปี  มีเทคนิคการติวและการสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมากมาย (นอกจากนี้ ศจ.พิชัยยุทธ พิชัยกุล ยังส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันคัดลอกพระคัมภีร์ […]

ทดลองสอบ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

ทดลองสอบ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ใช้มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่คาดว่าจะนำมาใช้ในวันสอบจริง เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นมีแบ๊ตเตอรี่เพียงพอ คลิกทดลองสอบ สามารถทดลองสอบได้ทุกวัน และ ทุกเวลา รหัสยืนยันตัวตน “00000” “กดเข้าห้องสอบ”ได้ทันที ไม่ต้องรอเวลา ข้อสอบทั้งหมดมี 30 ข้อ(ข้อสอบเก่า เอสรา เนหะมีย์ เอสเธอร์) ข้อละ 60 วินาที  รวมเวลา 30 นาที ข้อสอบแบบเดินหน้าอย่างเดียว ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขคำตอบได้ สามารถปิดเสียงเพลงหรือลดเสียงเพลงได้โดยลดระดับเสียงในระบบโทรศัพท์มือถือ ลำดับคำถามและคำตอบ ของแต่ละเครื่องจะถูกสลับกันโดยอัตโนมัติ อ่านคำถามและตอบแล้วถ้า “ลืม” กดปุ่มยืนยันคำตอบ หรือปล่อยเวลาให้หมดโดย “ไม่ได้” กดปุ่มยืนยันคำตอบ จะได้ 0 คะแนน เมื่อกดปุ่มยืนยันคำตอบ คำถามข้อต่อไปจะปรากฏขึ้นทันที หากทำข้อสอบยังไม่เสร็จ แต่หมดเวลา30นาทีโปรแกรมจะปิดการรับคำตอบและประมวญผลคะแนนทันที ทำข้อสอบครบทุกข้อแล้ว = เสร็จสิ้นการทดสอบ จะทราบคะแนนของตนเองทันที หากพบปัญหา โทร 064-137-0235 คลิกทดลองสอบ หมายเหตุ […]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​ คุณปภัสศุภา นิวาทวงษ์ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​ คุณคริมา ทองเล็ก จ.ชลบุรี คุณพิมพ์รัก นารี คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณอิสยาห์ ไชยณรงค์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณธนสรณ์ หาญวชิระ จ.ชลบุรี ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท คุณเวทิตา บุญยืน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คุณอภิชัย แซ่ซ้ง โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย คุณปทิตตา ศักดิ์ธานี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช คุณณัฐพงษ์ ปรีดีพจนา โรงเรียนคริสเตียนแสงประทีป จ.เชียงราย […]

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​ คุณโมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​ คุณศิวพัฒิ สวัสดิชัย โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จ.ชลบุรี คุณเอกทัน ตระกูลธนศาล คริสตจักรธารพระพร 2 คุณพีรพัฒน์ คำหลงแว่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คุณปัณณพงศ์ สงขกุลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ คุณศิรภัสสร โชติชัก โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท คุณณัฐณิชา สิริปัณฑิตานนท์ คริสตจักรอันติโอเกียแบ๊บติสต์ กรุงเทพมหานคร คุณโมริยาห์ ไชยณรงค์ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณณธิดา โพธิ์วิจิตร คริสตจักรตรัง […]

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทอง เงินสด 900 บาท​ คุณรินรดา วนะเกียรติกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คุณปริญญ์ นทีคีรีกาญจน์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ คุณลัทธพรรณ พุ่มมาลา คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณอภิสิทธิ์ คงทอง คริสตจักรภูเก็ตท่าแครง จ.ภูเก็ต ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญเงิน เงินสด 700 บาท​ คุณกฤตพัส การัยภูมู โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช คุณปิยะธิดา ปลื้มใจ คริสตจักรเทียนสั่งปากน้ำ จ.สมุทรปราการ คุณกันติชญา วานิชประเสริฐพร โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง กรุงเทพมหานคร คุณไอริส สุขอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี ใบประกาศนียบัตร ประทับเหรียญทองแดง เงินสด 500 บาท คุณมนัสนันท์ พนมวงษ์ […]

เพลง “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” 9-20

เพลง “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ซูเปอร์จิ๋ว  อยากจะชวนเข้ามา  นี่คือความท้าทาย  ให้เราร่วมเดินท่องไป ในพระคำ ซูเปอร์จิ๋ว  มีอะไรมากมาย  ที่ให้เราค้นเจอ  เมื่อฉันและเธอจับมือ ไปด้วยกัน ยิ่งเราค้นก็ยิ่งเข้าใจ  อ่านซ้ำๆ ก็ไม่เบื่อเลย  มาให้พระคัมภีร์เปิดโลกใบใหม่ของเธอ (Rap) ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็มาแข่งกันได้ จะภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน หรือใต้ เรื่องในพระคัมภีร์ อาจจะดูว่าไม่ง่าย แต่ถ้าได้ลองจะรู้ ว่า It’s worth a try! ซูเปอร์จิ๋ว  อยากจะชวนเข้ามา  นี่คือความท้าทาย  ให้เราร่วมเดินท่องไป ในพระคำ  ด้วยกัน… ห้องอัดเสียง Creative Music Studio (CMS) ผู้ประพันธ์คำร้อง : คุณ สิริกุล นรินทร์ (อ้อ) บรรณาธิการกนกบรรณสาร (OMF Publishers) สมาชิกศาลาธรรมครอบครัวเปี่ยมรัก สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พี่อ้อเป็นพยานให้ฟังว่า “ประทับใจในโครงการซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ […]

คุณ พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์ (พีส) ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2006 8-20

คุณ พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์ (พีส) ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 2006 คุณ พนธรักษ์ เลี้ยงประไพพันธ์ (พีส) ประธานอนุชนภาคที่ 8 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมาชิกคริสตจักรบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่จัดการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ในเขตภาคใต้ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2006 ณ คริสตจักรตรัง จัดโดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์เป็นชื่อที่ได้ยินตั้งแต่เด็กๆ เมื่อยังอยู่ชั้นรวีเด็กโต(ประถมศึกษา) ก็มาโบสถ์กับครอบครัวที่เป็นคริสเตียนเป็นประจำ โบสถ์ตอนนั้นออกจะน่าเบื่อสู้การ์ตูนช่อง 9 ไม่ได้ ในชั้นเรียนก็มีอะไรให้เพลิดเพลินอยู่บ้าง เช่นระบายสีเรื่องราวในพระคัมภีร์ หรือเล่นเกมในชั้นเรียน แต่ก็ขึ้นอยู่ครูคนสอน ถึงอย่างนั้น ชีวิตวัยเด็กที่โบสถ์ของผมมีสิ่งที่สนุกที่สุด คือ การเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆพี่ๆในสมัยนั้น และเป็นเหตุผลที่จะหนีเรียนพระคัมภีร์ในชั้นอย่างดี ตอนนั้นผมกับเพื่อนๆนัดกันโดดเรียนพระคัมภีร์เพื่อไปเล่นซ่อนหา และบ่อยครั้งที่ได้ผู้เล่นฝั่งคนหาเพิ่มก็คือครูที่สอนพระคัมภีร์นี้แหละครับ ผลลัพธ์ก็คือการซ่อนจากครูรวีนี้ตื่นเต้นมากกว่าซ่อนจากเพื่อนที่หาอีก จนมีวันหนึ่งครูรวีท่านนี้ก็ได้นัดประชุมอย่างจริงจัง ถึงเรื่องนี้การโดดเรียนนี้ และได้ข้อสรุปเรื่องการเรียนพระคัมภีร์ที่จริงจังมากขึ้น ผมแปลกใจมากที่พระคัมภีร์หนาๆเล่มนึงจะมีอะไรน่าสนใจ แค่รู้ว่าพระเจ้าสร้างโลก 6 วัน และพักในวันอาทิตย์เพื่อให้เรามาโบสถ์ก็พอแล้ว แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ลองเปิดใจนั่งเรียนดู เริ่มท่องข้อพระคัมภีร์ ท่องชื่อสาวก ท่องชื่อพระธรรม ท่องเรื่องราว […]

บันทึกเสียงเพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 8-20

บันทึกเสียงเพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ เมื่อวันที่  29 สิงหาคม 2020  สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้บันทึกเสียงเพลงซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และนำทำนองมาใส่ในโปรแกรมข้อสอบที่จะใช้สอบแข่งขันในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020  จึงได้นำภาพเบื้องหลัง (บางส่วน) ของการบันทึกเสียง และโปรดติดตามชม Music VDO ต่อไป เพลง ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ซูเปอร์จิ๋ว  อยากจะชวนเข้ามา  นี่คือความท้าทาย  ให้เราร่วมเดินท่องไป ในพระคำ ซูเปอร์จิ๋ว  มีอะไรมากมาย  ที่ให้เราค้นเจอ  เมื่อฉันและเธอจับมือ ไปด้วยกัน ยิ่งเราค้นก็ยิ่งเข้าใจ  อ่านซ้ำๆ ก็ไม่เบื่อเลย  มาให้พระคัมภีร์เปิดโลกใบใหม่ของเธอ (Rap) ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ก็มาแข่งกันได้ จะภาคเหนือ ภาคกลาง อีสาน หรือใต้ เรื่องในพระคัมภีร์ อาจจะดูว่าไม่ง่าย แต่ถ้าได้ลองจะรู้ ว่า It’s worth a try! ซูเปอร์จิ๋ว  อยากจะชวนเข้ามา  นี่คือความท้าทาย  ให้เราร่วมเดินท่องไป ในพระคำ  ด้วยกัน… […]

คุณ จิรัฐธยาน์ ธนาศุภวัฒน์ (พี่จินนี่) 8-20

คุณ จิรัฐธยาน์ ธนาศุภวัฒน์ (พี่จินนี่) ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ น.ส.จิรัฐธยาน์ ธนาศุภวัฒน์ ชื่อเล่นว่า จินนี่ อายุ 16 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นสมาชิกคริสตจักรสาธร กรุงเทพฯ ผู้สมัครเข้าแข่งขัน ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020 กับสมาคมพระคริสตธรรมไทย พี่จินนี่ รู้จักพระเจ้าตั้งแต่ปี 2014 นมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรสาธร จากการที่ครอบครัวได้รับใบปลิวพระกิตติคุณยอห์นที่คริสตจักรได้แจกออกไป พี่จินนี่ได้เข้าร่วมแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 6 ดังนี้ ครั้งที่ 1 ปี 2015 อายุ 11 ปี ระดับชั้นการศึกษาประถมปีที่ 6 แข่งขันพระธรรม 2 ซามูเอล ครั้งที่ 2 ปี 2016 อายุ 12 ปี ระดับชั้นการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 […]

คริสตจักรแสงสว่าง เตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขัน 8-20

คริสตจักรแสงสว่าง จ.กรุงเทพ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้เตรียมเยาวชนเพื่อเข้าสู่สนามแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2020” ที่จัดขึ้นโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย ทุกๆ ปีคริสตจักรแสงสว่าง ได้ทำการขับเคลื่อนคริสตจักรไปทั้งระบบ โดยจะใช้พระธรรมเดียวกับที่สมาคมพระคริสตธรรมไทยได้กำหนดในการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลก เป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างพระคำในคริสตจักร คือ กำหนดให้มีการเทศนาพระธรรมเอเสเคียลในโบสถ์ใหญ่จำนวน 8 ครั้ง/ปี และมีการสอบใหญ่สมาชิกทั้งโบสถ์ปีละครั้ง    คณะรวีวารศึกษาใช้พระธรรมเอเสเคียลในการเรียน–การสอน–ติว  และ คณะอนุชนทำการสอบแข่งขันภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่คณะอนุชนได้ทดลองใช้โปรแกรม Google forms ในการสร้างคำถาม–คำตอบ แบบออน์ไลน์ เพื่อให้คณะอนุชนทำข้อสอบในมือถือ และ ยังคงมีเกมส์ถาม–ตอบอื่นๆ สร้างบรรยายกาศและความสนุกสนานในคริสตจักรเป็นอย่างมาก สมาคมพระคริสตธรรมไทยจึงได้ขออนุญาตนำ Link ข้อสอบพระธรรมเอเสเคียล บทที่ 25-48  เพื่อเป็นพระพรให้กับผู้สมัครแข่งขันคนอื่นๆ ได้ทดลองทำข้อสอบแบบออนไลน์ หมายเหตุ รูปแบบและวิธีการ เป็นไปตามผู้จัดทำ ทำข้อสอบได้ครั้งเดียว 1 E-mail ทำข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว สมาคมพระคริสตธรรมไทย ขอขอบคุณคริสตจักรแสงสว่าง

1 2