เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความถูกต้องและความเป็นระเบียบ (100 คะแนน) ความถูกต้อง (50 คะแนน) • ความถูกต้องของอักขระ และตัวอักษรสะกด • การคัดลอกเนื้อหาครบถ้วน ข้อความไม่เกินหรือขาด • การคัดลอกลายมือคงที่สม่ำเสมอ • คัดลอกเนื้อหาครบ 10 บท ตามที่กำหนด ความเป็นระเบียบ (30 คะแนน) • มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวอักษรอ่านง่าย • มีความสะอาด และประณีต • ความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน) • ผลงานมีความสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาในการแข่งขัน • การออกแบบผลงาน และตัวอักษรที่มีความแปลกใหม่ 2. ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (100 คะแนน) คิดสร้างสรรค์ (50 คะแนน) • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ • การออกแบบผลงาน […]

ประกาศผลออนไลน์ 2023

ประกาศผล วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2023 รุ่นเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ รุ่นกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกที่นี่ รุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร  

ประกาศผลภาคสนาม (ออน์ไซต์) 2023

ประกาศผล วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2023 รุ่นเล็กชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ รุ่นกลางชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิกที่นี่ รุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 คลิกที่นี่ สมาคมฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขัน “ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์” ระดับประเทศ ประจำปี 2023 ทุกท่าน และทุกองค์กร  

รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนน 100% ด.ช. ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ด.ช. วชิราวิชญ์ ล้ำวีรประเสริฐ คริสตจักรไทยกรุงเทพ ด.ญ. นัฟทาลี ศรีสถิต คริสตจักรมหาพรรังสิต ด.ญ. มันนาริน บัวหลวงงาม คริสตจักรสดุดี ด.ช. เกียรติพงศ์ บุญญานุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช. ธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช. อรัญพงษ์ วัฒนะจันทรกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ. เบญฉัตร วิชัยรัตน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ. ไอย์รีน จันทรรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย คะแนน 97% ด.ญ. จิดาภา โกสุมศุภมาลา คริสตจักรจีนเชียงใหม่ […]

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 1

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2021 เวลา 14.30 น.

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนน 100% ด.ช. ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ด.ญ. สิรินิรันดร์ กรีแก้ว คริสตจักรนครเชียงใหม่ น.ส. เสหมี่ จะคือ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส.รวิภัทร วชรธนทรัพย์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ด.ญ.อภิชญา พนาลี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา คะแนน 98% ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ คริตสจักรจีนเชียงใหม่ ด.ญ. ศศิวรางคณา อินต๊ะคำ คริสตจักรบ้านเปี่ยมรัก ด.ญ. ธีร์รินทร์ บุญพุทธธรรม คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ ด.ญ. ปราญชลี นารถมณี คริสตจักรศรีราชา ด.ญ. สุลัดดา จะนะ […]

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ  คณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนน 100% นาย โมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ นาย ธนกร จะชา บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส. ดีโบร่า จะลอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส. กานต์สิรี จะทอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ คะแนน 98% นาย พีรพัฒน์ คำหลงแว่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ น.ส. กมลชนก กิตติคุณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม น.ส. สิริพร ศิริทักษิณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม น.ส. ลัลนา […]

ขั้นตอนเข้า Stream Yard

ขั้นตอนเข้า Stream Yard 1.นําลิงก์ที่ได้รับมาวางบนบราวเซอร์ (โปรแกรมเข้าอินเทอร์เน็ต) เช่น Google Chrome ฯลฯ 2.กดที่ Allow Mic/Cam Access 3.กรอก ชื่อ นามสกุล ลงในช่อง Display Name 4.กด Enter Broadcast Syudio เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการถ่ายทอดสด

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ควรได้รับการทดสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้ว เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น มีแบ๊ตเตอรี่เพียงพอ จะแสดง Link ใน www.thai.bible และ ในกลุ่มไลน์ซูเปอร์จิ๋ว โปรดเข้ามาดูตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทำข้อสอบจริง เวลา 10.30 น. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2020  ผู้สมัครจะได้รับ รหัสยืนยันตัวตน 5 หลักของตน ทาง Email ซึ่งจะนำไปใช้ได้เพียง”ครั้งเดียว” หากใส่รหัสไปแล้ว แม้กดถอยออกแล้วเข้าใหม่จะสามารถทำข้อสอบต่อจากข้อล่าสุดได้เลย หากใส่รหัสนี้แล้วและต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่จะต้องโทรมาขอรหัสใหม่รอเวลา 10.30 น. ถึงจะเปิดห้องให้ทำห้องสอบได้ รอเวลา 10.30 น. ถึงจะเปิดห้องให้ทำห้องสอบได้ โปรดเข้าห้องตรงเวลา ถ้าล่าช้าจะไม่สามารถสอบได้ จำนวนข้อ และ เวลา ตามรุ่น ดังนี้ รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – […]

1 2