รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์  ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนน 100% ด.ช. ปราชญ์ นทีคีรีกาญจน์ คริสตจักรจีนเชียงใหม่ ด.ช. วชิราวิชญ์ ล้ำวีรประเสริฐ คริสตจักรไทยกรุงเทพ ด.ญ. นัฟทาลี ศรีสถิต คริสตจักรมหาพรรังสิต ด.ญ. มันนาริน บัวหลวงงาม คริสตจักรสดุดี ด.ช. เกียรติพงศ์ บุญญานุพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช. ธนวัฒน์ สุขนภาสวัสดิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ช. อรัญพงษ์ วัฒนะจันทรกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ. เบญฉัตร วิชัยรัตน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ด.ญ. ไอย์รีน จันทรรัตน์ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย คะแนน 97% ด.ญ. จิดาภา โกสุมศุภมาลา คริสตจักรจีนเชียงใหม่ […]

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 1

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2021 รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 2021 เวลา 14.30 น.

รุ่นกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และคณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คะแนน 100% ด.ช. ภูตะวัน บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ ด.ญ. สิรินิรันดร์ กรีแก้ว คริสตจักรนครเชียงใหม่ น.ส. เสหมี่ จะคือ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส.รวิภัทร วชรธนทรัพย์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ด.ญ.อภิชญา พนาลี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา คะแนน 98% ด.ญ. รีน่า ดีมาร์จ คริตสจักรจีนเชียงใหม่ ด.ญ. ศศิวรางคณา อินต๊ะคำ คริสตจักรบ้านเปี่ยมรัก ด.ญ. ธีร์รินทร์ บุญพุทธธรรม คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ ด.ญ. ปราญชลี นารถมณี คริสตจักรศรีราชา ด.ญ. สุลัดดา จะนะ […]

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประกาศผลการแข่งขันซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ รอบที่ 1/2021 สมาคมพระคริสตธรรมไทย และ  คณะคริสตศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 95%ขึ้นไป ดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คะแนน 100% นาย โมทนา เลาหะตั้งสกุล คริสจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ นาย ภูฟ้า บุญญพิทักษ์สกุล คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ นาย ธนกร จะชา บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส. ดีโบร่า จะลอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ น.ส. กานต์สิรี จะทอ บ้านพักลาหู่แม่สรวย มีโพ คะแนน 98% นาย พีรพัฒน์ คำหลงแว่น คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ น.ส. กมลชนก กิตติคุณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม น.ส. สิริพร ศิริทักษิณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม น.ส. ลัลนา […]

ขั้นตอนเข้า Stream Yard

ขั้นตอนเข้า Stream Yard 1.นําลิงก์ที่ได้รับมาวางบนบราวเซอร์ (โปรแกรมเข้าอินเทอร์เน็ต) เช่น Google Chrome ฯลฯ 2.กดที่ Allow Mic/Cam Access 3.กรอก ชื่อ นามสกุล ลงในช่อง Display Name 4.กด Enter Broadcast Syudio เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการถ่ายทอดสด

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ

กำหนดการสอบ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2020 ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ ระดับประเทศ ควรได้รับการทดสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตแล้ว เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น มีแบ๊ตเตอรี่เพียงพอ จะแสดง Link ใน www.thai.bible และ ในกลุ่มไลน์ซูเปอร์จิ๋ว โปรดเข้ามาดูตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทำข้อสอบจริง เวลา 10.30 น. ในวันที่ 5 ตุลาคม 2020  ผู้สมัครจะได้รับ รหัสยืนยันตัวตน 5 หลักของตน ทาง Email ซึ่งจะนำไปใช้ได้เพียง”ครั้งเดียว” หากใส่รหัสไปแล้ว แม้กดถอยออกแล้วเข้าใหม่จะสามารถทำข้อสอบต่อจากข้อล่าสุดได้เลย หากใส่รหัสนี้แล้วและต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่จะต้องโทรมาขอรหัสใหม่รอเวลา 10.30 น. ถึงจะเปิดห้องให้ทำห้องสอบได้ รอเวลา 10.30 น. ถึงจะเปิดห้องให้ทำห้องสอบได้ โปรดเข้าห้องตรงเวลา ถ้าล่าช้าจะไม่สามารถสอบได้ จำนวนข้อ และ เวลา ตามรุ่น ดังนี้ รุ่นเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – […]

เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา

เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ พระคัมภีร์ฉบับศึกษา ช่วงเวลาผผู้เผยพระวจนะ สมัยอาณาจักรบาบิโลน มีคำนำเพื่อให้ผู้อ่าน เพื่อรู้ประวติศาสตร์ของแต่ละพระธรรม มีตารางเพิ่มเติมที่ช่วยให้ใจง่ายยิ่งขึ้น หน้าอธิบายประกอบด้วยเนื่้อหาพระคัมภีร์พร้อมเชิงอรรถ และข้ออ้างโยงครบถ้วนตามพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน ช่องบันทึกส่วนตัว คำอธิบายอยู่พื้นหลังสีฟ้า เป็นการอธิบายบางข้อ บางส่วน หรือทั้งข้อพระธรรม ใช้กระดาษถนอมสายตา ใช้หมึก Soy Ink เป็นมิตรต่อผู้อ่านและสิ่งแวดล้อม กระดาษถนอมสายตา ขนาดเล่ม 16X23X1 ซม.     สั่งซื้อหนังสือได้ที่ Lazada สอบถามข้อมูล โทร.02-279-8341

เอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา

เอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน พระธรรมเอเสเคียล พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน พระคัมภีร์ฉบับศึกษษเขียนโดยคนไทย ตรวจโดยผู้เชียวชาญต่างประเทศระดับสากล ด้านในเล่มมีส่วนสำหรับให้บันทึกส่วนตัว มีรูปภาพจำลองพระนเวศเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ท้ายเล่มมีประมวลศัพท์ แผนที่ หน้าพิเศษชนชาติมหาอำนาจสมัยโบราณ เรียงลำดับก่อนหลังตามเวลาของการเป็นมหาอำนาจ ใช้หมึก soy ink กระดาษถนอมสายตา ขนาดเล่ม 16X23X1 ซม.     สั่งซื้อหนังสือได้ที่ Lazada สอบถามข้อมูล โทร.02-279-8341

ที่หนึ่งของชีวิตคือ พระเจ้า 3/13

ที่หนึ่งของชีวิตคือ พระเจ้า จุฬพันธุ์ มันตาวิจักษณ์ (น้องบุ๊ค) อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาจากครอบครัวที่อบอุ่น มีพี่น้องรวม 3 คน คุณแม่ทำธุรกิจส่วนตัว คือคุณรดา มันตาวิจักษณ์ คุณพ่อเป็นสัตวแพทย์ คือคุณนพพร มันตาวิจักษณ์ ปัจจุบันน้องบุ๊คและคุณแม่เป็นสมาชิกอยู่ที่คริสตจักรนิมิตใหม่ และมีความมุ่งมั่นในการที่จะนำคุณพ่อและน้องอีก 2 คนให้มารู้จักพระเจ้า .. พระเยซูเป็นใครกันแน่ บุ๊คไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคริสเตียนคือใคร เป็นอย่างไร รู้เพียงว่าคริสเตียนไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เป็นอีกศาสนาหนึ่ง จนกระทั่งบุ๊คสอบได้ไปต่างประเทศกับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน YFU (Youth For Understanding International Exchange) และไปเรียนในปี ค.ศ.2010 ขณะนั้นบุ๊คกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งปีที่ 6 เป็นปีที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย แต่ก็ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ เพราะน้องสาวซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความต้องการอย่างมากที่จะไปเรียนแลกเปลี่ยนกับโครงการ AFS คุณแม่จึงตัดสินใจให้ได้ไปทั้งคู่ บุ๊คไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10 เดือน […]