E – พระคัมภีร์ดิจิทัล (Digital Bible)

E – พระคัมภีร์ดิจิทัล (Digital Bible)

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา  การใช้สื่อในรูปแบบดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ได้เติบโตแพร่หลายอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นต้นมา ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการแปล การจัดเก็บ และการเผยแพร่พระคัมภีร์มีความสะดวกรวดเร็วและมั่นคงมากขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มทางเลือกและโอกาสแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึง ศึกษาค้นคว้า และแบ่งปันพระคัมภีร์ได้มากขึ้นด้วย

ในการนี้ สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS) ได้มีการร่วมมือหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนทางพันธกิจกับหลายองค์กรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการเผยแพร่พระคัมภีร์ให้กับคนไทยทุกกลุ่มและทุกแห่งหน ผ่านช่องทางและสื่อหลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตัวอย่างบางส่วนขององค์กรและความร่วมมือที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

แอพ YouVersion สำหรับอ่านพระคัมภีร์ (ทั้งในระบบ iOS และ Android) โดยความร่วมมือระหว่างองค์กร YouVersion ในฐานะผู้พัฒนาแอพพลิเคชันและดูแลระบบ กับ TBS ในฐานะผู้จัดทำและอนุญาตการใช้เนื้อหาพระคัมภีร์ไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์ อีกทั้งภายในแอพยังมีฉบับแปลของพระคัมภีร์อยู่มากมายสำหรับให้ผู้ใช้เลือกอ่านหรือเปรียบเทียบฉบับแปลต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย สนใจคลิก https://bit.ly/3LZwRl0

พระคัมภีร์ภาษามือไทย (ทางช่อง Youtube : TBS THSL) จัดทำโดยคณะผู้แปลภาษามือไทยของ TBS และได้รับการสนับสนุนจากองค์กร Summer Institute of Linguistics (SIL International) และ Asia-Pacific Sign Language Development Association (APSDA) ในด้านการประสานงาน การระดมทุน และการเป็นที่ปรึกษาด้านการแปล เพื่อผลิตสื่อพระคัมภีร์สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งใช้ภาษามือไทยเป็นภาษาหลักในชีวิตประจำวัน สนใจคลิก https://bit.ly/3rryyyc

เสียงอ่านพระคัมภีร์ โดย TBS ร่วมกับองค์กร Faith Comes By Hearing (FCBH) ในการจัดทำเสียงอ่านพระคัมภีร์ (Audio Bible) ของพระคัมภีร์ฉบับแปลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ทางแอพพลิเคชัน Bible.is (ทั้งในระบบ iOS และ Android) นอกจากนี้ FCBH ยังได้ผลิตอุปกรณ์เล่นเสียงอ่านพระคัมภีร์สำหรับคริสตจักรหรือชุมชนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ ชื่อว่า Proclaimer ซึ่งมีขนาดและน้ำหนักที่พกพาสะดวก ทั้งยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกด้วย สนใจคลิก ระบบ iOS และ Android

โปรแกรม theWord (ปัจจุบันรองรับเฉพาะระบบ Windows) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาพระคัมภีร์ โดยความร่วมมือระหว่าง Mr. Costas Stergiou ผู้เชี่ยวชาญอิสระ ในฐานะผู้สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ กับ TBS ในฐานะผู้จัดทำและอนุญาตการใช้เนื้อหาพระคัมภีร์ไทยและพระคัมภีร์ฉบับศึกษาของ TBS บนโปรแกรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์และเตรียมบทเรียนหรือคำเทศนา สำหรับศิษยาภิบาล ครูรวีฯ ครูคำสอน อาจารย์ นักศึกษาพระคริสตธรรม และผู้ที่ชื่นชอบการศึกษาพระคัมภีร์ทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโปรแกรมกับโมดูลพระคัมภีร์ฉบับศึกษาได้ที่ฝ่ายขาย TBS Book Shop

โดยสรุป TBS ตั้งใจที่จะเรียนรู้และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อ อันจะทำให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ และพระคัมภีร์เข้าถึงจิตใจของทุกคนที่แสวงหา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด หรือในสถานการณ์ใดของชีวิต วันนี้ คุณอ่านพระคัมภีร์แล้วหรือยัง?


“บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม
ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย
แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์
เขาใคร่ครวญธรรมบัญญัติของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน” สดุดี 1:1-2 (ฉบับมาตรฐาน)

สมาคมพระคริสตธรรมไทย (TBS)
“เพื่อให้คนไทยทุกคนมีพระคัมภีร์ใช้ และรู้จักใช้พระคัมภีร์”