คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร

คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร

ภาพบรรยากาศการออกบูธของ TBS ณ คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จ.สมุทรสาคร ตลอดจนการเทศนาโดย อ.ประกิจ ตรีทศายุธ เลขาธิการ TBS และการมอบของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 2023 ที่ผ่านมา